Wanneer een WIA-verzekering?

Na 2 jaar ziek zijn krijgt uw medewerker te maken met de wet WIA. Met onze WIA-verzekering zorgt u dat uw medewerkers niet voor financiële verrassingen komen te staan als ze langdurig arbeidsongeschikt raken.

Offerte aanvragen 

Al een WIA-verzekering?

Regel hier zelf uw belangrijke zaken.

 

De WIA-verzekeringen van Zilveren Kruis

Een collectieve WIA-verzekering zorgt voor een aanvulling op het inkomen als uw medewerker in de WIA (WGA of IVA) komt.

Beter Af Inkomenszekerheid

Beter Af Excedent

Loonaanvulling Dekking op basis van maximaal verzekerd bedrag tot de WIA-loongrens of tot € 100.000,-. Voor hogere inkomens. Aanvulling op de Beter Af Inkomenszekerheid. Dekking vanaf de WIA-loongrens of vanaf € 100.000,-.
Dekkingspercentage Tot min. 70% van het oude loon. Het dekkingspercentage wordt met 5% verhoogd als uw medewerker zijn restverdiencapaciteit voor minimaal 50% benut. 70%, 75% of 80%
Uitkeringsduur U kiest zelf hoe lang uw medewerker een vergoeding krijgt. U kiest zelf hoe lang uw medewerker een vergoeding krijgt.
Koopkrachtbescherming U beschermt de koopkracht van uw medewerker met de WIA-index tot een stijging van maximaal 3%. U beschermt de koopkracht van uw medewerker met de WIA-index tot een stijging van maximaal 3%.
Administratief gemak door SUAG koppeling (video) van het UWV Wanneer de status van uw arbeidsongeschikte medewerker verandert, hoeft u dit niet door te geven. Wij hebben inzicht in de SUAG (Status Uitkering Arbeidsgeschiktheid) (video) gegevens. Wanneer de status van uw arbeidsongeschikte medewerker verandert, hoeft u dit niet door te geven. Wij hebben inzicht in de SUAG (Status Uitkering Arbeidsgeschiktheid) (video) gegevens.

Na 2 jaar ziek zijn: WIA

‘WIA’ staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Deze wet regelt de uitkering voor arbeidsongeschikte medewerkers, waarbij de overheid mensen motiveert om zoveel mogelijk te blijven werken. Als een medewerker langer dan 2 jaar ziek is, krijgt hij te maken met de WIA. Die eerste 2 jaar moet u als werkgever een deel van het loon doorbetalen.

Mate van arbeidsongeschiktheid telt

Na 2 jaar keurt het UWV de medewerker en beoordeelt wat zijn mate van arbeidsongeschiktheid is. En welk inkomen de medewerker nog wel kan verdienen: zijn restverdiencapaciteit. Op basis van de mate van arbeidsongeschiktheid en het voldoende benutten van de restverdiencapaciteit krijgt de medewerker een uitkering van het UWV. Hiervoor betaalt u als werkgever premie aan de Belastingdienst.

Risico van onvoldoende inkomen

Het kan betekenen dat uw medewerker onvoldoende inkomen krijgt om zijn vaste lasten te betalen of te leven zoals hij gewend was. Als werkgever kunt u een verzekering sluiten om dit risico voor uw medewerkers te beperken. Soms bent u ook verplicht om het inkomen aan te vullen. Bijvoorbeeld als dit is afgesproken in een cao-regeling.

De WIA en hoe uw medewerker kan re-integreren

Als uw medewerker in de WIA terechtkomt is dat vervelend. Voor uw medewerker maar ook voor u als werkgever. In het filmpje ziet u wat de WIA inhoudt. Zilveren Kruis helpt u en uw medewerker graag om zo snel mogelijk weer te re-integreren. In het stappenplan leggen we uit hoe we dit doen.
 
 
 

Vraag en antwoord


WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.
 
