Update collectiviteitskorting

Een aantal maanden geleden maakte minister Van Ark bekend dat het kabinet van plan is om de collectiviteitskorting op de basisverzekering per 2023 volledig af te schaffen. Wij informeren u graag over het proces richting deze besluitvorming. Na het bekend maken van het voorgenomen besluit is er een wetsvoorstel opgesteld. Dit wordt nu getoetst in het veld. Partijen krijgen de mogelijkheid om hierop te reageren. Vervolgens komt het aan de orde in de Raad van State en uiteindelijk wordt het wetsvoorstel besproken in de Tweede Kamer.

Naar onze mening gaat dit plan in tegen de beweging naar meer preventie en gezondheid die het Kabinet wil inzetten.  Daarom hebben wij bezwaar gemaakt tegen dit wetsvoorstel. Wij nemen u er kort in mee.

  1. De onderbouwing voor deze maatregel is niet correct en onvolledig. Zo blijven belangrijke maatschappelijke baten van collectiviteiten buiten beschouwing. Het onderzoek van Equalis kijkt alleen naar lagere kosten binnen de Zorgverzekeringswet. Daardoor blijven andere maatschappelijke baten zoals lager ziekteverzuim, langer doorwerken, meer zelfredzaamheid, betere zorg, etc.) die aantoonbaar bijdragen aan welvaart en welzijn in Nederland buiten beeld.
  2. De maatregel is niet proportioneel. Ondanks de zeer korte evaluatietermijn is een duidelijke marktontwikkeling zichtbaar richting minder collectiviteiten met meer zorginhoudelijke meerwaarde.
  3. De maatregel gaat ten koste van het maatschappelijk belang. Door deze maatregel kunnen veelbelovende zorginhoudelijke programma’s niet meer worden opgestart of uitgebouwd en vervalt een belangrijk deel van het preventie-aanbod voor werknemers, ouderen, patiënten en mensen met een laag inkomen.

In de afgelopen periode hebben wij met veel verschillende partijen samengewerkt voor behoud van de collectiviteitskorting. U kunt hierbij denken aan: VNO-NCW, NOC-NSF, KBO-PCOB, Adfiz, de vier grote steden (G4), CZ, VGZ, Vereniging Zorgcollectiviteiten, intermediairs en verschillende grote werkgevers. Hopelijk zorgen de reacties op het wetsvoorstel van deze brede coalitie voor een heroverweging van het voorgenomen besluit.

Samenwerking gericht op het verbeteren van gezondheid van collectief verzekerden

Wij doen er alles aan om de waarde van onze collectieve samenwerking zo groot mogelijk te houden. De collectiviteitskorting is een belangrijk instrument om het verschil te maken met de initiatieven die wij samen ondernemen voor het verbeteren van de gezondheid van collectief verzekerden. Want gezondheid is het belangrijkste wat er is.
Onze samenwerking met collectiviteiten is gericht op gezondheidswinst, preventie, het verlagen van uitval en het vergroten van zelfredzaamheid. Samen met werkgevers en andere organisaties zetten we ons hier dagelijks voor in. Zilveren Kruis vindt het belangrijk om deze doelgroepen extra zorgmogelijkheden te blijven bieden die aansluiten bij hun specifieke behoeften. Ons uitgangspunt is dat de korting gekoppeld moet zijn aan inhoudelijke zorgafspraken.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van de collectiviteitskorting.

Bel ons

U kunt ons bereiken van ma t/m vrij
8.00 – 17.30.

MKB 071 364 19 20

Grootzakelijk 071 367 08 25

Intermediair 071 364 19 50

Stuur ons een e-mail

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Mail ons direct

Volg ons op LinkedIn

Laat je inspireren en praat mee over actuele onderwerpen.

Naar LinkedIn