Digitaal Meldpunt

Ziek/herstel melden, mutaties doorgeven, gegevens inzien

Heeft u een verzuimverzekering, WGA eigenrisicoverzekering en of een WIA verzekering bij Zilveren Kruis? Dan kunt u verzuimmeldingen en wijzigingen in uw medewerkersbestand doorgeven via het digitaal meldpunt. Met de dit digitale meldpunt wordt de gehele procedure van ziek- en herstelmeldingen versneld met als voordeel dat uitbetalingen sneller plaatsvinden.

Meer inzicht, overzicht en gemak

Het meldpunt biedt u online inzicht in de gegevens van uw medewerkers en de eventuele ziekmeldingen. In het vervolg kunt u op eenvoudige wijze zelf loon-, in- en uitdienst mutaties doorvoeren, ziek- en herstelmeldingen doen, gegevens controleren en gegevens aanvullen. In één oogopslag wordt alles actueel én overzichtelijk getoond.

Als u mutaties wenst door te geven via uw eigen personeelsadministratie-systeem, dan kunt u dit digitaal aanvragen bij het meldpunt zilverenkruis@verzuimdata.nl. Wij kijken dan samen met u wat de mogelijkheden voor een koppeling zijn tussen uw administratiesysteem en het digitale meldpunt.

Mocht u onjuistheden aantreffen dan adviseren wij u om de mutaties direct online te corrigeren en te verzenden. Zo voorkomt u vertraging bij het vaststellen van de claims en het uitbetalen van de uitkeringen.

Neem contact met ons op

Zilveren Kruis is onderdeel van Achmea