Vooruitbetalingsregeling

In mei 2020 kunnen zorgaanbieders een maandelijkse continuïteitsbijdrage aanvragen. Het gaat dan om zorgaanbieders (met of zonder zorgcontract met een of meer zorgverzekeraars), die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten. Met deze continuïteitsbijdrage willen zorgverzekeraars zorgaanbieders ondersteunen die in financiële problemen (dreigen te) komen door de coronacrisis.

Zorgaanbieders in bepaalde branches die écht niet kunnen wachten tot mei omdat de financiële nood hoog is, kunnen (onder bepaalde voorwaarden) vanaf dinsdag 14 april gefaseerd een vooruitbetaling aanvragen door digitale ondertekening van een aanvullende overeenkomst via VECOZO.

Vooruitbetaling aanvragen mogelijk voor zorgaanbieders mét en zonder zorgcontract

Zorgaanbieders met een zorgcontract kunnen vanaf 14 april een vooruitbetaling aanvragen bij die zorgverzekeraars waarmee zij een contract hebben. Zorgaanbieders zonder zorgcontract kunnen vanaf 22 april een aanvraag voor een vooruitbetaling indienen.

Belangrijk: vraag alleen een vooruitbetaling aan als dat écht nodig is

Er wordt op dit moment met man en macht gewerkt om het aanvraagproces voor de vooruitbetaling in te richten. Vanaf dinsdag 14 april a.s. kunnen de aanvragen worden ingediend. De administratieve verwerking daarvan is complex en tijdrovend. Daarom vragen wij zorgaanbieders met klem om alleen een vooruitbetaling aan te vragen als dat echt niet anders kan. Alleen op die manier krijgen de zorgaanbieders die het écht nodig hebben op tijd hun vooruitbetaling.

De vooruitbetaling is niet een extra bedrag dat zorgaanbieders ontvangen naast de continuïteitsbijdrage. De vooruitbetaling is alleen een voorschot op de continuïteitsbijdrage. De continuïteitsbijdrage kan in mei worden aangevraagd (voor meer informatie, kijk hier). We vragen u daarop te wachten als dat enigszins mogelijk is.

Wie kan een vooruitbetaling aanvragen?

Zorgaanbieders met een zorgcontract die werken in de volgende branches kunnen een vooruitbetaling aanvragen: eerstelijns laboratoria, mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg.

Om de vooruitbetaling in goede banen te leiden, hebben wij een fasering aangebracht. Vanaf de volgende data staan de aanvullende overeenkomsten klaar:

  • Voor fysiotherapie vanaf dinsdag 14 april met zorgcontract, vanaf woensdag 22 april zonder zorgcontract
  • Voor mondzorg vanaf donderdag 16 april met zorgcontract, vanaf vrijdag 24 april zonder zorgcontract
  • Voor de overige sectoren: kraamzorg, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg vanaf maandag 20 april met zorgcontract, vanaf dinsdag 28 april zonder zorgcontract

In de mondzorg, maar ook in sommige andere sectoren, werken veel zorgaanbieders zonder zorgcontract met een zorgverzekeraar. Deze zorgaanbieders kunnen pas een vooruitbetaling aanvragen als de aanvraagprocedure voor hen gereed is. Zoals aangegeven, wordt daar hard aan gewerkt en worden deze zorgaanbieders zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Hoe vraag ik een vooruitbetaling aan?

U kunt een vooruitbetaling aanvragen via het Zorginkoopportaal van VECOZO. Dit portaal vindt u op www.vecozo.nl. Om in te loggen, heeft u onder meer een geïnstalleerd persoonlijk VECOZO-certificaat nodig dat geautoriseerd is voor het Zorginkoopportaal.

Heeft u een zorgcontract afgesloten?

U vraagt de vooruitbetaling aan door ondertekening van een aanvullende overeenkomst die onderdeel wordt van het bestaande contract. Inzet is dat in de contracteermodule van het Zorginkoopportaal deze overeenkomst klaar staat vanaf de hierboven genoemde data. Heeft u de aanvullende overeenkomst ondertekend? Dan hoeft u verder niets meer te doen. VECOZO zorgt ervoor dat uw aanvraag bij de zorgverzekeraars terechtkomt waarmee u een zorgcontract heeft en die zorgverzekeraars verwerken de aanvraag verder.

