Wat is Verzuimmanagement Basis?

De module Verzuimmanagement Basis is een basisabonnement, waarbij bij een verzuimmelding alle in te zetten diensten afzonderlijk in rekening worden gebracht. De werkgever moet daarbij de standaard verrichtingen van het verzuimbegeleidingstraject volgens de Wet Verbetering Poortwachter afnemen om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen.

De module Verzuimmanagement Basis kent een tarief, wat wordt uitgedrukt in een percentage op de totale loonsom. De tarieven van de diensten die afzonderlijk in rekening worden gebracht staan in de Bijlage diensten en tarieven, die bij Verzuimmanagement Basis hoort.  

 

Preventief verzuim-management

De module Verzuimmanagement Basis kent dezelfde preventieve diensten als de module Compleet:

  • Toetsing RI&E
  • PAGO gebaseerd op risico’s uit de RI&E
  • Preventie spreekuur werknemer
  • E-learning preventiemedewerker

 

Verzuim- en herstelmelding

Verzuim moet binnen 24 uur gemeld worden. Het verzuimbureau voert bij deze module geen intake uit.

 

Verzuim-begeleiding

Op de zesde verzuimdag vindt een telefonisch consult met de werkgever plaats. In dit gesprek wordt samen met de werkgever bepaald welk traject de arbodienst voor de verzuimende werknemer zal inzetten.

 

Verstrekken verzuimoverzicht

Jaarlijks ontvangt de klant een verzuimoverzicht van alle verzuimgevallen op werknemersniveau over dat jaar.

Zilveren Kruis is onderdeel van Achmea