Kan uw medewerker na 2 jaar ziekte nog steeds niet of minder aan het werk? Dan vraagt hij of zij een WIA-uitkering aan bij UWV. De loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever stopt na 104 weken arbeidsongeschiktheid.
 
De wettelijke WIA-uitkering krijgt een arbeidsongeschikte medewerker van UWV. Als werkgever kunt u voor uw medewerker(s) een WIA-verzekering afsluiten. Een WIA-verzekering is een verzekering die zorgt voor een aanvulling op de wettelijke WIA-uitkering van uw arbeidsongeschikte medewerker.
 
Nb Het is geen verplichting om de wettelijke WIA-uitkering aan te vullen voor uw medewerkers. Het kan zijn dat er een verplichting bestaat vanuit cao-afspraken. Of dat er met de Ondernemingsraad afspraken zijn gemaakt over arbeidsongeschiktheid. Dan moet u deze afspraken nakomen.
Wel verzekerd
 • Alle medewerkers die u aanmeldt
 • Aanvulling op een WIA-uitkering na 104 weken ziekte
 • Vergoeding aan medewerkers in de WGA, die 35% of meer arbeidsongeschikt zijn
 • Vergoeding aan medewerkers in de IVA
 • Hulp bij re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers
 • Hulp bij bezwaar en beroep tegen beslissingen van het UWV
 
Niet verzekerd
 • Medewerkers die al een WAO-uitkering hebben als de WIA-verzekering start
 • Medewerkers die ziek zijn als de WIA-verzekering start
 • Arbeidsongeschiktheid die ontstaat door opzet of roekeloosheid

Het premiebedrag hangt af van de aard van de werkzaamheden per sector (ingedeeld door het UWV), het jaarloon van de medewerker en het verzekerde bedrag dat u kiest. Plus de maximale duur van de vergoeding.

U kunt zelf bepalen of u medewerkers laat meebetalen of niet. En welk gedeelte. Als ze meebetalen verrekent u dit met hun brutoloon. De premie die u als werkgever betaalt voor de WIA-verzekering kunt u aftrekken als loonkosten.

U bepaalt zelf de dekking en duur van de WIA-verzekering. En u kunt als werkgever ook besluiten dat medewerkers meebetalen aan de premie.

Dit is afhankelijk van het arbeidsverleden van uw medewerker. Is uw medewerker tussen 35% en 80% arbeidsongeschikt? Dan krijgt hij of zij eerst een loongerelateerde uitkering. Deze duurt minimaal 3 maanden en vanaf 2019 maximaal 24 maanden. Misschien krijgt uw medewerker daarna een WGA-loonaanvullingsuitkering of WGA-vervolguitkering.

Uw medewerker krijgt een WGA-loonaanvullingsuitkering als:

 • de WGA loongerelateerde uitkering- of de IVA-uitkering stopt
 • uw medewerker tussen de 35 en 80% arbeidsongeschikt is
 • uw medewerker meer dan 50% van zijn restverdiencapaciteit verdient 

 

Uw medewerker krijgt een WGA-vervolguitkering als:

 • de WGA loongerelateerde uitkering- of de IVA-uitkering stopt
 • uw medewerker tussen de 35 en 80% arbeidsongeschikt is
 • uw medewerker minder dan 50% van zijn restverdiencapaciteit verdient
De IVA-uitkering is 75% van het loon voor arbeidsongeschiktheid. De hoogte van de WGA uitkering hangt af van het loon dat de medewerker verdiende toen hij nog volledig werkte. En van het loon dat de medewerker krijgt bij arbeidsongeschiktheid. UWV berekent de WIA-uitkering over het WIA-loongrens. Het WIA-loongrens is het dagloon volgens de WIA. Voor beide uitkeringen geldt een maximum loon. Dit is de maximale WIA-loongrens.

Handige links


 

Gezond Ondernemen. Dat is ook slim verzekerd zijn. 

Bekijk het overige aanbod van Zilveren Kruis verzekeringen.
 
​​
Zilveren Kruis is onderdeel van Achmea