Tussentijdse afrekening continuïteitsbijdrage

U heeft een voorlopige continuïteitsbijdrage van ons ontvangen. Bij de vaststelling van de voorlopige continuïteitsbijdrage wordt rekening gehouden met uw declaraties over de betreffende maanden. In de tussentijdse afrekening worden uw declaraties afgezet tegen de reeds uitbetaalde, voorlopige continuïteitsbijdrage. Op basis hiervan wordt duidelijk of u tot op heden een te hoge of te lage continuïteitsbijdrage van ons heeft ontvangen. De tussentijdse afrekening is er om te voorkomen dat er bij de eindafrekening in de tweede helft van 2021 te grote correcties moeten plaatsvinden.

Zo wordt de CB berekend

De CB wordt berekend door de normomzetten te vergelijken met de gerealiseerde omzetten over de gehele CB periode. Bijvoorbeeld: de CB periode betreft de maanden maart t/m juni, dan vergelijken wij de totale normomzet van de periode met de totale gerealiseerde omzet over diezelfde periode. Er vindt geen afzonderlijke CB bepaling per maand plaats, zoals dat bij de voorlopige CB wel is gedaan. De peildatum voor de gerealiseerde omzet is 31 oktober 2020, declaraties die op dat moment door ons ontvangen waren zijn meegenomen in onze berekening.

Vragen over de tussentijdse afrekening

Bekijk onderstaande veelgestelde vragen. Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen? Stuur uw vraag gerust naar continuiteitsbijdrage@zilverenkruis.nl.

Hoe wordt de gerealiseerde omzet berekend?

De gerealiseerde omzet kan verschillen met de gerealiseerde omzet volgens uw administratie. Zo kan het verschil ontstaan:

  1. Wij baseren de gerealiseerde omzet op de door ons uitbetaalde declaraties van de behandelingen in de periode van maart t/m juni.
  2. De volmacht One Underwriting Health (Uzovi 8971) is per 1-1-2020 over gegaan naar Zilveren Kruis (3311). De schade van deze verzekerden zit verwerkt in de continuïteitsbijdrage van Zilveren Kruis.

Waarom heb ik nog geen tussentijdse afrekening ontvangen?

De tussentijdse afrekeningen worden vanaf 23 november verstuurd aan alle zorgaanbieders die een continuïteitsbijdrage van ons hebben ontvangen. Het kan dus voorkomen dat u de tussentijdse afrekening nog niet heeft ontvangen. Wij doen uiteraard ons uiterste best om alle tussentijdse afrekening z.s.m. te versturen.

Waarom moet ik een gedeelte van de continuïteitsbijdrage terugbetalen?

U heeft een voorlopige CB ontvangen op basis van uw normomzet (de door de zorgverzekeraars vergoede zorg in 2019) en de gedeclareerde omzet in de CB-periode (de gerealiseerde omzet). Wij hebben op peildatum 31 oktober opnieuw uw gerealiseerde omzet in de CB-periode berekend. Omdat niet alle gerealiseerde omzet beschikbaar was op het moment dat wij uw CB berekende. Uw gerealiseerde omzet over de referentieperiode is dus geactualiseerd en in de CB berekening alsnog meegenomen. Hierdoor blijkt dat de voorlopige CB te hoog was en vragen wij u de te veel ontvangen CB terug te betalen.

Kan ik een betalingsregeling aanvragen voor het terugbetalen van een gedeelte van de continuïteitsbijdrage?

Ja, dat kan. U vraagt een betalingsregelen aan via het online formulier 'Continuïteitsbijdrage terugbetalen'.

Moet ik een vordering voor een klein bedrag ook terugbetalen?

Ja. Wij vorderen in principe een totaalbedrag terug, echter gaat de terugvordering per UZOVI. Daarom kan het bedrag per UZOVI verschillend zijn en in sommige gevallen een klein bedrag betreffen.

Waarom moet ik niet aan het servicebureau terugbetalen?

U heeft de CB ontvangen. Daarom vorderen wij het bedrag rechtstreeks bij u terug. Wij hebben afgesproken met het servicebureau dit rechtstreeks terug te vorderen bij de zorgaanbieders zonder tussenkomst van het servicebureau.

Ik wil teveel ontvangen CB alvast terugbetalen

Leest u in de e-mail dat u teveel ontvangen CB niet terug hoef te betalen? Maar wilt u het bedrag toch terugbetalen? Wij vragen u te wachten met betalen tot u de definitieve eindafrekening van ons ontvangen heeft.

Is er bij de tussentijdse afrekening al rekening gehouden met inhaalzorg?

Nee, de inhaalzorg wordt pas verrekend bij de eindafrekening.

Wanneer kan ik de eindafrekening verwachten?

In de 2e helft van 2021 versturen wij de definitieve eindafrekening.

Kan ik wachten met betalen van de vordering op de definitieve eindafrekening?

Nee, dat is niet mogelijk. De vordering is inmiddels door ons verwerkt en u heeft 30 dagen de tijd om deze vordering te voldoen. Indien u de vordering niet tijdig betaalt, verrekenen wij deze met uw declaraties.