Meer informatie over verzuimverzekering


Verzui​mverzekering

 

Met de Verzuimverzekering heeft u een eigenrisicoperiode in werkdagen. Tijdens de eigenrisicoperiode krijgt u geen vergoeding. Uw eigenrisicoperiode start op de 1e werkdag dat uw werknemer verzuimt door ziekte.

De vergoeding die u krijgt na de eigenrisicoperiode berekent u zo:

(verzekerd jaarloon / 261) x (aantal werkdagen verzuim door ziekte – eigenrisicoperiode) x percentage verzuim door ziekte x dekkingspercentage.

 

Stoploss Calamiteit

 

De Stoploss Calamiteit kent een eigen risico in geld. Er vindt geen uitkering per verzuimmelding (schade) plaats. Alle schades binnen een kalenderjaar worden vermenigvuldigd met het gekozen dekkingspercentage. De uitkomsten hiervan worden bij elkaar opgeteld. Er wordt uitgekeerd zodra het totaalbedrag hoger is dan het eigenrisicobedrag. Het uit te keren bedrag wordt vermenigvuldigd met het door u gekozen uitkeringspercentage.

 

Met de Stoploss Calamiteit van Zilveren Kruis neemt u het gebruikelijke verzuim binnen uw onderneming voor eigen rekening. Het eigen risico is hierop gebaseerd. Als er in een kalenderjaar meer verzuim is dan gebruikelijk, vangt deze verzekering de kosten op. Om de hoogte van uw eigen risico te bepalen, wordt het te verwachten ziekteverzuim van uw organisatie vermenigvuldigd met de door u gekozen eigen behoudfactor. ​​​​​

Zilveren Kruis is onderdeel van Achmea