Bedrijfsmaatschappelijk werk

Bedrijfsmaatschappelijk werk wordt ingezet als er sprake is van verminderd functioneren. Dat kan komen door relatieproblemen, in de privé of werksfeer. Maar ook mentale klachten of financiële problemen. Door inzet van deze dienst neemt de inzetbaarheid toe.

 • Praktisch begeleidingstraject
 • Vergroot de inzetbaarheid
 • Ondersteuning bij mentale overbelasting

Aanvragen

Heeft u vragen?

Neem contact op met de Werkgeversdesk.

De oorzaak van verminderd functioneren kan heel divers zijn. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Ziekteverzuim en re-integratie
 • Stress, overspannenheid en burn-out
 • Conflicten en samenwerkingsproblemen

Procedure

Eerst is er een intakegesprek om te beoordelen of de problematiek past binnen het kader van het bedrijfsmaatschappelijke werk. Is dit niet het geval, dan wordt dit teruggekoppeld aan de werkgever. Het intakegesprek met de medewerker wordt wel in rekening gebracht. Indien wordt vastgesteld dat de medewerker baat heeft bij een maatschappelijk werker, dan wordt een aantal individuele gesprekken ingepland. Deze vinden plaats bij de arbodienst of bij zorgaanbieder GIMD.

U kunt deze gezondheidsoplossing zonder tussenkomst van uw huisarts of bedrijfsarts bij ons aanvragen. Wij raden u aan om voor het aanvragen bij uw huisarts of bedrijfsarts te informeren of deze gezondheidsoplossing passend voor u is.


Doel gezondheidsoplossing

 • Verzuim voorkomen
 • Meer werkplezier
 • Herstel functioneren
 • Vergroot de inzetbaarheid
Present! vergoedt 50% tot maximaal € 252,-
per traject per jaar.


Zorgaanbieder: GIMD

Kosten traject
incl. intakegesprek
Vergoeding Uw eigen bijdrage
(excl. btw)
€ 635,56 € 252,- € 383,56

Zorgaanbieder: BeauAvis

Kosten traject
incl. intakegesprek
Vergoeding Uw eigen bijdrage
(excl. btw)
€ 597,- € 252,- € 345,-

Zorgaanbieder: Specialistennet

Kosten traject
incl. intakegesprek
Vergoeding Uw eigen bijdrage
(excl. btw)
€ 595,- € 252,- € 343,-

Aanvullende voorwaarden

 • Wij vergoeden per medewerker per kalenderjaar maximaal 2 trajecten. Dit geldt wanneer er een andere indicatie is voor die trajecten.
 • Wij vergoeden niet de kosten van schuldhulpverlening.

Wilt u zelf een zorgaanbieder kiezen?

Wat u verder moet weten

De inhoud van deze pagina bevat indicatieve informatie over de inhoud, prijzen en vergoedingen van deze Present! dienst. Uit de informatie op deze pagina kunt u geen rechten ontlenen. In de polisvoorwaarden van Present! vindt u de gedetailleerde omschrijving van de voorwaarden en vergoedingen die voor u gelden.

Interessante gezondheidsoplossingen

Present! Persoonlijk
sWitch-Traject

sWitch-Traject

Re-integratieprogramma sWitch-traject is geschikt voor medewerkers die langer dan 4 maar korter dan 13 weken ziek zijn. Gericht op preventie en revalidatie.
Present! Persoonlijk
Werkplekonderzoek

Werkplekonderzoek

Een verkeerde houding is vaak directe aanleiding voor nek en rugklachten. Een werkplekonderzoek biedt advies en aanpassingen, op maat voor de medewerker.
Present! Persoonlijk
Hulpmiddel bij rugklachten

Hulpmiddel bij rugklachten

Het Laevo exoskelet biedt ondersteuning aan uw rug. Het creëert een gezonde werkhouding zonder uw rug teveel te belasten.
Zilveren Kruis is onderdeel van Achmea