ZBR en uitruilvoorwaarden

Bedrijfszorg borgen en verbeteren

Met specifieke richtlijnen, borgen en verbeteren wij de kwaliteit van ingekochte arbeidsgerelateerde zorg (AGZ). We maken hierbij onderscheid tussen gecontracteerde zorgaanbieders en niet-gecontracteerde zorgaanbieders, zogenaamde uitruil-zorgaanbieders. Voor gecontracteerde zorgaanbieders geldt de Zilveren Kruis Beoordelingsrichtlijn (ZBR). Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders gelden zogenaamde uitruilvoorwaarden

U hebt een AGZ-overeenkomst met Zilveren Kruis

Zilveren Kruis onderzoekt op dit moment hoe de ZBR aangepast moet worden aan het actuele normenkader. Heeft u een aflopend ZBR-certificaat? Of heeft u vragen over wat de herijking van de ZBR voor u betekent? Stuur dan een mail naar: inkopers.arbeidsgerelateerd@zilverenkruis.nl

U wilt een zorgoplossing aanbieden als uitruil-zorgaanbieder

Sommige werkgevers willen samenwerken met niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Binnen Present! en Livvit is dit mogelijk. U ontvangt dan maximaal het tarief dat wij vergoeden aan een gecontracteerde zorgaanbieder. Daarvoor moet u voldoen aan bepaalde polisvoorwaarden:

  • De zorgoplossing is wat betreft aard, omvang en kwaliteit, gelijk aan de zorgoplossing waarvoor gecontracteerde zorgaanbieders een vergoeding krijgen uit de polisvoorwaarden;
  • U bent niet in loondienst van de werkgever;
  • U heeft vooraf van ons toestemming gekregen om de zorgoplossing in te zetten voor de werkgever.

Zilveren Kruis beoordeelt of u voldoet aan de polisvoorwaarden

Via een product sheet levert u ons informatie aan over uw zorgoplossing. Vervolgens vergelijken wij onze gecontracteerde zorgoplossingen met de door u aangeboden zorg. Na de beoordeling nemen wij contact op met u en de werkgever om de uitkomst te bespreken.

Ga naar de product sheet voor Livvit

Ga naar de product sheet voor Present!

Veelgestelde vragen

Per 2019 is de ZBR-online toets voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders vervallen. De werkgever moet zelf de kwaliteit van de zorg beoordelen en accepteren van de door hem gekozen niet-gecontracteerde zorgaanbieder. In de polisvoorwaarden van Present! en Livvit staat dat Zilveren Kruis niet aansprakelijk gehouden kan worden voor de kwaliteit en doelmatigheid van de geleverde zorg.