Het coronavirus: wat is verzekerd in de Verzuimverzekering?

De huidige situatie vraagt ook veel van u als werkgever. U vindt de gezondheid van uw medewerkers natuurlijk het belangrijkste, maar wij kunnen ons voorstellen dat u ook vragen heeft over de financiële situatie. Wij hebben een aantal antwoorden op vragen over de Verzuimverzekering op een rij gezet.

Wij hebben een aanpassing gedaan in de voorwaarden van de verzuimverzekering door de situatie die is ontstaan door het coronavirus. Het is op dit moment niet mogelijk om te kiezen voor een eigen risico termijn van 10 of 20 dagen. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Veelgestelde vragen

Ja, de oorzaak van de ziekte maakt niet uit.

Nee, de Verzuimverzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziek personeel. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat een hij/zij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling.

Als werkgever moet u zelf de mogelijke (noodzakelijke) maatregelen treffen om te voorkomen dat uw medewerkers ziek worden. Bijvoorbeeld door reizen naar risicogebieden te annuleren. Doet u dat niet, dan loopt u het risico dat een daardoor ontstaan verzuimgeval niet gedekt wordt.

U kunt uw medewerkers minder laten werken. Of helemaal laten stoppen met werken. Voor de doorlopende loonkosten van de uren die niet gewerkt worden, kunt u een vergoeding krijgen vanuit de overheid. Het kabinet heeft de regeling Werktijdverkorting (Wtv) stopgezet. Deze regeling is vervangen door een andere, ruimere maatregel: de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Ja. De oorzaak van de ziekte die heeft geleid tot arbeidsongeschiktheid voor de WIA maakt daarbij niet uit.

Bel ons

U kunt ons bereiken van ma t/m vrij
08:00 – 17:30.

MKB 071 364 19 20

Grootzakelijk 071 367 08 25

Intermediair 071 364 19 50

Stuur ons een e-mail

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Mail ons direct

Chatten met een adviseur

We geven u direct antwoord op uw vragen

Chat nu niet beschikbaar.