Vooruitbetalingsregeling sluit vrijdag 8 mei a.s.

De regeling, waarmee specifieke groepen zorgaanbieders sinds enkele weken een vooruitbetaling kunnen aanvragen op de continuïteitsbijdrage, sluit vrijdag 8 mei aanstaande om 23.59 uur. Dit is nodig omdat de voorbereiding van de continuïteitsbijdrage-regeling, die vanaf vrijdag 15 mei aanstaande gefaseerd wordt opengesteld, alle aandacht vraagt. Welke beroepsgroepen op welke datum de continuïteitsbijdrage kunnen aanvragen, wordt binnenkort bekendgemaakt.

Zorgaanbieders die écht niet kunnen wachten op de continuïteitsbijdrage, omdat de financiële nood hoog is, kunnen sinds vorige maand een vooruitbetaling aanvragen. Het gaat om gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgaanbieders die werkzaam zijn in de branches: eerstelijns laboratoria, mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg. Deze zorgaanbieders kunnen dus nog tot en met aanstaande vrijdag 8 mei een vooruitbetaling vragen, als de financiële nood heel hoog is. Na die datum kunnen zorgaanbieders die in ernstige financiële problemen (dreigen te) komen contact opnemen met de zorgverzekeraar met wie zij het meest contact hebben.