Waarom een verzuimverzekering?

U beperkt het financiële risico van een zieke medewerker. Bij ziekte bent u verplicht om 2 jaar minstens 70% van het loon door te betalen. 
Lees meer

Overdracht verzuimverzekeringen naar Centraal Beheer

Per 1 januari 2022 gaan wij de verzuimverzekeringen onderbrengen bij onze partner Centraal Beheer. Uw verzuimverzekering is in goede handen bij Centraal Beheer. En Achmea Schadeverzekeringen N.V. blijft de risicodrager.

Lees meer

Wat krijgt u met de verzuimverzekering?

De verzuimverzekering is een pakket gecombineerd met verzuimmanagement. Verzuimmanagement neemt uw taken op het gebied van ziekteverzuim over en besteedt deze waar nodig uit aan de arbodienst. Samen met u zorgen we voor een vloeiende re-integratie van uw zieke medewerkers. Zo weet u zeker dat u voldoet aan de wet.

Bekijk hoe wij u helpen bij verzuim

Verzekering

 • U bepaalt zelf hoeveel procent van het jaarloon van uw zieke medewerker u wilt verzekeren.
 • U kunt optioneel een arbomodule afsluiten.
 • U kunt de dekking gedurende de looptijd aanpassen zodat deze altijd aansluit op uw situatie.
 • Toegang tot de gezondheidsoplossingen van
  Present! Light

Hulp en advies

 • Verhaalservice is standaard meeverzekerd.
 • Re-integratieservice is standaard meeverzekerd. Een gedeeltelijke vergoeding van de re-integratiekosten is mogelijk.
 • Ons verzuimbureau helpt u het verzuimproces goed uit te voeren. Hiervoor krijgt u een vaste casemanager.
 • Eén aanspreekpunt voor uw vragen rondom Arbowetgeving.

Administratief gemak

 • Toegang tot handige tools zoals Digitaal Meldpunt en de VerzuimInzicht app.
 • Als u kiest voor een verzuimverzekering en een arbomodule dan hoeft u alleen de ziekmelding aan ons door te geven. Wij schakelen met de arbodienst.

Stel zelf uw verzuimverzekering samen

 • U kunt ervoor kiezen om 100%, 95%, 85% of 70% van de loonsom te verzekeren.
 • U heeft de keuze om 10%, 20% of 25% werkgeverslasten mee te verzekeren of niet.
 • U kunt kiezen uit 10, 20, 30, 65 of 130 werkdagen eigen risico         
 • U kunt optioneel kiezen uit 2 arbomodules: Verzuimmanagement Basis of Verzuimmanagement Compleet.

Meer over Verzuimverzekering

Kies een arbomodule

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is per 1 juli 2017 gewijzigd. Een van de belangrijkste punten van de nieuwe Arbowet is de invoering van het basiscontract met een arbodienstverlening. Kiest u voor het Verzuimpakket met Verzuimmanagement van Zilveren Kruis? Dan heeft u automatisch een Basiscontract arbodienstverlening dat wordt uitgevoerd door de arbodienst.

Verzuimmanagement Basis

Dit is een basisabonnement. Bij een verzuimmelding worden alle in te zetten diensten afzonderlijk in rekening gebracht.

Verzuimmanagement Compleet

Wij ondersteunen en begeleiden re-integratie vanaf de eerste verzuimdag. Gezondheidsoplossingen van de bedrijfsarts, om uw medewerker snel weer aan het werk te krijgen, zijn kosteloos.

Standaard meeverzekerd in arbomodules

Preventief verzuimmanagement

 • Toetsing van RI&E
 • PAGO gebaseerd op risico’s uit RI&E
 • Preventie spreekuur medewerker
 • E-learning preventiemedewerker

Ondersteuning

 • 42e weeksmelding aan het UWV en melding beroepsziekten
 • Jaarlijks verzuimoverzicht van alle verzuimgevallen op medewerkersniveau
 • Uitvoering Second Opinion
 • Bezoek Werkplek (op initiatief bedrijfsarts)
 • ArboConsult / preventief spreekuur op verzoek medewerker

Al een verzuimverzekering van Zilveren Kruis?

Regel hier zelf uw belangrijke zaken.

