Wanneer een WIA-verzekering?

Na 2 jaar ziek zijn krijgt uw medewerker te maken met de wet WIA. Met onze WIA-verzekering zorgt u dat uw medewerkers niet voor financiële verrassingen komen te staan als ze langdurig arbeidsongeschikt raken.

Offerte aanvragen 

Al een WIA-verzekering?

Regel hier zelf uw belangrijke zaken.

 

De WIA-verzekeringen van Zilveren Kruis

Een collectieve WIA-verzekering zorgt voor een aanvulling op het inkomen als uw medewerker in de WIA (WGA of IVA) komt.

Beter Af Inkomenszekerheid

Beter Af Excedent

Loonaanvulling Dekking op basis van maximaal verzekerd bedrag tot de WIA-loongrens of tot € 100.000,-. Voor hogere inkomens. Aanvulling op de Beter Af Inkomenszekerheid. Dekking vanaf de WIA-loongrens of vanaf € 100.000,-.
Dekkingspercentage Tot min. 70% van het oude loon. Het dekkingspercentage wordt met 5% verhoogd als uw medewerker zijn restverdiencapaciteit voor minimaal 50% benut. 70%, 75% of 80%
Uitkeringsduur U kiest zelf hoe lang uw medewerker een vergoeding krijgt. U kiest zelf hoe lang uw medewerker een vergoeding krijgt.
Koopkrachtbescherming U beschermt de koopkracht van uw medewerker met de WIA-index tot een stijging van maximaal 3%. U beschermt de koopkracht van uw medewerker met de WIA-index tot een stijging van maximaal 3%.
Administratief gemak door SUAG koppeling (video) van het UWV Wanneer de status van uw arbeidsongeschikte medewerker verandert, hoeft u dit niet door te geven. Wij hebben inzicht in de SUAG (Status Uitkering Arbeidsgeschiktheid) (video) gegevens. Wanneer de status van uw arbeidsongeschikte medewerker verandert, hoeft u dit niet door te geven. Wij hebben inzicht in de SUAG (Status Uitkering Arbeidsgeschiktheid) (video) gegevens.

Na 2 jaar ziek zijn: WIA

‘WIA’ staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Deze wet regelt de uitkering voor arbeidsongeschikte medewerkers, waarbij de overheid mensen motiveert om zoveel mogelijk te blijven werken. Als een medewerker langer dan 2 jaar ziek is, krijgt hij te maken met de WIA. Die eerste 2 jaar moet u als werkgever een deel van het loon doorbetalen.

Mate van arbeidsongeschiktheid telt

Na 2 jaar keurt het UWV de medewerker en beoordeelt wat zijn mate van arbeidsongeschiktheid is. En welk inkomen de medewerker nog wel kan verdienen: zijn restverdiencapaciteit. Op basis van de mate van arbeidsongeschiktheid en het voldoende benutten van de restverdiencapaciteit krijgt de medewerker een uitkering van het UWV. Hiervoor betaalt u als werkgever premie aan de Belastingdienst.

Risico van onvoldoende inkomen

Het kan betekenen dat uw medewerker onvoldoende inkomen krijgt om zijn vaste lasten te betalen of te leven zoals hij gewend was. Als werkgever kunt u een verzekering sluiten om dit risico voor uw medewerkers te beperken. Soms bent u ook verplicht om het inkomen aan te vullen. Bijvoorbeeld als dit is afgesproken in een cao-regeling.

De WIA en hoe uw medewerker kan re-integreren

Als uw medewerker in de WIA terechtkomt is dat vervelend. Voor uw medewerker maar ook voor u als werkgever. In het filmpje ziet u wat de WIA inhoudt. Zilveren Kruis helpt u en uw medewerker graag om zo snel mogelijk weer te re-integreren. In het stappenplan leggen we uit hoe we dit doen.
 
 
 

