Waarom een WIA-verzekering?

Na 2 jaar ziek zijn krijgt uw medewerker te maken met de wet WIA. Met deze verzekering komt uw medewerker niet voor financiële verrassingen te staan. 
Lees meer

Overdracht WIA-verzekeringen naar 
Centraal Beheer/Avéro Achmea

Per 1 januari 2022 gaan wij de WIA-verzekeringen onderbrengen bij onze partners Centraal Beheer/Avéro Achmea. Uw WIA-verzekering is in goede handen bij Centraal Beheer/Avéro Achmea. En Achmea Schadeverzekeringen N.V. blijft de risicodrager.

Lees meer

Waarom een WIA-verzekering?

Een WIA-verzekering is een verzekering die zorgt voor een aanvulling op de wettelijke WIA-uitkering van uw arbeidsongeschikte medewerker. Kan uw medewerker na 2 jaar ziekte nog steeds niet of minder aan het werk? Dan vraagt hij of zij een WIA-uitkering aan bij UWV. De loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever stopt na 104 weken arbeidsongeschiktheid. De wettelijke WIA-uitkering krijgt een arbeidsongeschikte medewerker van UWV. Als werkgever kunt u voor uw medewerker(s) een WIA-verzekering afsluiten.

Uw voordelen

 • Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde
 • Goed werkgeverschap
 • Ondersteuning bij re-integratie
 • Premie is fiscaal aftrekbaar

De voordelen van onze WIA-verzekering

U stelt zelf uw WIA-verzekering samen waarbij u een dekking en contractduur kiest. De WIA-verzekering sluit dan altijd aan bij uw wensen.

Inkomensgarantie

 • Een WIA-verzekering is een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde voor het werven en behouden van personeel.
 • Uw medewerkers zijn verzekerd voor minimaal 70% van hun salaris.
 • Met de Beter Af Excedent is ook het loon boven €100.000,- verzekerd.
 • Uw medewerkers kunnen een WIA-verzekering afsluiten zonder medische keuring.

Stimuleren re-integratie

 • Wij geven u advies en ondersteunen u in het proces van re-integratie. Bekijk het stappenplan.
 • Wij vullen het inkomen aan met 5%, als uw medewerkers minstens 50% van hun restverdiencapaciteit gebruiken.
 • Wij verzorgen kosteloos wachtlijstbemiddeling: uw medewerkers kunnen sneller weer aan het werk.
 • Wij betalen mee aan de maatregelen die de casemanager adviseert.

Hulp en advies

 • Wij adviseren u bij uw keuze voor een WIA-verzekering. U ontvangt uw adviesrapport op basis van uw doelstellingen, risicobereidheid en wensen. Dit advies is kosteloos en vrijblijvend.
 • U houdt uw administratie makkelijk bij via ons Digitaal Meldpunt.
 • Door onze koppeling met het UWV hoeft u geen wijzigingsbeslissingen meer op te sturen.
 • Wij gaan voor u in bezwaar of beroep tegen beslissingen van het UWV. Of vragen een herkeuring aan.

Al een WIA-verzekering?

Regel hier zelf uw belangrijke zaken.

""

WIA-meldingsformulier

Voor het melden van arbeidsongeschiktheid.
""

WIA-calculator

Wat betekent WIA voor uw inkomen? Bereken hoe hoog uw inkomen is bij arbeidsongeschiktheid.

Voor medewerkers - uw digitale kluis

Tip

Heeft uw werkgever voor u een WIA-verzekering geregeld bij Zilveren Kruis? Dan ontvangt u een uitkering als u arbeidsongeschikt wordt volgens de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Zo’n verzekering wordt ook vaak arbeidsongeschiktheidspensioen genoemd. U vindt persoonlijke informatie over deze verzekering in uw digitale kluis.

Meer informatie over uw digitale kluis

Vraag en antwoord

WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Kan uw medewerker na 2 jaar ziekte nog steeds niet of minder aan het werk? Dan vraagt hij of zij een WIA-uitkering aan bij UWV. De loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever stopt na 104 weken arbeidsongeschiktheid.

