Startende praktijk

Hieronder vindt u veelgestelde vragen over declareren via VECOZO.
VECOZO is een beveiligd internetportaal en staat voor Veilige Communicatie in de Zorg.
De diensten van VECOZO zijn voor zorgverleners geheel kosteloos. De zorgverzekeraars nemen gezamenlijk alle kosten op zich.
 • Raadplegen verzekerdengegevens van patiënten
 • Raadplegen AGB-codes van zorgverleners
 • Digitaal declareren
 • Versturen van versleutelde berichten
 • Indienen van verzekerdenbestanden ter controle
 • Geautomatiseerde retourinformatie
VECOZO is veilig. VECOZO verstrekt, in opdracht van de zorgverzekeraars, digitale certificaten aan partijen binnen de zorgwereld met wie de zorgverzekeraars een overeenkomst tot uitwisseling van (persoons-) gegevens hebben gesloten.
Op de website van VECOZO vindt u alle informatie.
Vektis levert producten en diensten op het terrein van ICT, standaarden en statistiek en actuariaat. Vektis speelt geen rol in het operationele declaratieverkeer. Vektis stelt op basis van informatie en in overleg met alle betrokkenen uit het zorgveld declaratiestandaarden op. Vektis heeft een voorwaarden scheppende rol door standaarden voor onder andere elektronische declaratieberichten te ontwikkelen en te publiceren. Vektis ontvangt en verwerkt dus geen declaraties.
In de (betaal)overeenkomst tekent de partij Zilveren Kruis namens een aantal zorgverzekeraars die onder Zilveren Kruis vallen. Dit zijn in het kader van de nieuwe zorgverzekeringswet aparte rechtspersonen en daarom hebben ze een apart UZOVI nummer.

Als u declaraties elektronisch indient bij een zorgverzekeraar dan stuurt u een bestand op een landelijke standaard (de zng. Vektisstandaard), uitgegeven door Vektis BV. Vervolgens stuurt u deze digitale bestanden via een portaal genaamd Vecozo. U ontvangt vervolgens de afwikkeling van de declaratie ook via Vecozo in een digitaal retourbestand. In dit retourbestand vindt u informatie over de betalingen, maar ook reden van afwijzing indien een nota niet betaald wordt.

Welke voorwaarden en afspraken zijn er voor deze digitale aanlevering?
De meest belangrijke punten op een rij:

 • WTZi vergunning voor medisch specialistische zorg (geldt alleen voor instellingen)
 • Big registratie voor vrijgevestigde zorgverlener
 • Alleen met contract of betaalovereenkomst kan digitaal aangeleverd worden
 • Certificaat Vecozo
 • Voor verdere werkafspraken kunt u het declaratieprotocol hier raadplegen
Afgewezen declaratieregels worden landelijk op dezelfde manier aan u teruggekoppeld door middel van de codelijsten van Vektis. Deze codelijsten treft u aan in de standaard en in de standaardbeschrijving van Vektis. In deze codelijst kunt u zien welke reden afwijzing bij welke code hoort. Meer informatie vindt u op www.vektis.nl. Ook kunt u contact opnemen met uw softwareleverancier. U vindt een lijst met de meest voorkomende afwijsredenen mét de oplossing op onze website bij uw zorgsoort.
Nee. Het is een landelijke afspraak die door alle zorgverzekeraars wordt ondersteund.
Ja. Iedere declarant die declaraties via VECOZO indient, ontvangt een elektronisch retourbericht over het bestand via Vecozo retour.
Op de website van Vektis kunt u de alle standaarden voor zowel het heen- als retourbericht raadplegen.
Een PDF-formaat of op papier is niet mogelijk. Zilveren Kruis stuurt op basis van landelijke afspraken elektronische retourinformatie. Hiermee voldoen we aan de landelijke richtlijnen voor het efficiënt inrichten van het declaratieverkeer. Uw softwareleverancier is hiervan op de hoogte en kan u voorzien van de juiste software.
Een retourbestand bevat alleen detailregels als de verzekeraar opmerkingen heeft over een regel. Als een declaratie geen enkele fout bevat, bestaat een retourbestand uit een factuurkopregel en een sluitregel.
Wanneer u uw declaraties via een servicebureau declareert, dan wordt de retourinformatie van deze declaratie naar het servicebureau verzonden. Dit servicebureau draagt de verantwoordelijkheid om de informatie aan u door te geven.
U kunt een nota naar uw cliënt sturen. Uw cliënt, onze verzekerde, kan dan zijn/haar nota indienen bij Zilveren Kruis. Zilveren Kruis hanteert verschillende tarieven voor niet gecontracteerde zorg. De voorwaarden voor de (hoogte van) vergoeding staan vermeld in de polisvoorwaarden van de verzekerde. Voorwaarde is dat u vooraf onze verzekerde op de hoogte moet stellen van uw prijzen en dat u geen overeenkomst heeft afgesloten met Zilveren Kruis.
Het formulier voor het doorgeven of wijzigen van uw bankrekeningnummer vindt u op onze website.
Declaraties worden veelal afgewezen omdat er onjuiste verzekerdengegevens worden meegegeven. Dit kunt u voorkomen door vooraf te Controleren op Verzekeringsrecht. Om het verzekerdenrecht van uw patiënt snel en gemakkelijk te controleren, kunt u gebruik maken van VECOZO. Op de site van VECOZO kunt u verzekerdengegevens raadplegen van een groot aantal zorgverzekeraars. Aanmelden voor VECOZO. U meldt zich aan voor VECOZO via de website (www.Vecozo.nl). Op deze site leest u meer over deze service. Met vragen kunt u terecht bij de helpdesk van VECOZO, via mail: helpdesk@vecozo.com of telefoonnummer: 013 462 56 40.

Website
Op www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders vindt u alles over declareren en actuele informatie. Zo blijft u altijd op de hoogte!

Stel uw vraag aan onze adviseurs via chat.

Email
Heeft u vragen over een declaratie? Stuur een mail naar declaratieservice@zilverenkruis.nl. U krijgt een reactie binnen 3 werkdagen.

Telefoon
Belt u ons liever? Het nummer is 071 751 00 99 (lokaal tarief). Onze adviseurs staan u graag te woord.

Dat kan alleen onder bepaalde voorwaarden en voor bepaalde zorgsoorten. Zie ons beleid betaalovereenkomsten (pdf).

Ga naar betaalovereenkomst aanvragen

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61