Voor zorgaanbieders

Hier vindt u alle informatie die u nodig heeft als u een zorgaanbieder bent.
  • Geboortezorg, ook voor echoscopie, kraamzorg en verloskunde
  • Huisartsenzorg, ook voor chronische zorg en organisatie & infrastructuur (O&I)
  • Hulpmiddelen, ook voor ademondersteuning, auditieve hulpmiddelen, hoorzorg, hulpmiddelen aan het lichaam, mobiliteit, therapiehulpmiddelen, verzorgingsmiddelen en visuele hulpmiddelen

Samen kan het beter

Ons inkoopbeleid helpt om de transformatie van zorg te versnellen zoals we die met het Integraal Zorgakkoord bedoelen. De urgentie is groot, de vrijblijvendheid is eraf. Het vraagt dat we met elkaar blijven praten, elkaar aanspreken en soms lastige keuzes moeten maken.

Lees onze visie

Afgewezen declaratie

Is uw declaratie is afgewezen? Lees meer over de afwijsreden en de oplossing.

Vergoedingen

Wilt u weten welke vergoeding uw klant krijgt voor een bepaalde behandeling?

Persoonlijk contact voor al uw vragen

Heeft u een vraag over uw overeenkomst, declaratie of machtiging? We helpen u graag via het contactformulier of telefoon. Houdt u uw AGB-code bij de hand?