Een medewerker gaat ziek uit dienst. Wat nu?

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Gaat uw medewerker ziek uit dienst? Of wordt deze medewerker ziek binnen 4 weken nadat hij uit dienst ging? Dan heeft hij misschien recht op een Ziektewetuitkering. Dit betekent dat u een aantal zaken moet regelen.

 

U heeft de module Ziektewetmanagement bij ons afgesloten

Wij nemen daarom namens u een aantal taken van u over en verwerken daarbij ook persoonsgegevens van uw ex-medewerker. Wij leggen u uit wat wij van u verwachten en wat u van ons kunt verwachten.

 

U geeft de Ziektewetmelding door op het meldloket

 • Gaat uw medewerker ziek uit dienst? Geef dan de Ziektewetmelding door op het meldloket op de laatste werkdag van de medewerker.
 • Is uw medewerker al uit dienst? En meldt hij/zij zich ziek bij u binnen 28 dagen na uitdiensttreding? Geef dit aan ons door binnen 24 uur.

Wij geven deze Ziektewetmelding namens u weer door aan het UWV.

 

De casemanager van het verzuimbureau neemt contact met u op 

De casemanager neemt nog dezelfde dag contact op met u en de ex-medewerker. Of uiterlijk de dag erna. In de intake vertellen we precies wat we van u en de ex-medewerker verwachten op welk moment.

 

Wat bespreken we in de intake?

 • We bespreken bijvoorbeeld het dienstverband van de ex-medewerker. En de werkzaamheden voordat hij/zij ziek werd. 
 • Met de ex-medewerker bespreken we het verzuimreglement. En zijn/haar mogelijkheden en beperkingen door zijn verzuim. Ook maken we vervolgafspraken.
 

Na de intake regelt de casemanager namens u de uitvoering van de Ziektewetuitkering

Bij de uitvoering van de Ziektewet:
 • bepaalt de casemanager of er recht is op een Ziektewetuitkering;
 • bepaalt de casemanager de hoogte van de Ziektewetuitkering;
 • geeft de casemanager de opdracht om de Ziektewetuitkering te betalen;
 • heeft de casemanager contact met het UWV. Zij stemmen af over besluiten, arbeidsongeschiktheid en uitkering.
 

En starten we met de verzuimbegeleiding van de ex-medewerker

 • We maken samen een (nieuw) plan van aanpak.
 • We begeleiden de re-integratie van de ex-medewerker.
 • En zetten als het nodig is interventies in.
 

We houden contact met u en de ex-medewerker

Wij vinden contact met u en de ex-medewerker belangrijk. Daarom houden we u beiden op de hoogte van wat we doen, wanneer we dat doen en waarom. Wij vragen nooit om medische informatie.

 

Wat vragen wij bij u of uw ex-medewerker op?

Werkgever Ex-medewerker
Niet-medisch dossier
Niet medische informatie over uw arbeidsongeschiktheid
Plan van aanpak Uw medewerking bij de re-integratie
Overzicht van re-integratieactiviteiten
​Informatie over het dienstverband en werkzaamheden
​Toestemming om namens hem/haar het proces Wet verbetering poortwachter uit te voeren
​Toestemming om gegevens op te vragen bij het UWV

Wat kunt u van ons verwachten?

Werkgever Ex-medewerker
Intakegesprek op uiterlijk de 1e dag na de Ziektewetmelding
Intakegesprek op uiterlijk de 1e dag na de Ziektewetmelding
Plan van aanpak Plan van aanpak
Maandelijks een overzicht van de Ziektewetmeldingen Begeleiding bij uw re-integratie
​Maandelijks een overzicht van de Ziektewetuitkeringen ​Een verzuimreglement
​Maandelijks een factuur om de Ziektewetuitkeringen aan ons terug te betalen
​Maandelijks een Ziektewetuitkering
Alleen als u hier recht op heeft
​Terugkoppeling van de spreekuren
U krijgt deze van de arbodienst
​Facturen voor de afgesproken interventies
 
Zilveren Kruis is onderdeel van Achmea