De collectieve WIA-regeling van GF Groothandelsfonds

Vanaf 1 januari 2020 neemt Zilveren Kruis de administratie van de collectieve WIA-regeling over van Administratie Groep Holland (AGH). De nieuwe verzekering heet Beter Af InkomensZekerheid. Deze collectieve aanvullende WIA-verzekering geldt voor bedrijven die aangesloten zijn bij het GF Groothandelsfonds. De Beter Af InkomensZekerheid beschermt het inkomen van uw medewerkers bij arbeidsongeschiktheid. U betaalt hiervoor een gunstige collectieve premie.
Team Zilveren Kruis

De voordelen van onze collectieve WIA-verzekering

  • CAO proof en afsluiten zonder medische keuring.
  • Mogelijkheid om het loon boven de WIA-loongrens, met inkomensgarantie, te verzekeren.
  • Het administratieve gemak in ons Digitaal Meldpunt. En door onze koppeling met UWV hoeft u geen wijzigingsbeslissingen meer op te sturen.
  • Vrijblijvend en kosteloos advies bij het afsluiten van een WIA-verzekering.
  • Advies en ondersteuning in het proces van re-integratie en financiële ondersteuning bij de maatregelen die de casemanager adviseert.

Aanmelden voor de Beter Af InkomensZekerheid (pdf)

Veelgestelde vragen

Na 2 jaar ziekte krijgt u te maken met de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). UWV beoordeelt in hoeverre u arbeidsongeschikt bent. En welk inkomen u nog wel kan verdienen. Dat noemt UWV de restverdiencapaciteit. Lukt het u niet om deze restverdiencapaciteit te benutten? Dan kan uw inkomen flink dalen. De WIA bestaat uit 2 regelingen. Bent u 35% tot 80% arbeidsongeschikt of 80% of meer maar met kans op herstel? Dan krijgt u een WGA-uitkering. Bent u blijvend arbeidsongeschikt voor 80% of meer? Dan krijgt u een IVA-uitkering.

Als u in de WGA komt
De Beter Af InkomensZekerheid geeft u een inkomensgarantie van minimaal 70% van uw laatstverdiende loon, tot maximaal de WIA-loongrens. Of u nu weer aan het werk gaat of niet. Maar werken blijft altijd lonen. Benut u uw restverdiencapaciteit voor minimaal 50%? Dan verhogen wij het dekkingspercentage met 5%. Daarnaast wordt uw gerealiseerde inkomen niet helemaal van onze vergoeding afgetrokken.

Als u in de IVA komt
Ook dan biedt de Beter Af InkomensZekerheid zekerheid voor uw inkomen. De IVA uitkering van het UWV bedraagt 75% van uw laatstverdiende loon tot maximaal de WIA loongrens.

De Beter Af InkomensZekerheid biedt een inkomensgarantie tot de AOW-leeftijd, gemaximeerd op 67 jaar.

Ja, u kunt ook kiezen voor de Beter Af InkomensZekerheid waarbij het loon, met inkomensgarantie, tot maximaal € 100.000,- verzekerd is. En met de Beter Af Excedent kunt u ook het loon boven €100.000,- verzekeren.
Het vaste premiepercentage voor de Beter Af InkomensZekerheid is voor 2020 vastgesteld op 0,350% van het brutoloon tot de WIA-loongrens. Bekijk de actuele WIA-loongrens in de voorwaarden (pdf).
Als u geen gebruik wilt maken van het bij Zilveren Kruis afgesloten mantelcontract, dient u hiervan melding te maken bij Zilveren Kruis. Er kan dispensatie worden verleend, mits u via een andere verzekeraar (naar keuze) een verzekering afsluit die minimaal dezelfde dekking biedt.
Ja, u kunt bij Zilveren Kruis ook collectief zorgcontract afsluiten waarmee uw medewerkers én hun gezinsleden aantrekkelijke korting op de premie van de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen krijgen. Naast de WIA-verzekering is een collectief zorgcontract ook een uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarde! Neem contact met ons op zodat wij u kunnen informeren over de voordelen van een collectief zorgcontract.

Meer informatie over onze WIA-verzekering

Hoe helpen wij u met WIA?

Als uw medewerker in de WIA terechtkomt is dat vervelend. Voor uw medewerker maar ook voor u als werkgever. In het stappenplan leggen we uit hoe we u en uw medewerker helpen om zo snel mogelijk weer te re-integreren.

Bereken uw uitkering

Wat betekent WIA voor uw inkomen? Bereken met onze WIA-calculator zelf welke uitkering u van het UWV krijgt na 2 jaar arbeidsongeschiktheid. En welke aanvullende vergoeding u ontvangt van uit de Beter Af InkomensZekerheid.

Meld u aan

Neemt u nog niet deel aan de Beter Af InkomensZekerheid? Vul het formulier in en meld uw bedrijf  en medewerkers dan aan. Stuur het formulier naar zorg.mkb@zilverenkruis.nl

Heeft u vragen?

(071) 367 08 80

Benno Zintel (relatiemanager) 

(06) 19 26 53 87

Damir Oreskovic (Accountmanager)

Mail ons direct