Nederlandse organisatiecultuur onvoldoende ingericht op de gezondheid en vitaliteit van medewerkers

  Iedere twee jaar onderzoekt Zilveren Kruis wat zakelijk Nederland bezighoudt als het gaat om het gezondheidsbeleid op de werkvloer. Uit het recente onderzoek van december 2017 blijkt dat ruim de helft van de medewerkers zich niet gestimuleerd voelt door de werkgever om gezond en fit te blijven. Zilveren Kruis presenteerde de onderzoeksresultaten onlangs tijdens de GO Academy, waar de zorgverzekeraar een publiek van ongeveer 200 werkgevers inspireerde om duurzame gedragsverandering naar een gezonde werk- en leefstijl in te zetten.

   

  Belangrijkste onderzoeksresultaten

  Uit het onderzoek blijkt dat iets meer dan de helft (55%) van de medewerkers zich niet gestimuleerd voelt door de werkomgeving om gezond en fit te blijven. Slechts vier op de tien (39%) geven aan dat de werkgever faciliteiten biedt om gezond en fit te blijven. Ook lijken werkgevers, in vergelijking met voorgaande jaren, minder belangstelling te hebben voor het welbevinden van hun medewerkers. Zo is er minder aandacht voor het bespreken van functioneringsproblemen als gevolg van een ongezonde leefstijl (50% vs. 62% in 2015) en wordt in mindere mate gekeken naar aangepast werk als een werknemer niet goed meer functioneert (57% vs. 76% in 2015). Bovendien geven werkgevers aan minder aandacht te hebben voor veranderingen in de werk- en privésfeer die gevolgen kunnen hebben voor de mentale gezondheid van hun medewerkers dan in 2015. De organisatiecultuur ondersteunt het welbevinden onvoldoende, terwijl die cultuur juist een sleutelrol speelt in het stimuleren van de productiviteit, vitaliteit en motivatie van medewerkers.
   

  Verander de omgeving, dan verandert de mens

  Uit het onderzoek komt naar voren dat medewerkers de druk voelen om steeds meer eigen regie te pakken: 80 procent voelt dat zij er steeds meer zelf voor moeten zorgen om gezond te blijven. Zij krijgen echter nog niet volledig de ruimte om die eigen regie daadwerkelijk te pakken: in slechts één derde van de gevallen (36%) stimuleert de leidinggevende hen om gezond te blijven. Het doel van Zilveren Kruis is een beweging creëren waarin het welzijn van medewerkers centraal staat omdat dit gezondheid bevorderend werkt. Onze kennis en ervaring op het gebied van gezondheid en welzijn van medewerkers bundelen we in de visie ‘verander de omgeving, dan verandert de mens’. Dit vraagt om een organisatiecultuur waarin de omgeving in plaats van het individu centraal staat en waar ruimte is om zelf de regie te pakken. Het realiseren van een duurzame gedragsverandering is een gedeelde verantwoordelijkheid van organisatie, leidinggevende en de medewerker zelf.
   

  Over het onderzoek

  De vierde editie van het Gezond Ondernemen-onderzoek is uitgevoerd in december 2017 door Motivaction International B.V.. In totaal werkten 798 werkgevers en 744 medewerkers in de leeftijd van 18 tot 67 jaar mee in de branches industrie, handel, dienstverlening, overheid en onderwijs.
  Zilveren Kruis is onderdeel van Achmea