Traumazorg (groepstraject)

Medewerkers die privé of op het werk een traumatische gebeurtenis meemaken, kunnen heftig reageren. De meeste mensen herstellen spontaan van dit soort (ernstige) incidenten. Meestal in de loop van een aantal weken. Maar een traumatische gebeurtenis kan angst, verdriet, leed, psychische en fysieke klachten veroorzaken. Traumazorg vanuit de werkgever is erop gericht om:

  • De voorwaarden voor dit herstel zo maximaal mogelijk te maken
  • Tijdig te signaleren als spontaan herstel uitblijft

Aanvragen

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op.

De traumabegeleider zorgt zo snel mogelijk dat de situatie weer zo normaal mogelijk wordt. Als het nodig is komt de traumabegeleider ter plaatse, maar de organisatie kan ook aan de slag met de telefonische adviezen. Het eerste contact verloopt altijd telefonisch.

Herstel van normale gang van zaken

Traumazorg biedt de betrokken medewerker(s) de mogelijkheid om zo snel mogelijk weer de draad van gewoon werken en leven op te pakken. Daarnaast zorgt traumazorg dat de normale gang van zaken in het bedrijf wordt hersteld. Traumabegeleiders adviseren en begeleiden zowel slachtoffers, collega’s, leidinggevenden als de organisatie in zijn geheel.


Doel gezondheidsoplossing

  • Begeleiding bij een schokkende, traumatische gebeurtenis zoals (getuige zijn van) ongevallen, agressie of geweld. Het verlies van werk valt buiten de traumaopvang.

Zorgaanbieder: HSK

Kosten
per medewerker
Vergoeding Uw eigen bijdrage
(excl. btw)
€ 1.400,-
opvang ter plaatse
tot max. 7 personen
50% € 700,-
€ 95,-
beoordeling uitslag traumatest
door hulpverlener, inclusief
telefonisch contact
medewerker en leidinggevende
50% € 47,50
€ 350,-
Telefonische nazorg
(max 2 weken) aan medewerker
en/of leidinggevende
50% € 175,-

Zorgaanbieder: GIMD

Kosten
per groep
Vergoeding Uw eigen bijdrage
(excl. btw)
€ 1.357,61
per groep
50% € 678,81

Aanvullende voorwaarde

  • Buiten kantooruren betaalt u € 250,- per uur bij zorgaanbieder Beter.

Vergoeding

Wij vergoeden 50% van de kosten van het traject en maximaal:
  • € 1.000,- per kalenderjaar bij 0 tot 100 medewerkers per polis.
  • € 2.000,- per kalenderjaar bij 100 tot 500 medewerkers per polis
  • € 4.000,- per kalenderjaar bij 500 tot 1.000 medewerkers per polis
  • € 6.000,- per kalenderjaar bij 1.000 tot 2.000 medewerkers per polis
  • € 8.000,- per kalenderjaar bij 2.000 of meer medewerkers per polis

Wilt u zelf een zorgaanbieder kiezen?

Wat u verder moet weten

De inhoud van deze pagina bevat indicatieve informatie over de inhoud, prijzen en vergoedingen van deze Present! dienst. Uit de informatie op deze pagina kunt u geen rechten ontlenen. In de polisvoorwaarden van Present! vindt u de gedetailleerde omschrijving van de voorwaarden en vergoedingen die voor u gelden.

Interessante gezondheidsoplossingen

Present! Persoonlijk
Functiegerichte workhardening

Functiegerichte workhardening

Is een medewerker verminderd inzetbaar? Of is gericht trainen belangrijk? Dit programma biedt motiverende impulsen.
Present! Persoonlijk
Arbeidsdeskundig advies

Arbeidsdeskundig advies

Als een medewerker langer dan 13 weken ziek is, kan de arbeidsdeskundige ingeschakeld worden. Zo wordt de medewerker deskundig geadviseerd over werkhervatting.
Present! Persoonlijk
Preventie van uitval

Preventie van uitval

Effectief verzuim tegengaan? ‘Preventie van Uitval’ is een actief trainingsprogramma van 4 weken en bedoeld voor medewerkers met een hoog verzuimrisico.
Zilveren Kruis is onderdeel van Achmea