Samenwerken aan gezondheid en vitaliteit

Organisaties en medewerkers moeten aan de slag met duurzame inzetbaarheid. Maar wat is het eigenlijk? Onder duurzame inzetbaarheid vallen de pijlers: loopbaan & mobiliteit, organisatie & werk, leren & ontwikkelen en gezondheid en vitaliteit.

Investeren in gezondheid en vitaliteit loont

Uit onderzoek blijkt dat werken aan gezondheid en vitaliteit voor medewerkers voor de werkgever meteen veel kan opleveren. Aandacht voor de gezondheid van medewerkers levert al snel een verhoging van 5% in productiviteit op (bron: World Economic Forum). En het laat ook een daling van 15% zien van kort en lang verzuim (bron: MKB Service Desk). Daarnaast levert het voor de werkgever ook direct een financieel voordeel op. Als het ziekteverzuim door duurzaam werken met 1% daalt, scheelt dat alle werkgevers jaarlijks € 2,6 miljard in kosten (bron: Cap Gemini). Elke euro die een werkgever besteedt aan de gezonde leefstijl van een medewerker, levert 3 euro aan kostenbesparing op de ziekteverzuimkosten (bron: Medisch Contact).


Hoe bereikt u makkelijk resultaat?

Op fysiek en mentaal vlak maar ook op verzuim is eenvoudig resultaat te behalen.


Fysiek Fit

Waarom is fysiek fit zijn zo belangrijk? Medewerkers die sporten hebben minder stress en zijn productiever. Medewerkers die gezond eten, voelen zich over het algemeen fitter. Vitale medewerkers hebben een positief effect op collega’s en klanten. Als alle medewerkers voldoen aan de beweegnorm bespaart Nederland bijna 1 miljard euro aan verzuimkosten (bron: Loketgezondleven.nl). Werken aan de BRAVO thema’s (bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning) levert veel voordelen op.


Mentaal sterk

Ook mentale kracht heeft een positief effect op medewerkers. Mentaal sterke medewerkers zijn bevlogen, hebben energie en verzuimen minder. Verder hebben zij een hogere organisatiebetrokkenheid en tonen zij meer initiatief. Ook hier spreken de feiten voor zich. Het loont om te investeren in het mentaal sterk houden van medewerkers. In 2015 waren van de 823.000 arbeidsongeschikten, 413.000 medewerkers arbeidsongeschikt vanwege psychische klachten (bron: CBS.nl).


Verzuim

Maar wat als de medewerker ziek wordt? Dan is het zaak hem zo snel mogelijk weer terug aan het werk te krijgen. Want de gemiddelde kosten per zieke medewerker is € 230,- per dag. Kort frequent verzuim leidt in 50% van de gevallen binnen 4 jaar tot langdurig verzuim (bron: TNO). De aandoeningen met de hoogste verzuimkosten zijn vooral; rugklachten, klachten aan het bewegingsapparaat, griep/verkoudheid en spanningsklachten/stress. Vooral bij dertigers neemt verzuim door spanningsklachten en stress toe bron; TNO).

U, als intermediair kan, een grote rol spelen in het overbrengen van deze kennis over gezondheid en vitaliteit. U kunt de werkgevers hierbij ondersteunen. Niet alleen bij Groot Zakelijke klanten. Ook voor het MKB loont aandacht voor Gezondheid en Vitaliteit. Zo heeft MKB Nederland de laatste jaren geïnvesteerd om duurzame Inzetbaarheid op de agenda krijgen bij MKB ondernemers. Niet alleen via een brancheorganisatie, maar ook richting alle MKB ondernemers die zich niet hebben aangesloten bij een branche.

Wij geloven dat succesvolle bedrijven zich onderscheiden door gezonde en vitale medewerkers. Met Gezond Ondernemen ondersteunt Zilveren Kruis bij het gezond houden van medewerkers, het snel en effectief re-integreren bij verzuim en het verzekeren van financiële risico’s bij langdurig zieke medewerkers. Zilveren Kruis kan u helpen het verzuim te verlagen, waardoor de kosten dalen en de medewerkerstevredenheid stijgt.

Zilveren Kruis is onderdeel van Achmea