Klachtenprocedure

Wat u kunt verwachten als u een klacht indient

Uw klacht, iedere uiting van onvrede of ontevredenheid, over uw Verzuimverzekering, Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) of WIA-verzekering kunt u schriftelijk sturen naar:​

Zilveren Kruis
Afdeling Klachtafhandeling
Postbus 444
2300 AK Leiden

Wat gebeurt er met uw klacht

Binnen 10 werkdagen sturen wij u een eerste inhoudelijke reactie op uw klacht. Mochten we meer tijd nodig hebben om uw klacht af te handelen, dan laten wij dit tijdig aan u weten.

Lees meer over de reactietermijnen voor de zakelijke producten AOV, WIA en Verzuim.

Kifid

Natuurlijk doen wij onze uiterste best om uw klacht zo zorgvuldig mogelijk af te handelen. Mochten wij hier naar uw mening helaas niet in slagen, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Kifid bemiddelt alleen voor consumenten en behandelt alleen klachten die gaan over financiële producten en diensten. Daarnaast mag de klacht niet eerder bij een rechter of andere geschil beslechtende instantie ter beoordeling zijn neergelegd.

Meer informatie over het indienen van een klacht bij Kifid vindt u op www.kifid.nl.​​​
Zilveren Kruis is onderdeel van Achmea