Wat doe ik bij langdurige arbeidsongeschiktheid

  Een medewerker wordt ziek. Helaas is de medewerker na 13 weken nog steeds ziek. Dan verandert er iets. Maar wat precies? Om aan alle verplichtingen volledig te voldoen, is het verstandig een arbeidsdeskundige in te schakelen.

  Schakel een arbeidsdeskundige in 

   

  Voorkomen is nog altijd beter dan genezen

  Iedere medewerker heeft het recht om zonder toestemming van de organisatie de bedrijfsarts te bezoeken, met als doel het voorkomen van klachten en verzuim. Het bestrijden van verzuim heeft vooral te maken met goed werkgever- en leiderschap. Wanneer een organisatie gezond onderneemt – en dus waakt over de fysieke en mentale gesteldheid van haar medewerkers – slinkt de kans op uitval aanzienlijk. Voor verzuimpreventie is het in eerste plaats cruciaal dat een organisatie goed wordt ondersteund en geadviseerd door iemand met veel kennis van arbeid en gezondheid. Zowel de Arbowet als de Wet verbetering poortwachter stellen daarom dat elke organisatie wordt bijgestaan door een bedrijfsarts.

   

  Betrokken blijven

  Wanneer een medewerker aansluiting houdt met de organisatie en kan blijven werken – ook al is dat tijdelijk met een beperking – draagt dit bij aan het herstel. Als het niet mogelijk is om tijdelijk ander werk uit te voeren, dan is het zaak dat de medewerker betrokken blijft bij de organisatie. Een leidinggevende kan een medewerker uitnodigen voor een kop koffie. Dit helpt een medewerker om te praten over de situatie en steun te krijgen van collega’s.

   

  Tips voor het versnellen van de re-integratie

  • Start de re-integratie vanaf de eerste ziektedag
  • Ga uit van wat uw medewerker nog wel kan, in plaats van wat hij niet kan
  • Vraag hulp aan uw arbodienst of een re-integratiebedrijf
  • Laat UWV of uw arbodienst naar het Plan van Aanpak kijken
  • Ga na welke subsidies en voorzieningen UWV biedt
  •  

   Bezoek het arboportaal voor hulp bij langdurig ziekteverzuim.

    

   Laat u inspireren en informeren

  Zilveren Kruis is onderdeel van Achmea