Eén totaaloplossing voor uw zieke medewerkers

Bij ziekte bent u als werkgever de eerste 2 jaar verantwoordelijk voor de loondoorbetaling van uw (ex-)medewerkers. Met het Verzuim & Eigenrisico pakket nemen wij 12 jaar lang uw zorg uit handen. En voldoet u als eigenrisicodrager eenvoudig aan alle verplichtingen die de wet u stelt.

Direct contact met een adviseur 

Al een Verzuim & Eigenrisico pakket?

Regel hier zelf uw belangrijke zaken.Waarom een Verzuim & Eigenrisico pakket?

 
icoon loondoorbetaling 

U verzekert de kosten van loondoorbetaling én ziektewetuitkeringen van uw zieke medewerkers.

icoon 

U verzekert de kosten van uw medewerkers die in de WGA terechtkomen.

icoon hulp en advies 

Hulp en advies bij re-integratie. En ondersteuning bij preventie, case management en Poortwachter verplichtingen.

 
 

Het Verzuim & Eigenrisico pakket van Zilveren Kruis:

één totaaloplossing voor al uw zieke (ex-)medewerkers


Verzuimverzekering

Ziektewet eigenrisicoverzekering

WGA eigenrisicoverzekering

Met deze Verzuimverzekering is de loondoorbetaling voor zieke medewerkers in de eerste 2 jaar verzekerd.

 • U bent verzekerd voor de kosten voor loondoorbetaling in de eerste twee jaar 
 • U kiest zelf de dekkingen, zoals de duur van uw eigen risico.

Met de Ziektewet eigenrisicoverzekering verzekert u de Ziektewetuitkering van uw zieke (ex-)medewerkers.

 • U bent verzekerd voor de Ziektewetuitkering in de eerste twee jaar
 • Zilveren Kruis doet de uitkering aan uw zieke ex-medewerker en draagt de inhouding af aan de Belastingdienst

Met de WGA eigenrisicoverzekering verzekert u zich voor het risico van langdurige arbeidsongeschiktheid van uw (ex-)medewerkers. Het risico dat u als eigenrisicodrager voor de WGA zelf draagt.

 • U bent verzekerd voor de WGA- uitkering voor een periode van maximaal tien jaar
 • Zilveren Kruis regelt de garantieverklaring bij de Belastingdienst
 

Verzuimmanagement Uitgebreid

U krijgt 12 jaar lang een compleet pakket aan dienstverlening met: preventie, verzuimbegeleiding, re-integratie en advies.
U voldoet met onze dienstverlening aan alle wettelijke verplichtingen.

 

Uw voordelen

 

Eén totaaloplossing

Het gemak van één totaal-oplossing. U bent verzekerd voor Verzuim, Ziektewet, WGA én dienstverlening

Administratief gemak

Zilveren Kruis heeft direct inzicht in de SUAG (Status Uitkering Arbeidsgeschiktheid) van het UWV. Bent u al eigenrisicodrager? Dan zeggen wij ook uw WGA-verzekering op bij uw huidige verzekeraar.

Regie in eigen hand

Als eigenrisicodrager heeft u zelf invloed op het verzuim en de re-integratie van uw (ex-)medewerkers. Samen met Zilveren Kruis probeert u uw (ex-)medewerkers weer snel aan het werk te helpen. Met als resultaat: tevreden (ex-)medewerkers en lagere verzuimkosten.
 
 
 

Welke mogelijkheden heeft u als werkgever?

U bent verantwoordelijk voor zieke en arbeidsongeschikte, vaste én tijdelijke medewerkers.
Bekijk in het filmpje welke mogelijkheden u heeft als werkgever.

 
 
 
 

Vraag en antwoord 

 

De Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa), die de laatste maatregelen heeft laten ingaan op 1 januari 2017, schrijft u voor dat u als werkgever als eigenrisicodrager ook verantwoordelijk bent voor de WGA-lasten en re-integratie van uw arbeidsongeschikte flexwerkers. Dit betekent voor u als eigenrisicodrager een uitgebreider WGA-risico. Deze wet heeft de gedifferentieerde premie van WGA-vast en WGA-flex, die de Belastingdienst dan bij u in rekening brengt, samengevoegd. Werkgevers betalen nu één WGA gedifferentieerde premie. Wel blijft het bestaande onderscheid tussen kleine werkgevers (sectorpremie), grote werkgevers (eigen schade) en middelgrote werkgevers (mix van sector en eigen schade) bestaan.

Goed om te weten:

 • WGA-vast: alle medewerkers die tijdens hun vaste dienstverband ziek worden en na 2 jaar ziekte doorstromen naar de WGA.
 • WGA-flex: medewerkers met een tijdelijk dienstverband die ziek uit dienst gaan en na 2 jaar (loondoorbetaling en Ziektewet) doorstromen naar de WGA (vangnetters).

