Zilveren Kruis stopt met AOV

Centraal Beheer heeft, naast de AOV, verzekeringen die beter passen bij de
zelfstandig ondernemer. Bijvoorbeeld een pensioenver​zekering of een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Centraal Beheer biedt hiermee een
bredere dienstverlening.

De verzekering, voorwaarden en premies van Zilveren Kruis en Centraal Beheer zijn hetzelfde. Ook de service blijft gelijk.

Heeft u vragen over de veranderingen rond om AOV, klik hier of bel 055 - 579 8177.

Ik heb nog geen AOV

 
​​​​​​​
​​

Wilt u uw AOV aanpassen?

Verandert er iets in uw situatie, werkgerelateerd of privé? Dan kan het verstandig zijn opnieuw advies aan ons te vragen en uw AOV hierop aan te passen.

Centraal Beheer helpt u graag bij het aanpassen van uw AOV. U kunt hierover contact opnemen op telefoonnummer 055 - 579 8177.

De zekerheid dat wij uitkeren

Hoe ziet de komende periode eruit? Wat kunt u van ons verwachten en met wie krijgt u te maken tot het moment dat u weer 100% hersteld bent?

 • Stap 1: Ziek melden
  • U meldt zich na het ongeval of bij ziekte ziek bij uw eigen huisarts. De dag na dit bezoek telt als eerste dag van uw arbeidsongeschiktheid.
  • U meldt ons telefonisch, binnen 30 dagen dat u ziek bent 071 364 1917.
   Als uw eigenrisicoperiode korter is, dan meldt u zich binnen die afgesproken termijn .

 • Stap 2: % arbeidsongeschiktheid beoordelen
 • De medisch behandelaar vraagt u telefonisch naar de aard van uw klachten. Zij bespreekt daarna uw gegevens en situatie met de medisch adviseur. In dat gesprek bespreken zij ook welke taken van uw beroep u wel en niet kunt uitvoeren. Op basis van dit gesprek schat de medisch adviseur in hoeveel % arbeidsongeschikt u (tijdelijk) bent.

  Als de medisch adviseur nog meer informatie nodig heeft om dit te beoordelen, dan vraagt zij voor u de volgende onderzoeken aan:
  Medisch onderzoek
  U bezoekt een onafhankelijk (huis)arts. Deze arts stelt u een aantal medische vragen en doet een lichamelijk onderzoek. De arts geeft de bevindingen door aan de medisch adviseur.

  Arbeidsdeskundig onderzoek
  Een arbeidsdeskundige onderzoekt, samen met u, de gevolgen van uw verminderde belastbaarheid op het uitvoeren van uw werk. Doel hiervan is om te bekijken of er mogelijkheden bestaan om tot eventuele (gedeeltelijke) werkhervatting te komen. Bijvoorbeeld in aangepaste vorm. In veel gevallen zal de arbeidsdeskundige uw werkplek bezoeken. Daarna geeft zij haar bevindingen door aan de medisch adviseur. 

  Alle medische informatie wordt strikt vertrouwelijk beoordeeld. Zilveren Kruis kan alleen informatie ontvangen van een behandelende (huis)arts of specialist als u daar vooraf schriftelijk toestemming voor geeft.

 • Stap 3: Betaling van de uitkering
 • Zilveren Kruis betaalt de uitkering maandelijks, achteraf netto uit. Wij houden van het bruto bedrag de premies in die u moet betalen aan de belasting. Alleen als de uitkering niet naar u persoonlijk gaat, maar naar bijvoorbeeld een BV keren wij het bruto bedrag uit.

 • Stap 4: Beter worden en re-integratie
 • Arbeidsongeschiktheid is in veel gevallen tijdelijk. Soms kunt u uw werk in aangepaste vorm blijven uitvoeren. Wellicht niet direct, maar wel na een behandeling. U krijgt altijd persoonlijke begeleiding van uw vaste claimbehandelaar, een medisch adviseur en arbeidsdeskundige. Samen met u stippelen zij een re-integratieplan uit. Heeft u specialistische hulp nodig? Dan regelen zij dat ook voor u. Denk aan professionele begeleiding als u rugklachten of een burn-out heeft.

Welke kosten vergoeden wij?

