Traumazorg

Een medewerker die privé of op het werk een traumatische gebeurtenis heeft meegemaakt, kan heftig reageren. De meeste mensen herstellen spontaan van dit soort (ernstige) incidenten. Meestal in de loop van een aantal weken. Maar een traumatische gebeurtenis kan angst, verdriet, leed, psychische en fysieke klachten veroorzaken. Traumazorg vanuit de werkgever is erop gericht om:

  • De voorwaarden voor dit herstel zo maximaal mogelijk te maken
  • Tijdig te signaleren als spontaan herstel uitblijft

Aanvragen

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op.

De traumabegeleider zorgt zo snel mogelijk dat de situatie weer zo normaal mogelijk wordt. Als het nodig is komt de traumabegeleider ter plaatse, maar de organisatie kan ook aan de slag met de telefonische adviezen. Het eerste contact verloopt altijd telefonisch.

Herstel van normale gang van zaken

Traumazorg biedt de betrokken medewerker de mogelijkheid om zo snel mogelijk weer de draad van gewoon werken en leven op te pakken. Daarnaast zorgt traumazorg dat de normale gang van zaken in het bedrijf wordt hersteld. Traumabegeleiders adviseren en begeleiden zowel slachtoffers, collega’s, leidinggevenden als de organisatie in zijn geheel.

U kunt deze gezondheidsoplossing zonder tussenkomst van uw huisarts of bedrijfsarts bij ons aanvragen. Wij raden u aan om voor het aanvragen bij uw huisarts of bedrijfsarts te informeren of deze gezondheidsoplossing passend voor u is.


Doel gezondheidsoplossing

  • Begeleiding bij een schokkende, traumatische gebeurtenis zoals (getuige zijn van) ongevallen, agressie of geweld. Het verlies van werk valt buiten de traumaopvang.

Zorgaanbieder: Beter

Kosten
per medewerker
Vergoeding Uw eigen bijdrage
(excl. btw)
€ 125,-
per uur
50% € 62,50

Zorgaanbieder: GIMD

Kosten
per medewerker
Vergoeding Uw eigen bijdrage
(excl. btw)
€ 1.357,61 50% € 678,81

Aanvullende voorwaarde

  • Buiten kantooruren betaalt u € 250,- per uur bij zorgaanbieder Beter.

Vergoeding

Wij vergoeden 50% van de kosten van het traject en maximaal:
  • € 1.000,- per kalenderjaar bij 0 tot 100 medewerkers per polis.
  • € 2.000,- per kalenderjaar bij 100 tot 500 medewerkers per polis
  • € 4.000,- per kalenderjaar bij 500 tot 1.000 medewerkers per polis
  • € 6.000,- per kalenderjaar bij 1.000 tot 2.000 medewerkers per polis
  • € 8.000,- per kalenderjaar bij 2.000 of meer medewerkers per polis

Wilt u zelf een zorgaanbieder kiezen?

Wat u verder moet weten

De inhoud van deze pagina bevat indicatieve informatie over de inhoud, prijzen en vergoedingen van deze Present! dienst. Uit de informatie op deze pagina kunt u geen rechten ontlenen. In de polisvoorwaarden van Present! vindt u de gedetailleerde omschrijving van de voorwaarden en vergoedingen die voor u gelden.

Interessante gezondheidsoplossingen

Present! Persoonlijk
Arbeidsgeneeskundig diagnoseconsult

Arbeidsgeneeskundig diagnoseconsult

Een Arbeidsgeneeskundige diagnose consult bepaalt welke gezondheidsdienst het beste past bij een individuele medewerker.
Present! Persoonlijk
Werkplekonderzoek

Werkplekonderzoek

Een verkeerde houding is vaak directe aanleiding voor nek en rugklachten. Een werkplekonderzoek biedt advies en aanpassingen, op maat voor de medewerker.
Present! Persoonlijk
Functiegerichte workhardening

Functiegerichte workhardening

Is een medewerker verminderd inzetbaar? Of is gericht trainen belangrijk? Dit programma biedt motiverende impulsen.
Zilveren Kruis is onderdeel van Achmea