Heeft u géén zorgcontract afgesloten?

Zorgaanbieders die nog niet aangesloten zijn bij VECOZO, moeten dit eerst regelen via https://www.vecozo.nl/diensten/aanmelden.
Nadat u bent ingelogd in het Zorginkoopportaal gaat u naar de Uitvraagmodule. Daar vindt u een aanvraagformulier. Dit vult u in en vervolgens bevestigt u de aanvraag. Dan is de aanvraag afgerond en VECOZO zorgt ervoor dat deze bij de zorgverzekeraars terechtkomt. Zij verwerken de aanvraag verder.

Veelgestelde vragen

Meer informatie hierover vindt u op de website van ZN.
Voor meer informatie over het aanvraagproces kunt u terecht op vecozo.nl.
De vooruitbetaling hoeft u maar éénmaal via VECOZO aan te vragen en wordt vervolgens door de afzonderlijke zorgverzekeraars uitbetaald.

Wij streven naar uitbetaling binnen een week na ontvangst van uw aanvraag. Als u geen contract met ons heeft, streven wij naar uitbetaling binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw aanvraag.

De vooruitbetaling wordt conform regulier proces binnen Zilveren Kruis afgehandeld. Dit betekent dat wanneer er voor u een reeds bestaande vordering langer dan 30 dagen openstaat, de uitbetaling verrekend wordt met deze vordering. De vooruitbetaling wordt niet verrekend met uw eventuele declaraties.

Wanneer u in mei uw aanvraag indient voor de continuïteitsbijdrage-regeling, wordt uw definitieve maandelijkse te ontvangen bijdrage vastgesteld. Deze wordt vervolgens verrekend met uw reeds ontvangen vooruitbetaling. Uw eerste betaling ontvangt u dus onder aftrek van de reeds uitgekeerde vooruitbetaling.

U ontvangt van ons per mail een bericht met een toekenning of een afwijzing van uw verzoek

Uitbetaling vindt per UZOVI plaats vanaf de volgende bankrekeningnummers:

Uzovi  Verzekeraar  Bankrekening
 3311  Zilveren Kruis  NL58INGB0000003050
 3313  Interpolis  NL12RABO0105248622
 3351  FBTO NL47INGB0000003054
 3358  De Friesland  NL76RABO0132199793

Als omschrijving staat opgenomen: VO mm-jjjj AGB: nnnnnnnn. Mm-jjjj is de periode waarover de betaling betrekking heeft.


Is uw contractwaarde voor 2020 bekend? Dan berekent Zilveren Kruis de hoogte van de vooruitbetaling door hier 1/12 van te nemen (één maand) en  daarvan vervolgens 70% van te nemen. Is uw contractwaarde voor 2020 niet bekend of heeft u geen contract met ons? Dan berekent Zilveren Kruis de hoogte van de vooruitbetaling door 1/12 te nemen van de aan u of aan uw cliënten op uw AGB-code in 2019 uitbetaalde declaraties en daarvan vervolgens 70% van te nemen.

Is de uitkomst van dit bedrag hoger dan €250,- en heeft u (of hebben uw cliënten) ook in januari, februari en maart van 2020 gedeclareerd? Dan komt u in aanmerking voor de vooruitbetaling vanuit de betreffende UZOVI.

Uw vooruitbetaling wordt ontvangen door uw servicebureau. Het servicebureau kan de vooruitbetaling vervolgens aan u uitkeren. Als u een vooruitbetaling ontvangt via een servicebureau, wordt deze niet verrekend met voor u reeds openstaande vorderingen. De vooruitbetaling wordt wel verrekend met de continuïteitsbijdrage.

Om van de vooruitbetalingsregeling gebruik te kunnen maken, sluit u een contract voor de vooruitbetaling op de AGB van uw onderneming via het Zorginkoopportaal van VECOZO. Onderdeel van deze overeenkomst, is dat u met Zilveren Kruis afspraken maakt om rechtstreeks bij ons te kunnen declareren. U bent dan ook verplicht om uw declaraties vanaf maart 2020 gedurende het verdere kalenderjaar 2020 rechtstreeks (of via een servicebureau) bij Zilveren Kruis in te dienen.