Terug naar overzicht
 

Terug naar Werk

 
Terug naar Werk is een gezondheidsoplossing aanvullend en parallel aan Winnock Zorg uit de basisverzekering.
 
Het komt voor dat een medewerker voor langere tijd uit de roulatie is door psychische en/of lichamelijke klachten. De medewerker kan na klachten op een duurzame manier weer aan de slag via Terug naar Werk. De nadruk ligt op efficiënte communicatie en begeleiding tussen werkgever en medewerker. Dat voorkomt vertraging in de re-integratie en beperkt de verzuimkosten.
 

Teamhulp met een multidisciplinair team

Het team bestaat uit een medisch specialist/revalidatiearts, psycholoog, reïntegratiedeskundige en een bewegingsdeskundige.
 

Multidisciplinair onderzoek

De visie op verzuim en verwachtingen van werkgever/leidinggevende, maar ook de mogelijkheden voor de re-integratie worden in deze intake geïnventariseerd. Het resultaat hiervan bepaalt welk programma wordt geadviseerd. De uitkomst wordt bepaald door de ernst van de klachten, de duur van de klachten en de mogelijkheden van de betrokkene. Hierna volgt een multidisciplinair programma.
 

De werkgever wordt vanaf de start betrokken

De werkgever is vanaf de start betrokken door middel van een eerste gesprek voorafgaand aan het zorgtraject van zijn medewerker. Hierin wordt de werkgever gehoord en geadviseerd over het vervolg.
 

Werkhervattingsplan

Het werkhervattingsplan wordt opgesteld, zodra de werkhervatting kan gaan starten. Hierna volgt een gezamenlijke bespreking/werkbezoek waarin het plan voor de werkhervatting wordt afgestemd en samen vastgesteld. De medewerker heeft daarvoor, met begeleiding van een Winnock-professional een conceptplan gemaakt.
 

Duurzame werkhervatting

In de afrondende bespreking, ook wel werkbespreking genaamd, worden eventuele aandachtspunten voor het duurzaam houden van de werkhervatting besproken. Ook ontvangen werkgever en medewerker een rapportage over deze bespreking. Hierin worden ook de eventuele mogelijke aandachtspunten benoemd.
 

Nazorg tot een jaar na de behandeling

Zowel de werkgever als de medewerker kunnen gedurende de periode van een jaar terugvallen op de professionals van Winnock.
 
De behandeling vindt plaats op een van de elf vestigingen van Winnock. De vestigingen liggen verspreid over het hele land.
 

Zorgaanbieder: Winnock

Kosten per medewerker
€ 1.580,50