Intermediaire bediening

U heeft een brief ontvangen waarin wij de samenwerking voor uw zorgportefeuille opzeggen. Hieronder vindt u antwoord op veel gestelde vragen. Heeft u een andere vraag? Neemt u dan contact met ons op via (088) 462 46 20 (optie 3). Of stuur ons een e-mail.

Vragen en antwoorden


Verzekerden overzicht

​Ja, stuur een e-mail naar zorg.avero@zilverenkruis.nl. U ontvangt dan een overzicht per mail.

Provisie

UPIVA houdt 25% van het provisiebedrag in als vergoeding voor de diensten die zij aanbieden.
Als u overstapt naar UPIVA betalen zij de provisie, na verrekening van de vergoeding voor hun diensten. U ontvangt de eerste provisie in april 2018.

Voor Avéro en Zilveren kruis verzekerden betalen wij provisie in 2018. De provisie voor Zilveren Kruis verzekerden stopt per 1-1-2019. Alle kortingsafspraken voor uw verzekerden komen wel te vervallen. U gaat over naar een beheersovereenkomst.

UPIVA

 • Zij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar voor u en uw verzekerden.
 • Mogelijkheid om uw zorgportefeuilles bij andere zorgverzekeraars onder te brengen.
 • Twee zorgvergelijkingsmodules (één voor de particuliere, één voor de MKB-markt). Met elk elf zorgverzekeraars.
 • Volledig digitale aanvraagmogelijkheid, offerteverzoeken en intermediairswijzigingen.
 • Vier keer per jaar één rekening courantoverzicht voor 11 zorgverzekeraars.
 • Vier keer per jaar één deelnemersoverzicht.
 • Mogelijkheid om marktonderzoeken uit te voeren.
 • Op verzoek van de tussenpersoon belt UPIVA uw relaties voor een adviesgesprek.
 • Volledige marketingcampagne, waaronder mailingen versturen (e-mail) namens de tussenpersoon.
 • En altijd één vast aanspreekpunt.
​Nee, UPIVA en/of Mandaat benaderen uw relaties nooit voor andere verzekeringen dan de bij hen ondergebrachte zorgverzekeringen.

Gelegenheidscollectief

Dat klopt. Het gewijzigde intermediaire beleid sluit aan bij de al ingezette afbouw van gelegenheids-collectiviteiten. ​
Ja, maar de korting voor deze verzekerden vervalt.
​Nee, dat is niet mogelijk. Informeer bij UPIVA naar de mogelijkheden bij andere verzekeraars.

MKB collectiviteiten

Ja, UPIVA helpt u graag. Wij bieden MKB collectiviteiten via UPIVA een korting van 5% op de basisverzekering en 10% op de aanvullende verzekering.

Betaling

Nee, omdat de zelfstandige zorgaanstelling bij Achmea vervalt en de nieuwe voorwaarden van UPIVA gelden. UPIVA heeft alleen maatschappij-incasso. Dat geldt ook voor de onderliggende werkgeverscollectiviteiten.​
Ja, als u kiest voor UPIVA dan ontvangt u een keer per kwartaal via UPIVA een rekening courant overzicht. ​
De rekeningcourantincasso (borderel betaling) komt per 1 januari 2018 te vervallen.
Deze verzekerde gaat mee naar UPIVA. Verzekerden met een betalingsachterstand kunnen niet over naar een andere verzekeraar.

Collectieve aanvullende verzekering en Werkgevers aanvullende verzekering (CAV, WAV)

CAV en WAV komen te vervallen, met uitzondering van Bouwend Nederland.

Gezond Ondernemen budget

Het Gezond Ondernemen budget komt te vervallen, met uitzondering van Bouwend Nederland, Inretail en Metaalunie, LTO en TLN.

Mantels

Via UPIVA zetten we deze collectiviteiten voort tegen dezelfde voorwaarden. Als u niet kiest voor UPIVA komt de korting te vervallen.
Deze komen te vervallen. De collectiviteiten binnen deze mantels kunt u via UPIVA verzekeren tegen de MKB korting van 5% op de basisverzekering en 10% op de aanvullende verzekering.

Informeren collectiviteiten

Wij zijn wettelijk verplicht de collectieve overeenkomst op te zeggen bij de collectiviteit zelf.

Beheeraanstelling

Als u geen keuze maakt voor de bediening van uw zorgportefeuille zetten wij uw zorgaanstelling met ingang van 1-1-2018 om in een beheeraanstelling. Dit betekent dat u geen nieuwe verzekeringen meer bij ons kunt sluiten. Mutaties en/of wijzigingen op de bestaande contracten zijn wel mogelijk.

 

Samenwerkingsovereenkomst

 • Als uw kantoor naast de zorgaanstelling nog andere aanstellingen heeft bij Achmea, en u heeft de nieuwe Achmea brede SWO getekend, dan ontvangt u alleen een nieuwe samenwerkingstabel.
 • Als uw kantoor naast de zorgaanstelling nog andere aanstellingen heeft bij Achmea, en u heeft de nieuwe Achmea brede SWO niet getekend, dan ontvangt u een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

Voor vragen over de samenwerkingstabel en/of -overeenkomst belt u met Achmea Distributie Service (055) 57 97 410. Of stuur een e-mail naar swo.samenwerken@achmea.nl.

Volmachten

Neemt u hierover contact op met onze volmacht afdeling door een e-mail te sturen aan: zorg.volmachten.avero@achmea.nl. Alleen Avéro Achmea werkt samen met volmachten. Zilveren Kruis niet, uw portefeuille kan niet worden overgezet.
Een aanstelling bij een volmacht vraagt u bij de volmacht zelf aan. Daarna vraagt de volmacht toestemming bij Avéro Achmea. Voor uw Zilveren Kruis portefeuille kunt u geen aanstelling aanvragen. Neemt u hierover contact op met onze volmacht afdeling door een e-mail te sturen aan: zorg.volmachten.avero@achmea.nl.
Zilveren Kruis is onderdeel van Achmea