De wettelijke WIA-uitkering krijgt een arbeidsongeschikte medewerker van UWV. Als werkgever kunt u voor uw medewerker(s) een WIA-verzekering afsluiten. Een WIA-verzekering is een verzekering die zorgt voor een aanvulling op de wettelijke WIA-uitkering van uw arbeidsongeschikte medewerker.

Nb Het is geen verplichting om de wettelijke WIA-uitkering aan te vullen voor uw medewerkers. Het kan zijn dat er een verplichting bestaat vanuit cao-afspraken. Of dat er met de Ondernemingsraad afspraken zijn gemaakt over arbeidsongeschiktheid. Dan moet u deze afspraken nakomen.

Wel verzekerd

 • Alle medewerkers die u aanmeldt
 • Aanvulling op een WIA-uitkering na 104 weken ziekte
 • Vergoeding aan medewerkers in de WGA, die 35% of meer arbeidsongeschikt zijn
 • Vergoeding aan medewerkers in de IVA
 • Hulp bij re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers
 • Hulp bij bezwaar en beroep tegen beslissingen van het UWV

Niet verzekerd

 • Medewerkers die al een WAO-uitkering hebben als de WIA-verzekering start
 • Medewerkers die ziek zijn als de WIA-verzekering start
 • Arbeidsongeschiktheid die ontstaat door opzet of roekeloosheid

Het premiebedrag hangt af van de aard van de werkzaamheden per sector (ingedeeld door het UWV), het jaarloon van de medewerker en het verzekerde bedrag dat u kiest. Plus de maximale duur van de vergoeding.

U kunt zelf bepalen of u medewerkers laat meebetalen of niet. En welk gedeelte. Als ze meebetalen verrekent u dit met hun brutoloon. De premie die u als werkgever betaalt voor de WIA-verzekering kunt u aftrekken als loonkosten.

U bepaalt zelf de dekking en duur van de WIA-verzekering. En u kunt als werkgever ook besluiten dat medewerkers meebetalen aan de premie.

Dit is afhankelijk van het arbeidsverleden van uw medewerker. Is uw medewerker tussen 35% en 80% arbeidsongeschikt? Dan krijgt hij of zij eerst een loongerelateerde uitkering. Deze duurt minimaal 3 maanden en vanaf 2019 maximaal 24 maanden. Misschien krijgt uw medewerker daarna een WGA-loonaanvullingsuitkering of WGA-vervolguitkering.

De IVA-uitkering is 75% van het loon voor arbeidsongeschiktheid. De hoogte van de WGA uitkering hangt af van het loon dat de medewerker verdiende toen hij nog volledig werkte. En van het loon dat de medewerker krijgt bij arbeidsongeschiktheid. UWV berekent de WIA-uitkering over het WIA-loongrens. Het WIA-loongrens is het dagloon volgens de WIA. Voor beide uitkeringen geldt een maximum loon. Dit is de maximale WIA-loongrens.

Gezond Ondernemen. Dat is ook slim verzekerd zijn.

Bekijk ons overige aanbod.

""

Present! Light

Heeft u een collectief zorgcontract of een inkomensverzekering van Zilveren Kruis? Dan heeft u ook toegang tot een ruime keuze aan gezondheidsoplossingen van Present! Light.
peinzende vrouw

Verzuimverzekering

Met de verzuimverzekering heeft u financiële zekerheid voor als een werknemer ziek of arbeidsongeschikt wordt.
lachende man op kantoor

WGA Eigenrisico

Met onze WGA eigenrisicoverzekering verzekert u zich voor het risico van langdurige arbeidsongeschiktheid van uw (ex-)medewerkers.

Bel ons

U kunt ons bereiken van ma t/m vrij
8.00 – 17.30.

MKB 071 364 19 20

Grootzakelijk 071 367 08 25

Intermediair 071 364 19 50

Stuur ons een e-mail

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Mail ons direct