Pensioen 1-2-3

Pensioen 1-2-3 zorgt er voor dat iedere medewerker die pensioen opbouwt op dezelfde wijze over pensioen geïnformeerd wordt. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke pensioeninformatie. Dit kunt u vinden op mijnpensioenoverzicht.nl.
 
Heeft u via uw werkgever bij ons een of meer van de volgende verzekeringen? Dan geldt Pensioen 1-2-3. De wet merkt deze verzekeringen namelijk aan als een arbeidsongeschiktheidspensioen.

Pensioen 1-2-3 geldt bij de volgende verzekeringen:

  • WGA-Toeslagverzekering;
  • Beter Af Excedent of WIA Excedent;
  • WIA-Plusverzekering

​Belangrijke informatie

In Pensioen 1-2-3 leest u wat u uit deze verzekeringen krijgt als u arbeidsongeschikt wordt volgens de Wet WIA. Dit is belangrijk om te weten. Arbeidsongeschiktheid heeft namelijk gevolgen voor uw inkomen. U krijgt de informatie in 3 lagen.

Informatie in 3 lagen

Laag 1 is de startbrief. U krijgt een startbrief als u voor het eerst deelneemt aan een verzekering waarbij Pensioen 1-2-3 geldt. In laag 2 vindt u meer uitleg over alle onderwerpen uit laag 1. Laag 3 bestaat uit de verzekeringsvoorwaarden en de productkaart die bij deze verzekering hoort.
 
 
 
 
 
 
​​​
Zilveren Kruis is onderdeel van Achmea