""

Digitaal meldpunt verzuim

Meld in het Digitaal meldpunt ziekteverzuim en herstel, geef mutaties door en bekijk uw gegevens. 
""

Download de VerzuimInzicht App

Met deze app geeft u uw ziekte- en herstelmeldingen direct aan ons door. 

Vraag en antwoord

Als werkgever bent u verplicht 2 jaar minimaal 70% van het loon van uw zieke medewerker te betalen. Volgens sommige cao’s is dit het 1e jaar zelfs 100%. Een verzuimverzekering beschermt u tegen de hoge kosten van loondoorbetaling. Daarnaast heeft u misschien ook te maken met de kosten voor vervanging. U moet dan niet alleen het loon van uw zieke medewerker betalen. Maar ook het salaris van zijn vervanger. Zonder de vergoeding van een verzuimverzekering komen deze kosten vaak extra hard aan.

In de wet staat dat u 2 jaar (104 weken) minimaal 70% van het laatste loon moet doorbetalen. Maar in veel cao’s staat dat de doorbetaling het eerste jaar zelfs 100% moet zijn.

Als blijkt dat u niet genoeg heeft gedaan om uw zieke medewerker te laten re-integreren, dan kunt u verplicht worden ook het derde jaar loon door te betalen. U kunt dit gemakkelijk voorkomen door een van onze verzuimverzekeringen met verzuimmanagement af te sluiten.

Dat is onder meer afhankelijk van:

 • Het verzuimverleden van het bedrijf
 • De aard van de werkzaamheden
 • De grootte van uw bedrijf
 • Uw medewerker gegevens, zoals geboortejaar, geslacht, jaarloon, datum in dienst en postcode

Ja, dat kan. Dankzij de invoering van de Wet van Dam in 2011 zijn lopende verzuimverzekeringen vanaf de 1e stilzwijgende verlenging per maand opzegbaar. Er zijn 2 voorwaarden:

 • De verzekering moet minimaal 1 jaar hebben gelopen
 • U moet uw opzegging schriftelijk regelen bij uw huidige verzekeraar

In de Wet Poortwachter (ook wel Wet Verbetering Poortwachter of afgekort WVP) staat dat het aantal langdurig zieke medewerkers snel en effectief moet worden teruggedrongen. Werkgevers en werknemers hebben hierbij een aantal verplichtingen.

Interventies, bijvoorbeeld van een arbodienst, moeten voorkomen dat medewerkers langer uitvallen dan nodig. Het doel is altijd de re-integratie, of te wel ‘terugkeer in functie’, te versnellen.

Op het Arboportaal van de overheid leest u meer over deze belangrijke wet. De ziekteverzuimverzekeringen van Zilveren Kruis voldoen 100% aan de verplichtingen uit de Wet Poortwachter.

Een overzicht met maatregelen vanuit de Rijksoverheid leest u op de website van Rijksoverheid. De meest gestelde vragen en antwoorden vindt u op de speciale pagina van het RIVM. Deze pagina wordt bij nieuwe informatie bijgewerkt. Heeft u vragen over het coronavirus en uw zorgverzekering? Hier vindt u meer informatie. Ook hebben wij vragen en antwoorden over onze verzuimverzekering op een rij gezet.

Gezond Ondernemen. Dat is ook slim verzekerd zijn.

Bekijk ons overige aanbod.

""

Present! Light

Heeft u een collectief zorgcontract of een inkomensverzekering van Zilveren Kruis? Dan heeft u ook toegang tot een ruime keuze aan gezondheidsoplossingen van Present! Light.
""

WIA-verzekering

Als een medewerker langer dan 2 jaar ziek is, krijgt hij te maken met de WIA. Die eerste 2 jaar moet u als werkgever een deel van het loon doorbetalen.
lachende man op kantoor

WGA Eigenrisico

Met onze WGA eigenrisicoverzekering verzekert u zich voor het risico van langdurige arbeidsongeschiktheid van uw (ex-)medewerkers.

Bel ons

U kunt ons bereiken van ma t/m vrij
8.00 – 17.30.

MKB 071 364 19 20

Grootzakelijk 071 367 08 25

Intermediair 071 364 19 50

Stuur ons een e-mail

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Mail ons direct