Welke kosten wij vergoeden, hangt af van de AOV die u afsluit.
 • Beter Af AOV Top en Beter Af AOV Groei
  Wij betalen de kosten voor re-integratie geheel of gedeeltelijk. Dit zijn de voorwaarden:
  • Wij vergoeden alleen kosten als u die niet ook ergens anders vergoed krijgt. Als de kosten worden vergoed door uw zorgverzekering, dan krijgt u van ons geen vergoeding.
  • De re-integratiediensten vallen niet onder uw normale geneeskundige behandeling.
  • Wij hebben u vooraf toestemming gegeven.
 • Beter Af AOV Garant
  Deze AOV heeft geen dekking voor re-integratiediensten. U krijgt kosten van uw re-integratie niet vergoed.
 • Beter Af Ongevallen AOV We begeleiden u bij een ongeval en ook bij ziekte. We zorgen dat u in contact komt met de juiste instanties. We keren geen geld uit.

Met wie krijgt u te maken?

Een team van deskundigen houdt zich met u bezig. Een deel van de teamleden is werkzaam bij Zilveren Kruis een deel is onafhankelijk. Hoe werkt dit team en wat doen ze om u zo goed mogelijk te helpen?
 • Een medisch adviseur: Dit is een onafhankelijk arts die het team vakinhoudelijk leidt. Hij/zij beoordeelt uw gezondheidstoestand en uw beperkingen en stelt het % arbeidsongeschiktheid vast.
 • De claimbehandelaar: Dit is een medewerker van Zilveren Kruis. Hij/zij is uw aanspreekpunt voor alles wat niet medisch is.
 • De medisch behandelaar: Dit is een medewerker van Zilveren Kruis. Dit is uw aanspreekpunt voor al uw medische vragen en hij verzamelt de medische en niet medische gegevens over uw gezondheidstoestand.
 • Een controle arts: Een onafhankelijk arts die u medisch onderzoek om uw % arbeidsongeschiktheid vast te kunnen stellen. Dat doet de arts alleen als de medisch adviseur dat nodig vindt.
 • Een huisarts: Dit is een onafhankelijk huis(arts). Dit is niet uw eigen huisarts.
 • Een medisch specialist: Als er meer medisch onderzoek nodig is, dan wordt de juiste (onafhankelijk) specialist geraadpleegd. Dit kan bijvoorbeeld een cardioloog, oncoloog, radioloog, internist of elk soort specialist zijn.
 • Een arbeidsdeskundige: Dit is een medewerker van Zilveren Kruis. Hij/zij onderzoekt effect op uw werkplek.

Vraag & Antwoord

Hieronder vindt u belangrijke vragen en antwoorden in verband met de overgang naar Centraal Beheer.  

Is er iets niet duidelijk?

Bel ons dan op 055 - 579 8177. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:00 - 17:30 uur.

Uw zorgverzekering blijft bij Zilveren Kruis en verandert niet.
De begeleiding bij uw arbeidsongeschiktheid blijft hetzelfde als u van ons gewend was. Ook het telefoonnummer blijft gelijk en is: (071) 364 19 17. De (eventuele) uitkering die u nu krijgt, blijft u ontvangen van Zilveren Kruis. Zodra dit verandert informeren wij u.
Deze afspraken blijven bestaan en zijn overgedragen aan Centraal Beheer. Uw brancheorganisatie is op de hoogte van deze verandering.
Nee, de premies en kortingen van Zilveren Kruis en Centraal Beheer zijn hetzelfde. Toch kan uw premie of korting dit jaar nog wijzigen, bijvoorbeeld door:
 • Een aflopende aanvangskorting
 • Een leeftijdsafhankelijke premie, de premie stijgt mee met uw leeftijd
 • Door indexatie op het verzekerd bedrag, uw verzekerd bedrag groeit met het afgesproken percentage en hierdoor stijgt jaarlijks uw premie
 • Het vervallen van de extra ledenkorting van FNV ZBo (zelfstandige in de bouw). Zilveren Kruis heeft geen mantelovereenkomst meer met FNV ZBo. Daarom komt de premiekorting in 2015 te vervallen.

Elk jaar ontvangt u een nieuwe polis met uw nieuwe jaarpremie.
Wij verrekenen de reeds betaalde premie met uw nieuwe verzekering bij Centraal Beheer.
Dit bedrag blijft u verschuldigd aan Zilveren Kruis.​​
Zilveren Kruis is onderdeel van Achmea