Loongrenzen per 1 januari 2020

De overheid past elk jaar op 1 januari en op 1 juli een aantal gegevens aan. Sommige zijn ook voor uw verzekeringen belangrijk. Bijvoorbeeld de maximale loonbedragen, loongrenzen en sociale premies. Met deze gegevens berekenen wij bijvoorbeeld de maximale uitkeringen voor de WIA en Ziektewet (Verzuim).

Op deze pagina vindt u de actuele bedragen.


WIA loongrens / maximale SV-loon*

(geldt ook voor WAO, WW en Ziektewet)

Maximum loongrens per: Bruto bedragen x 261 Sociale Verzekeringsdagen:
Dag € 219,28
Jaar € 57.232,08

* U kunt de termen ‘Maximale SV-loon’ en ‘Maximum SV-premieloon’ tegenkomen. De laatste wordt door de overheid gebruikt om uw premies vast te stellen. Wij maken bij de berekening van het dagloon voor de uitkering gebruik van het Maximale SV-loon.


Minimum (jeugd)loon

Onderstaand een overzicht van de minimum bruto (jeugd)lonen in euro’s (exclusief vakantietoeslag) per maand, week en dag die gelden vanaf 1 januari 2020.

Leeftijd Maand Week Dag
Vanaf 21 jaar € 1.653,60 € 381,60 € 76,32
20 jaar € 1.322,90 € 305,30 € 61,06
19 jaar € 992,15 € 228,95 € 45,79
18 jaar € 826,80 € 190,80 € 38,16
17 jaar € 653,15 € 150,75 € 30,15
16 jaar € 570,50 € 131,65 € 26,33
15 jaar € 496,10 € 114,50 € 22,90

Werkhervattingskas

Voor de Ziektewet en de WGA betaalt u een gedifferentieerde (sector)premie. U krijgt hiervoor een aanslag van de Belastingdienst voor de Werkhervattingskas (WHK). Hoeveel u betaalt is mede afhankelijk van welk type werkgever u bent: klein, middelgroot of groot. De totale loonsom per jaar is bepalend. De bedragen zijn nu:

  • Loonsom tot € 337.000 = kleine werkgever
  • Loonsom tussen € 337.000 en € 3.370.000 = middelgrote werkgever
  • Loonsom € 3.370.000 of meer = grote werkgever

Zilveren Kruis is onderdeel van Achmea