Arbeidsdeskundig advies

Als een medewerker arbeidsongeschikt raakt, heeft de werkgever veel verplichtingen. Daar zijn bedrijven zich niet altijd van bewust. Is een medewerker langer dan 13 weken ziek, dan kan de arbeidsdeskundige worden ingeschakeld.

 • Gesprek met arbeidsdeskundige
 • Re-integratie advies gericht op werkhervatting
 • Voorkomt instroom in de WIA

Aanvragen

Heeft u vragen?

Neem contact op met de Werkgeversdesk.

Een medewerker wordt ziek. Helaas is de medewerker na 13 weken nog steeds ziek. Dan verandert er iets. Maar wat precies? Om alle verplichtingen volledig te voldoen, is het verstandig een arbeidsdeskundige in te schakelen.

Arbeidsdeskundige

 • Advisering op maat aan werkgever en medewerker over oplossingen bij verzuim langer dan 13 weken.
 • Re-integratie advies eigen werk/ander werk bij de werkgever om zo instroming in de wet WIA te voorkomen.
 • Mogelijke aanpassingen in de werksituatie voor individuele medewerkers met een beperking of handicap.
 • Uitvoering Wet Verbetering Poortwachter, verlangt dat werkgever en medewerker zich samen met arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts inspannen om de medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Binnen een week na aanmelding wordt er een gesprek ingepland door de arbeidsdeskundige. Dit gesprek vindt plaats bij de werkgever. Om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, vindt een gesprek plaats met de leidinggevende en de medewerker.

U kunt deze gezondheidsoplossing zonder tussenkomst van uw huisarts of bedrijfsarts bij ons aanvragen. Wij raden u aan om voor het aanvragen bij uw huisarts of bedrijfsarts te informeren of deze gezondheidsoplossing passend voor u is.


Doel gezondheidsoplossing

 • Voorkomen instroming in de wet WIA
 • Ondersteuning aan leidinggevende
 • Verzuim beperken

Zorgaanbieder: Expereans

Present! vergoedt 50% tot maximaal € 397,50
per medewerker per 2 jaar.


Kosten per medewerker
Vergoeding Uw eigen bijdrage
(excl. btw)
€ 795,- € 397,50 € 397,50

Zorgaanbieder: Margolin

Present! vergoedt 50% tot maximaal € 397,50
per medewerker per 2 jaar.


Kosten per medewerker Vergoeding Uw eigen bijdrage
(excl. btw)
€ 904,64 € 397,50 € 507,14

Zorgaanbieder: Wibbens

Present! vergoedt 50% tot maximaal € 397,50
per medewerker per 2 jaar.


Kosten per medewerker
inclusief intake
Vergoeding Uw eigen bijdrage
(excl. btw)
€ 890,- € 397,50 € 492,50

Aanvullende voorwaarden

 • Is het mogelijk het arbeidsdeskundig advies eerder in te zetten dan na 13 weken ziekte? Wij vergoeden deze dienst dan niet, maar u kunt wel een arbeidsdeskundige van Expereans, Margolin of Wibbens inzetten tegen een aantrekkelijk uurtarief van €120,- (Expereans), €128,50 (Margolin) of €120,- (Wibbens).


Wilt u zelf een zorgaanbieder kiezen?

Wat u verder moet weten

De inhoud van deze pagina bevat indicatieve informatie over de inhoud, prijzen en vergoedingen van deze Present! dienst. Uit de informatie op deze pagina kunt u geen rechten ontlenen. In de polisvoorwaarden van Present! vindt u de gedetailleerde omschrijving van de voorwaarden en vergoedingen die voor u gelden.

Interessante gezondheidsoplossingen

Present! Persoonlijk
Actief werken aan herstel

Actief werken aan herstel

Een medewerker blijft thuis door gezondheidsproblemen. De verzuimduur kan ingekort worden door actief werken aan het herstel.
Present! Persoonlijk
Hulpmiddel bij rugklachten

Hulpmiddel bij rugklachten

Het Laevo exoskelet biedt ondersteuning aan uw rug. Het creëert een gezonde werkhouding zonder uw rug teveel te belasten.
Present! Persoonlijk
Vervoerskosten van en naar werk

Vervoerskosten van en naar werk

Een gebroken been zorgt er voor dat een medewerker onmogelijk naar het werk kan komen. Present! biedt privé-chauffeurs tegen een scherpe prijs.
Zilveren Kruis is onderdeel van Achmea