Verzuim stappenplan

Organisaties kunnen zich bij Zilveren Kruis verzekeren voor kort en langdurig verzuim en zo de financiële risico’s tot een minimum beperken. In dit stappenplan leggen we uit hoe wij u helpen bij verzuim.

Hoe helpen wij u bij verzuim?

Het stellen van de juiste vragen bij een ziekmelding geeft u grip op het verzuim.

Binnen 24 uur meldt u uw medewerker ziek op het meldloket of via de VerzuimApp.

Is direct actie nodig?

  • Geef aan of u direct contact met een casemanager wilt. Wij bellen u dezelfde dag. En bepalen we samen met u de juiste vervolgactie.
  • Of geef aan of u spoedcontrole wilt. De verzuimrapporteur vertelt u of uw medewerker thuis was. Dit kost u € 54,- Vraagt u de controle aan na 10.30 uur? Dan geldt € 73,- (prijzen exclusief btw).

We bellen u altijd in de eerste 5 weken van het verzuim. Hoe snel we bellen hangt af van hoe lang we verwachten dat uw medewerker ziek blijft. Wilt u direct contact? Dan bellen wij u dezelfde dag. Samen overleggen we of verzuimbegeleiding door de arbodienst nodig is.

Met een antwoord op deze vragen kunnen wij u gericht helpen:

  • Welke werkzaamheden voert uw medewerker normaal gesproken uit?
  • Welke mogelijkheden heeft uw medewerker op dit moment om zijn eigen of aangepast werk te doen?
  • Wat verwacht u over de duur van het verzuim?
  • Is uw medewerker onder behandeling voor de beperkingen?
  • Heeft u regelmatig contact met uw medewerker?
  • Maakte u al afspraken over re-integratie?

Wij regelen een afspraak bij de arbodienst
Alleen als het nodig is. Wij maken een afspraak voor de medewerker:

  • Eerst met de verzuimconsulent
  • Daarna met de bedrijfsarts

Dit doen we altijd in overleg met u.

De verzuimconsulent inventariseert de werkzaamheden en bekijkt wat de medewerker wel kan. En geeft tips over terugkeer naar het eigen of aangepast werk. Zo krijgt uw medewerker het juiste advies. De consulent schat in of het verzuim langer gaat duren. En bepaalt of een medische beoordeling nodig is voor het opstellen van de Probleemanalyse. Dan komt de bedrijfsarts in beeld.

De bedrijfsarts geeft advies op basis van een medische beoordeling en maakt een Probleemanalyse. In dit document staan de beperkingen, de verwachte verzuimduur en welke acties nodig zijn om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen.

U krijgt een re-integratieadvies
Het re-integratieadvies is onderdeel van de verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter. Zodat de zieke medewerker weer zo snel mogelijk aan het werk kan. De consulent of bedrijfsarts schrijft het advies en stuurt dit naar u en uw medewerker. Hierin staat geen medische informatie.

U gaat aan de slag! Wij houden contact om u te helpen
Wij nemen regelmatig contact met u op. Wij vragen hoe het gaat met de re-integratie van uw zieke medewerker. En of we u nog kunnen helpen. Als het nodig is, nodigen we uw medewerker uit bij de arbodienst.

Wij zijn specialist en kennen de inhoud en het speelveld. Wij kunnen snel schakelen met bijvoorbeeld bedrijfsarts. Wij hebben de ervaring, het is ons dagelijks werk

Elke 6 weken evalueren wij met u
Wij willen dat uw zieke medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Wij overleggen met de consulent of bedrijfsarts wat daarvoor nodig is. Bijvoorbeeld een Spoor 2 traject, mediation of belastbaarheidsonderzoek. Meestal betalen wij dit. Moet u zelf iets (bij)betalen? Dan overleggen we dat met u. En als het nodig is regelen wij een afspraak bij de arbodienst en betalen we deze ook.

Wij helpen u bij de Wet verbetering poortwachter
De stappen van de Wet verbetering poortwachter voert u als werkgever zelf uit. Welke stappen dit zijn leest u hier.

Het UWV wil zien dat u zelf moeite heeft gedaan om uw medewerker zo snel mogelijk aan het werk te helpen. Wij helpen u daar graag bij. Bijvoorbeeld door aan te geven wanneer u in actie moet komen en hoe u dit het beste kunt doen. Soms ontvangt u van ons een sjabloon dat u zelf kunt vullen. Of we doen een eerste aanzet, zoals bij het Plan van aanpak.

Wij regelen een onderzoek bij langdurige ziekte
Wij regelen een arbeidsdeskundig onderzoek als de medewerker bijna 1 jaar ziek is of niet meer terug kan naar het ‘eigen’ werk.

Zo’n onderzoek is een verplichte stap in de Wet verbeterde poortwachter. Zo ontdekken we wat voor werk de medewerker nog wel kan doen. Binnen of buiten uw bedrijf. En of daarvoor extra begeleiding of behandeling voor nodig is. Meestal betalen wij dit. Moet u zelf iets (bij)betalen? Dan overleggen we dat met u.

Uw medewerker krijgt een interventie
In de Wet verbetering poortwachter staat dat werkgever en werknemer alles moeten doen om de medewerker aan het werk te krijgen. Een interventie helpt daarbij. Zoals een aanvullende behandeling, een werkplekonderzoek of een Spoor 2 traject. Wij regelen deze interventie bij door ons geselecteerde bedrijven. Wij noemen dit providers. Meestal betalen wij dit. Moet u zelf iets (bij)betalen? Dan overleggen we dat met u.
Uw medewerker kan weer aan het werk
Wat fijn! Meldt u de medewerker weer als hersteld op het meldloket. Doe dit ook als uw medewerker gedeeltelijk aan het werk is, in eigen of aangepast werk.

Uw medewerker krijgt een WIA-uitkering
De medewerker kan (voorlopig) niet meer aan het werk. De medewerker vraagt een WIA-uitkering aan bij het UWV.

Uw loondoorbetalingsverplichting stopt na 104 weken. Daarna krijgt uw medewerker mogelijk een uitkering van het UWV. Samen met de medewerker vult u nog de eindevaluatie in. Dit is de laatste stap van het Plan van aanpak. Wij ondersteunen u hierbij. En helpen u bij het nemen van de juiste beslissingen na 104 weken.

De bedrijfsarts stelt voor uw medewerker een re-integratieverslag met een actueel oordeel op. Dit document heeft uw medewerker nodig bij de aanvraag van de WIA.

Bel ons

U kunt ons bereiken van ma t/m vrij
8.00 – 17.30.

MKB 071 364 19 20

Grootzakelijk 071 367 08 25

Intermediair 071 364 19 50

Stuur ons een e-mail

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Mail ons direct