​Het beleid van de overheid richtte zich al jaren op het beperken van de instroom van medewerkers in de Wet WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). De WIA bestaat uit 2 delen:

 • IVA (Inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten);
 • WGA (Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten).

Het gevoerde overheidsbeleid om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid terug te dringen, heeft vooral effect gehad op medewerkers met een vast dienstverband. Op vangnetters (zonder werkgever) had het beleid geen effect.

De overheid wil ook de langdurige arbeidsongeschiktheid van vangnetters terugdringen. Daarmee wil de overheid de WGA-instroom verminderen. De overheid wil vangnetters prikkelen om sneller weer aan het werk te gaan. Ook wordt met de wet BeZaVa het eigenrisicodragerschap voor werkgevers uitgebreid. Dit heeft gevolgen voor de WGA Uitstapverzekering. En ook financiële gevolgen voor werkgevers.

​Er zijn 2 soorten vangnetters:
 
 1. Vangnetter zonder werkgever
  De ziektewet vormt een vangnet voor medewerkers die geen werkgever meer hebben:
  • werklozen met een WW-uitkering;
  • uitzendkrachten;
  • medewerkers van wie het dienstverband eindigde tijdens hun ziekte

(dit zijn de medewerkers waar de werkgever gedifferentieerde Ziektewet- en WGA-premie voor betaalt aan de belastingdienst of verantwoordelijk voor is als eigenrisicodrager):

  • na afloop van een tijdelijk contract;
  • in de proefperiode;
  • na een reorganisatie;
  • na ontslag via de kantonrechter;
  • medewerkers die ziek werden binnen 4 weken na uitdiensttreding en dan nog geen andere werkgever hebben;
  • vangnetter zonder werkgever;
 1. Vangnetter met werkgever
  Medewerkers die in loondienst zijn en recht hebben op een Ziektewetuitkering tot ze 2 jaar (104 weken) ziek zijn:
  • zwangere vrouwen of vrouwen die net bevallen zijn (zwangerschaps- en bevallingsverlof);
  • orgaandonateurs;
  • medewerkers met no-riskpolis;

Het UWV bepaalt of uw medewerker een no-riskpolis heeft. Deze status is bijvoorbeeld voor medewerkers die vanuit de WAO of WIA bij u in loondienst komen. Worden zij binnen 5 jaar na indiensttreding ziek, dan mag u voor hen een Ziektewetuitkering aanvragen. Zij vallen niet onder uw risico. Het UWV betaalt het loon en de re-integratiekosten bij ziekte.

​Voor uw vaste medewerkers én voor uw flexwerkers.

Wat is het verschil tussen een flexwerker en een vaste medewerker?

Flexwerkers zijn medewerkers met een tijdelijk dienstverband, een nul-urencontract of oproepkrachten. Vaste medewerkers zijn medewerkers met een dienstverband voor onbepaalde tijd.

​Een rekenvoorbeeld van de kosten van een arbeidsongeschikte medewerker:

U heeft een medewerker met een jaarcontract en een inkomen van € 50.000,-. Deze medewerker wordt arbeidsongeschikt voor een periode van 12 jaar. Dit betekent voor u als werkgever 2 jaar loondoorbetaling, inclusief Ziektewet en 10 jaar WGA uitkering. Dat is samen 12 jaar. De kosten voor u als werkgever kunnen oplopen tot wel € 280.000,-.

Langdurig arbeidsongeschikte medewerkers kunnen dus forse kosten met zich meebrengen. Met het Verzuim & Eigenrisico pakket kunt u daar flink op besparen.

​Uitstappen of terugkeren kan twee keer per jaar: op 1 januari en op 1 juli. Werkgevers moeten dit drie maanden van tevoren aangeven bij de Belastingdienst, dus op 1 oktober of 1 april. Besluit u terug te keren naar het UWV dan geldt dit voor minimaal 3 jaar. Pas daarna kunt u weer besluiten of u eigen risicodrager wilt worden.

​Bij het overstappen van Zilveren Kruis naar een andere verzekeraar raakt uw (ex-)medewerker zijn vergoeding uit de Verzuimverzekering, Ziektewetuitkering of WGA-verzekering niet kwijt.

​U kunt geen Verzuim & Eigenrisico pakket afsluiten:

 • Als uw bedrijf belasting betaalt in een ander land dan Nederland
 • Als er bijzondere omstandigheden zijn, zoals een onduidelijke financiële situatie in uw bedrijf
 • Als uw bedrijf een uitzendorganisatie is
 • Als u een bovengemiddeld aantal medewerkers met een tijdelijk arbeidscontract heeft
 • Als u geen eigenrisicodrager van de Ziektewet en de WGA bent of wordt

 

Handige links


 

Gezond ondernemen. Dat is ook slim verzekerd zijn.

Bekijk het overige aanbod aan handige Zilveren Kruis verzekeringen.

 

Zilveren Kruis is onderdeel van Achmea