De verkiezingsuitslagen en de zorg

  De verschillen tussen de partijen zijn groot. Ook op het gebied van de zorg. Het is nog lastig om te voorspellen of de onderhandelingen leiden tot een nieuw kabinet. De verschillende standpunten op het gebied van zorg komen duidelijk naar voren in de verkiezingsprogramma’s. Hieronder ziet u een aantal onderwerpen die aan de orde komen.

  ​De verschillende standpunten van de onderhandelende partijen komen naar voren in de verkiezingsprogramma’s. Hieronder ziet u een aantal onderwerpen die mogelijk aan de orde komen in een nieuw regeerakkoord.

  1. Meer samenwerking in het zorgstelsel

  VVD, CDA, D66 en GroenLinks willen doorgaan met het huidige zorgstelsel. Wel vinden de partijen dat er binnen het stelsel een verschuiving plaats moet vinden onder het motto: minder marktwerking, meer samenwerking.
   

  2. Vermindering van het aantal polissen

  CDA en GroenLinks vinden dat het aantal polissen op de zorgverzekeringsmarkt moet worden teruggebracht. GroenLinks wil het aanbod beperken tot 1 naturapolis en 1 restitutiepolis per verzekeraar. Het CDA wil de zorgverzekeraars verplichten om in ieder geval één overzichtelijke standaardpolis aan te bieden. Met gelijke voorwaarden als de andere verzekeraars. Ook zijn de meningen van de 4 partijen verdeeld over het soort polissen, zoals een budgetpolis die gebaseerd is op selectieve zorginkoop.
   

  Overzichtelijkheid én keuzevrijheid is belangrijk

  Onze verzekerden vinden een overzichtelijk polis aanbod belangrijk. Daarom verminderen wij het aantal merken en polissen. Dit deden wij bijvoorbeeld bij Agis, TakeCareNow en een aantal polissen gericht op één bepaalde doelgroep. En we blijven kritisch kijken naar het aanbod van onze polissen. Tegelijkertijd willen wij passende zorgverzekeringen bieden voor álle verzekerden. Daarom willen we ook dat onze klanten kunnen kiezen uit inhoudelijk verschillende polissen. We helpen onze verzekerden bij het weloverwogen maken van hun keuze, bijvoorbeeld door onze Keuzehulp.
   

  Wij bieden onze verzekerden duidelijke informatie en heldere communicatie

  Als onze verzekerden goed geïnformeerd zijn kunnen zij de juiste keuzes maken. Daarom dragen wij zorg voor extra informatie over bijvoorbeeld de budgetpolis. We doen dit o.a. door zorgpassen aan te bieden die duidelijk aangeven dat het om een budgetpolis gaat. En we sturen onze verzekerden extra informatie bij het afsluiten van de budgetpolis. Onze verzekerden krijgen informatie om tot een bewuste keuze komen. Van het VWS kregen wij dan ook waardering over de informatie die wij verstuurden bij het afsluiten van een verzekering.
   

  4. De toekomst van collectiviteiten

  GroenLinks ziet meerwaarde in collectiviteiten via werkgevers of maatschappelijke organisaties. Maar alleen als die aantoonbaar gericht zijn op gezondheidswinst of betere kwaliteit van zorg. D66 wil werkgevers stimuleren om meer bij te dragen aan de gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers. Ook CDA en VVD vinden het belangrijk dat collectiviteiten een zorginhoudelijke meerwaarde hebben. Zilveren Kruis deelt deze mening. Meer informatie leest u in het artikel De meerwaarde van collectiviteiten
   

  5. De hoogte van het eigen risico

  Een belangrijk onderwerp in de verkiezingscampagne was de hoogte van het eigen risico. In 2017 is dit € 385,-. VVD en D66 willen het verplicht eigen risico behouden. CDA wil een verlaging van € 105,-. GroenLinks wil het verplicht eigen risico volledig afschaffen.
   

  De politiek beslist de hoogte van het verplichte eigen risico

  Maar de maximale hoogte is wat Zilveren Kruis betreft wel bereikt. Vanuit onze rol als zorgverzekeraar zijn we uiteraard wel bereid om mee te denken over oplossingen. Bijvoorbeeld als het gaat om gespreide betaling van het eigen risico om betalingsproblemen te voorkomen. Meer dan 200.000 verzekerden maken al gebruik van de mogelijkheid tot gespreid betalen.
   

  6. Preventie: het stimuleren van een gezonde leefstijl heeft meer belang

  De 4 partijen zijn het wel eens over het belang van preventie. Ze verwachten dat investeringen in het stimuleren van een gezonde leefstijl bijdragen aan de gezondheid van mensen. En aan lagere zorgkosten in de toekomst. Mogelijke maatregelen die de partijen zien:

  • meer preventie in de basisverzekering;
  • het oprichten van een fonds om preventieve programma’s te financieren;
  • het meer stimuleren van een gezonde leefstijl (o.a. voldoende beweging, gezonde eet- en drinkgewoontes en stoppen met roken).
   

  Wij helpen onze verzekerden ook op het gebied van preventie

  We helpen onze verzekerden niet alleen als het gaat om het regelen en betalen van zorg. Maar ook bij het bevorderen van hun vitaliteit en gezondheid. Zo bieden wij met Gezond Ondernemen inzicht en maatregelen om het gezondheidsbeleid van organisaties te ondersteunen. Onder meer gericht op het voorkomen van ziekteverzuim. En met Actify streeft Zilveren Kruis er naar om mensen op een gemakkelijke, leuke en toegankelijke manier te motiveren gezonder te leven op het gebied van eten, bewegen en ontspanning.

  Gerelateerd Nieuws

  GezondheidsbeleidNederlandse organisatiecultuur onvoldoende ingericht op de gezondheid en vitaliteit van medewerkers

  Nederlandse organisatiecultuur onvoldoende ingericht op de gezondheid en vitaliteit van medewerkers

  Uit een recent onderzoek blijkt dat ruim de helft van de medewerkers zich niet gestimuleerd voelt door de werkgever om gezond en fit te blijven.

  GezondheidsbeleidTips voor een gezonde (thuis)werkomgeving

  Tips voor een gezonde (thuis)werkomgeving

  Na de aangescherpte maatregelen van het kabinet werken de meeste mensen voorlopig thuis. Hoe zorgt u zelf voor een veilige en gezonde werkomgeving?

  GezondheidsbeleidDirecteur aan de telefoon

  Directeur aan de telefoon

  Ieder jaar doet een aantal medewerkers van Zilveren Kruis mee aan de zogenaamde ‘KC Challenge’. Tijdens deze Klant Contact Challenge stappen collega’s tijdelijk in de rol van klantenservice medewerker.

  Lees meer
  Zilveren Kruis is onderdeel van Achmea