Prinsjesdag 2018: De plannen van het kabinet voor volgend jaar zijn bekend

  Werkenden profiteren het meest. De koopkracht stijgt en naar verwachting groeit de economie volgend jaar door. Voor wat betreft de zorg verwacht het kabinet dat de premie stijgt. Daar staat tegenover dat het eigen risico gelijk blijft en de maximale zorgtoeslag omhoog gaat. Wij hebben de belangrijkste veranderingen voor u en uw medewerkers op een rij gezet.

  Het kabinet verwacht dat de zorgpremie in 2019 met € 10 per maand stijgt

  Iedere zorgverzekeraar stelt zelf de definitieve zorgpremie vast. Uiterlijk 12 november informeren wij onze verzekerden over de nieuwe zorgpremie. De maximale zorgtoeslag stijgt in 2019. Voor een eenpersoonshuishouden stijgt de maximale toeslag met ongeveer € 100 per jaar, voor een meerpersoonshuishouden stijgt het met ongeveer € 290. Het eigen risico verandert niet. Dit blijft € 385. Ook een aantal vergoedingen in de basisverzekering verandert:

  • Vergoeding voor gecombineerde leefstijl interventie (GLI)
  • Verruiming van de vergoeding van zittend ziekenvervoer
  • Vergoeding voor oefentherapie bij COPD vanaf de eerste behandeling
  • Eigen bijdrage voor medicijnen wordt maximaal € 250
  • Paracetamol, vitaminen en mineralen worden niet meer vergoed.

  Meer informatie over deze vergoedingen

  De inkomensafhankelijke bijdrage voor werkgevers stijgt in 2019 met 0,05% naar 6,95%

  Deze bijdrage is een werkgeverspremie, die wordt berekend over het loon van de medewerker. Omdat een hogere nominale zorgpremie wordt verwacht, stijgt de inkomensafhankelijke bijdrage mee. Zelfstandigen, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden betalen zelf de inkomensafhankelijke bijdrage. Voor hen geldt een verlaagd tarief van 5,70% in 2019. Ook hier is sprake van een stijging van 0,05%.

  De koopkracht van werkenden stijgt met 1,6%

  Naar verwachting groeit de economie volgend jaar met 2,6%. De werkgelegenheid stijgt met 1,5% en de werkloosheid daalt verder naar 3,5%. Ook stijgen de lonen en daarnaast gaan werkenden erop vooruit door veranderingen in de inkomstenbelasting.

  Door de positieve economische ontwikkelingen is er ruimte voor modernisering van de arbeidsmarkt

  Uit de plannen van het kabinet blijkt dat er verschillende wetsvoorstellen in ontwikkeling zijn. Deze wetten moeten ervoor zorgen dat:

  • Het aanbieden van vaste contracten minder risicovol wordt. Bijvoorbeeld door het aanpassen van de transitievergoeding. Die gaat gelden vanaf de eerste werkdag in plaats van na 2 jaar. De transitievergoeding gaat naar een derde maandsalaris voor elk dienstjaar. Het MKB krijgt een compensatie voor deze vergoeding. Zo wordt de drempel verlaagd om medewerkers een vast contract aan te bieden.
  • De WW-premie voor werkgevers voordeliger wordt als een medewerker een vaste baan wordt aangeboden in plaats van een tijdelijk contract.
  • Partners in het eerste half jaar recht hebben op zes weken geboorteverlof. Het adoptie- en pleegzorgverlof gaat dan van vier naar zes weken. Deze wet moet voor een betere balans tussen werk en privé zorgen.
  ​​​

  Gerelateerd Nieuws

  GezondheidsbeleidTips voor een gezonde (thuis)werkomgeving

  Tips voor een gezonde (thuis)werkomgeving

  Na de aangescherpte maatregelen van het kabinet werken de meeste mensen voorlopig thuis. Hoe zorgt u zelf voor een veilige en gezonde werkomgeving?

  GezondheidsbeleidOnderverzekerd op reis? Liever niet.

  Onderverzekerd op reis? Liever niet.

  Onderverzekerd op reis is onverstandig. Hoe de medische kosten op reis worden gedekt in de basisverzekering, aanvullende verzekering en reisverzekering.

  Lees meer
  GezondheidsbeleidOok uw medewerker krijgt meer inzicht in de zorg met de Zorgverkenner

  Ook uw medewerker krijgt meer inzicht in de zorg met de Zorgverkenner

  Onze Zorgverkenner en Zorgcoaches helpen onze verzekerden op weg. Met de Zorgverkenner weet u of u ergens anders sneller terechtkunt. Wat er wordt vergoed en wat u eventueel aan eigen risico betaalt.

  Zilveren Kruis is onderdeel van Achmea