Meer achtergrondinformatie over eigenrisicodragen

Eén van uw medewerkers wordt ziek of gaat na een vast of tijdelijk contract ziek uit dienst. Vervelend voor uw medewerker, maar ook voor u. Want u mist ineens een arbeidskracht.

Bij ziekte bent u als werkgever verantwoordelijk

U bent verantwoordelijk voor de loondoorbetaling, verzuimbegeleiding en re-integratie van uw medewerkers met een arbeidscontract. Gaat uw medewerker tijdens zijn ziekteperiode uit dienst? Dan komt hij in de Ziektewet terecht. Is uw (ex-)medewerker langer dan 2 jaar ziek? En is hij tussen 35% en 80% arbeidsongeschikt? Of is hij voor 80% en meer arbeidsongeschikt met kans op herstel? Dan kan hij een uitkering voor de WGA (regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) krijgen van het UWV.

U bent voor de Ziektewet en WGA standaard verzekerd bij het UWV

U betaalt hiervoor een gedifferentieerde premie aan de Belastingdienst. U heeft dan geen of maar beperkte invloed op het herstel van uw zieke of arbeidsongeschikte (ex-)medewerker. Wilt u niet afhankelijk zijn van het UWV en zelf invloed uitoefenen? Kies dan om het risico van de Ziektewet en WGA zelf te dragen en wordt eigenrisicodrager. Ook kunt u alleen WGA eigenrisicodrager zijn of worden. Wordt u geen Ziektewet eigenrisicodrager? Dan zijn eventuele Ziektewet uitkeringen verzekerd bij het UWV. Uitstappen of terugstappen kan 2 keer per jaar: op 1 januari en op 1 juli. U moet dit 3 maanden van tevoren aangeven bij de Belastingdienst. Dus op 1 oktober of 1 april. Keert u terug? Dan blijft u minimaal 3 jaar publiek verzekerd.

Als eigenrisicodrager heeft u de regie in eigen hand

Als eigenrisicodrager betaalt u geen gedifferentieerde WGA-en Ziektewet premie meer aan de Belastingdienst. U bent dan zelf verantwoordelijk voor de WGA- en Ziektewet uitkering aan uw arbeidsongeschikte (ex-)medewerkers in de eerste 12 jaar. Ook bent u verantwoordelijk voor hun re-integratie.

Wat gebeurt er als u eigenrisicodrager wordt?

   Geen eigenrisicodragen  Wel eigenrisicodragen
Wie draagt de kosten van de uitkering? U betaalt de gedifferentieerde Ziektewet en WGA-premie aan de Belastingdienst. Hierdoor bent u verzekerd tegen de kosten van de Ziektewet en de WGA-uitkeringen. Kijk voor de premies van het UWV op de website van het UWV. U draagt de kosten van de Ziektewetuitkeringen volledig zelf. En ook de WGA-uitkeringen keert u de eerste 10 jaar uit. U kunt uzelf particulier verzekeren voor de WGA kosten. Hiermee heeft u samen met uw verzekeraar volledige regie over het gehele verzuim- en re-integratieproces van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers. Elk jaar maakt u opnieuw de keuze om eigenrisicodrager te zijn of over te stappen naar het UWV. Kiest u om publiek te verzekeren? Dan blijft u minimaal 3 jaar verzekerd via het UWV.
Hoe lang bent u verantwoordelijk voor de re-integratie? U bent de eerste 2 jaar (104 weken) van arbeidsongeschiktheid verantwoordelijk voor de re-integratie van uw medewerker. Of totdat zij uit dienst gaan. Vanaf de uitdiensttreding of de start van de WGA-uitkering neemt het UWV deze verantwoordelijkheid over. U bent de eerste 2 jaar (104 weken) van arbeidsongeschiktheid zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van uw (ex-)medewerker. Ook als ze ziek uit dienst zijn gegaan. Vanaf de start van de WGA-uitkering blijft u vervolgens nog 10 jaar verantwoordelijk voor die re-integratie. U draagt dus maximaal 12 jaar de kosten van re-integratie. Daarna neemt het UWV die verantwoordelijkheid en kosten van u over.
Wie betaalt de uitkering uit aan uw (ex-)medewerker? Het UWV betaalt de uitkering uit.

U betaalt de Ziektewetuitkering aan uw zieke ex-medewerker. Heeft u bij ons de module Ziektewetmanagement afgesloten? Dan betalen wij de Ziektewetuitkering aan uw zieke ex-medewerker en declareren deze uitkering weer bij u.

Het UWV betaalt de WGA-uitkeringen aan uw zieke (ex-)medewerker en declareert deze uitkering bij u. Wij betalen u dan deze WGA-declaratie.

Aan wie betaalt u premie? Aan het UWV. Aan de verzekeraar.

Bel ons

U kunt ons bereiken van ma t/m vrij
08:00 – 17:30.

MKB 071 364 19 20

Grootzakelijk 071 367 08 25

Intermediair 071 364 19 50

Stuur ons een e-mail

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Mail ons direct

Chatten met een adviseur

We geven u direct antwoord op uw vragen

Chat nu niet beschikbaar.