Veelgestelde vragen Meerkosten regeling

Als gevolg van Covid-19 hebben zorgaanbieders extra kosten moeten maken op het gebied van bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmaterialen, schoonmaak en meer. Gezamenlijk bieden de zorgverzekeraars de zorgaanbieders een tegemoetkoming in deze kosten in de vorm een Meerkosten regeling.

Meerkosten regeling: een tegemoetkoming in de kosten

De Meerkosten regeling geldt voor zorgaanbieders met een omzet <10 miljoen. U kunt de regeling ook aanvragen als u geen contract heeft met het Zilveren Kruis. Daarbij maakt het niet uit of u de continuïteitsbijdrage wel of niet heeft aangevraagd.
De regeling kan aangevraagd worden vanaf 13 april tot en met 11 mei via VECOZO en geldt voor de periode mei tot en met december 2020. De uitbetaling vindt plaats in 2021 en de regeling is definitief en eenmalig. Het kan per beroepsgroep verschillen wanneer de uitbetaling plaatsvindt. Het is afhankelijk van wanneer alle declaraties binnen zijn.

Onder meerkosten wordt onderstaande verstaan:

  • Tijdelijke aanpassingen om te voldoen aan de anderhalve-metermaatschappij (bijvoorbeeld bewegwijzering);
  • Extra inhuur van personeel voor COVID-19 zorg of het garanderen van beschikbaarheid);
  • Persoonlijke beschermingsmaterialen (bijvoorbeeld mondkapjes, handschoenen, beschermbrillen en beschermschorten);
  • Extra kosten voor schoonmaak en afvalverwerking (disposables);
  • Extra kosten voor zorg gerelateerd transport;
  • Uitvoeren en/of uitbesteden van COVID-19-testen voor personeel die de GGD niet kon uitvoeren in de periode van maart tot en met mei 2020.

Bekijk de veelgestelde vragen

Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen? Stuur uw vraag gerust naar continuïteitsbijdrage@zilverenkruis.nl

De berekening is: gerealiseerde omzet mei t/m december 2020 * het percentage van de zorgsoort.

De meerkosten regeling geld voor onderstaande zorgsoorten u ziet hierbij ook het percentage per zorgsoort.

 Segmenten Meerkosten % Meerkosten GUPTA 
Alternatieve geneeswijzen en overige AV (incl. sportgeneeskundige keuring)  0,7
 Apotheken  1,3
 Audiciens  0,85
 Dialyse  Nog te bepalen op basis van uit gedeclareerde data
 Diëtetiek  0,95
 ELD  Nog te bepalen op basis van uit gedeclareerde data
 ELV  1,3
 Ergotherapie  1,0
 Fysio- en oefentherapie  0,65
 Gecontracteerde audiciens  0,85
 GGZ (alleen 2019 afrekening)  Nog te bepalen op basis van uit gedeclareerde data
 GLI  0,85
 GRZ  1,3
 GZSP  1,3
 Huidtherapie  0,65
 Hulpmiddelen  1,05
 Kraamzorg  0,9
 Logopedie  1,0
 Medische pedicure  0,7
 Podotherapie/Podologie  0,7
 Trombosediensten  Nog te bepalen op basis van uit gedeclareerde data
 Verloskunde  0,75
 Wijkverpleging  1,3
 ZBC's (incl. sportarts)  Nog te bepalen op basis van uit gedeclareerde data
 Zittend ziekenvervoer  Nog niet bekend

 

U kunt de regeling als nog aanvragen. Aanvragen is namelijk alleen mogelijk tussen 13 april en 11 mei

U vraagt dan de regeling aan onder zowel uw oude AGB-code als uw nieuwe AGB-code. Heeft u een rechtsvormwijziging gehad in 2021 dan vraagt u de regeling aan onder uw oude onderneming AGB-code.

Ja er wordt verrekend met openstaande vorderingen oude dan 30 dagen.

Zorgverzekeraars hebben deze meerkostenregeling opgesteld om u tegemoet te komen. U maakt zelf de keuze of u wel of niet gebruik wilt maken van deze regeling. U kunt op de inhoud van de regeling of de hoogte van de percentages geen bezwaar maken. Wanneer u een bezwaar heeft tegen de uitvoering van de regeling door het Zilveren Kruis, kunt u een e-mail sturen naar continuïteitsbijdrage@zilverenkruis.nl.

Het percentage is bepaald door het onafhankelijke bureau Gupta Strategists. Dat bureau heeft berekend wat per gemiddelde FTE een redelijke tegemoetkoming is in de meerkosten. Omdat zorgverzekeraars niet beschikken over het aantal FTE’s van zorgaanbieders, is de meerkostenvergoeding op basis van een gemiddelde omzet per FTE vertaald naar een percentage van de vergoede omzet (uit de basisverzekeringen en de aanvullende verzekeringen). De vergoede omzet is bij de zorgverzekeraars bekend. Dit percentage is vervolgens nog eenmaal naar boven gecorrigeerd om dit te kunnen toepassen op de periode mei t/m december 2020. De meerkostenbijdrage betreft uiteindelijk dus een percentage van de omzet over de periode mei t/m december 2020. De percentages verschillen per zorgsoort.