Vraag en antwoord


Onze WIA-aanvullingsverzekeringen zijn er voor al uw medewerkers. Voor de medewerkers die onder de verzekering vallen geldt:
  • Zij zijn bij u in dienst.
  • Zij zijn 16 jaar of ouder.
  • Zij hebben een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd.
Directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) en andere niet-medewerkers kunnen niet deelnemen aan deze collectieve WIA-verzekeringen. Willen zij met een verzekering het inkomen beschermen tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid? Laat het ons gerust weten. We helpen u graag verder.
Onze Beter Af Excedent verzekering is bedoeld voor uw medewerkers die meer verdienen dan het gekozen maximaal verzekerde loon op de Beter Af InkomensZekerheid. Dit is meer dan de WIA-loongrens, of meer dan € 100.000.
  • Heeft u voor uw medewerkers al een collectieve WIA-verzekering afgesloten? Dan kunnen wij samen met u kijken of u zich met deze verzekering niet dubbel verzekert.
  • Dit is een collectieve WIA-verzekering. Uitgangspunt is dat iedereen mee doet. Het is niet mogelijk als er minder dan 25% van het aantal medewerkers meedoet. Komt het deelnemerspercentage onder 70% uit, dat betaalt u een toeslag op de premie van 15%.
Deze verzekering keert alleen uit als UWV de medewerker een WIA-uitkering geeft. UWV beoordeelt in welke mate uw werknemer nog kan werken. Is de werknemer voor minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan krijgt hij geen WIA-uitkering vanuit UWV. En dus ook geen vergoeding vanuit de Beter Af InkomensZekerheid en Beter Af Excedent.
U bent verzekerd voor 3 kalenderjaren. Daarna verlengen wij de verzekering met telkens 1 kalenderjaar.

Voorbeeld: bij ingang van de verzekering per 01-05-2014 bent u verzekerd tot 31-12-2017. Voordat de looptijd voorbij is krijgt u de premie voor de nieuwe periode van 1 jaar. U kunt dan dagelijks uw verzekering opzeggen. De opzegtermijn is 1 maand.
Schriftelijk. U stuurt uw brief naar ons:
Zilveren Kruis
Antwoordnummer 836
7300 WB Apeldoorn
Het premiebedrag hangt af van de aard van de werkzaamheden per sector (ingedeeld door het UWV), het jaarloon van de medewerker en het verzekerde bedrag dat u kiest. Plus de maximale duur van de vergoeding. Veel dingen om rekening mee te houden. En zeker aanleiding om een indicatie of een gedetailleerde offerte aan te vragen.
U kunt zelf bepalen of u medewerkers laat meebetalen of niet. En welk gedeelte. Als ze meebetalen verrekent u dit met hun brutoloon.
De premie die u als werkgever betaalt voor de WIA-verzekering kunt u aftrekken als loonkosten.
Het is geen verplichting om de wettelijke WIA-uitkering aan te vullen voor uw medewerkers. Het kan zijn dat er een verplichting bestaat vanuit cao-afspraken. Of dat er met de Ondernemingsraad afspraken zijn gemaakt over arbeidsongeschiktheid. Dan moet u deze afspraken nakomen.
  • Wij keren uit als het UWV een WIA-uitkering toekent aan de medewerker. De WIA-verzekering vult aan tot minimaal 70% van het oude brutoloon. Ook kunt u kiezen voor 75% of het maximum van 80% van het oude loon. Het oude loon is gemaximeerd op de WIA-loongrens of op 100.000 afhankelijk van de door u gemaakte keuze.
  • Deze verzekering keert ook uit als de medewerker zijn restverdiencapaciteit (het percentage van het loon dat een arbeidsongeschikte medewerker nog kan werken en verdienen) niet voor de helft benut. Benut de medewerker zijn restverdiencapaciteit wel voor 50% of meer, dan verhogen wij zijn dekkingspercentage met 5%. We keren uit tot het door u verzekerde loon. Ook als dit boven de WIA-loongrens ligt.
Het UWV stelt dit vast. Het is het percentage van het loon dat een arbeidsongeschikte medewerker nog kan werken en verdienen ondanks arbeidsongeschiktheid.
Wettelijk is dit niet mogelijk. U moet zo’n regeling onderbrengen bij een verzekeraar of een pensioenfonds.
De digitale kluis is de online omgeving waar wij voor uw medewerkers het pensioenoverzicht plaatsen.

Wilt u naar de digitale kluis van Zilveren Kruis?
Ga dan naar digitale kluis Zilveren Kruis. U komt in de digitale kluis door in te loggen met de laatste 5 cijfers van uw Burgerservicenummer, uw geboortedatum en uw wachtwoord.

Lukt het niet om in te loggen?
Bel ons dan op: (071) 751 00 58. Wij lossen het voor u op.
Dit is een collectieve WIA-verzekering voor medewerkers die tussen de 15% en 35% arbeidsongeschikt raken. Voor deze medewerkers is er wettelijk niets geregeld over arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Deze verzekering zorgt ervoor dat de werkgever een vergoeding krijgt voor deze medewerker zodat hij hem in dienst kan houden, bijvoorbeeld door aanpassing van de werkplek of omscholing.

Handige links


 

Gezond Ondernemen. Dat is ook slim verzekerd zijn. 

Bekijk het overige aanbod van Zilveren Kruis verzekeringen.
 
​​
Zilveren Kruis is onderdeel van Achmea