Wat betekent eigenrisicodragen Ziektewet en WGA voor u als werkgever?

Werkgevers zijn maximaal 12 jaar verantwoordelijk voor zieke medewerkers

De werkgever is als eigenrisicodrager voor zowel de Ziektewet en de WGA maximaal 12 jaar verantwoordelijk voor zijn arbeidsongeschikte medewerkers. Of deze nu vast of tijdelijk in dienst zijn. Dit geldt voor zowel de Ziektewet (samen met de loondoorbetalingsperiode 2 jaar) als voor de WGA (10 jaar). Zijn verantwoordelijkheid gaat in vanaf de 1e ziektedag. De werkgever is verantwoordelijk voor de:

  • loondoorbetaling, zolang de medewerker nog in dienst is; 
  • wettelijk verplichte Ziektewet- en WGA-uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid;
  • Poortwachterverplichtingen;
  • én re-integratiebegeleiding.


Een voorbeeld

Een medewerker heeft een jaarcontract. In de 7e maand wordt hij ziek. Hoe verloopt het traject?

Vóór 2017

De werkgever betaalt zijn medewerker nog 5 maanden loon door. Tot aan het einde van zijn contract. Dan neemt het UWV het over. De ex-medewerker is nu een vangnetter zonder werkgever. Het UWV betaalt nog maximaal 7 maanden Ziektewetuitkering aan de ex-medewerker. Dan wordt de medewerker door het UWV gekeurd. Is de medewerker minimaal 35% arbeidsongeschikt op dat moment? Dan keert het UWV nog maximaal 12 maanden Ziektewetuitkering uit. In totaal kan deze ex-medewerker maximaal 19 maanden Ziektewetuitkering van het UWV krijgen. Na 24 maanden (5 maanden in dienst en 19 maanden in de Ziektewet) wordt deze medewerker door het UWV gekeurd voor de WIA. Beland deze vangnetter in de WGA? Dan krijgt hij een uitkering van het UWV. Het UWV is verantwoordelijk voor zijn re-integratie. Ook als de werkgever eigenrisicodrager is. Dit is hij tot 2017 namelijk alleen voor zijn vaste medewerkers. De werkgever loopt het risico dat hij een hogere UWV-premie moet betalen door de nieuwe instroom in de WGA.

Na 2017

Stel de werkgever is eigenrisicodrager voor de Ziektewet en voor de WGA (vaste medewerkers en flexwerkers). Dan betaalt hij voor deze zieke (ex)medewerker 24 maanden het loon door. In de Ziektewet 70% van het loon (waarbij het loon gemaximeerd is tot circa € 53.000,-, zie ook WIA-loongrens). Hij is ook verantwoordelijk voor zijn re-integratie. Wel vindt er na 12 maanden een UWV-keuring plaats. Wordt de ex-medewerker voor minstens 35% arbeidsongeschikt bevonden? Dan moet de werkgever ook de volgende 12 maanden loon doorbetalen. Natuurlijk stopt de Ziektewetuitkering bij herstel van de ex-medewerker. Na deze 24 maanden wordt de ex-medewerker door het UWV gekeurd voor de WIA. Stroomt deze vangnetter zonder werkgever in de WGA? Dan betaalt het UWV de WGA-uitkering en declareert deze voor het deel waarvoor de eigenrisicodrager verantwoordelijk is (maximaal 10 jaar) bij de werkgever. De werkgever is ook 10 jaar lang verantwoordelijk voor de re-integratie van de ex-medewerker.

Is de werkgever alleen eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Dan betaalt hij de eerste 24 maanden ziekte het loon door. Na 2 jaar neemt het UWV de WGA-uitkeringen voor haar rekening. Ook zorgt het UWV voor de re-integratie van deze ex-medewerker. Is de werkgever geen eigenrisicodrager? Dan verloopt het traject zoals vóór 2017. Zowel voor flexwerkers als vaste medewerkers.

Zilveren Kruis is onderdeel van Achmea