De verkiezingsuitslagen en de zorg

De verschillen tussen de partijen zijn groot. Ook op het gebied van de zorg. Het is nog lastig om te voorspellen of de onderhandelingen leiden tot een nieuw kabinet. De verschillende standpunten op het gebied van zorg komen duidelijk naar voren in de verkiezingsprogramma’s. Hieronder ziet u een aantal onderwerpen die aan de orde komen.

​De verschillende standpunten van de onderhandelende partijen komen naar voren in de verkiezingsprogramma’s. Hieronder ziet u een aantal onderwerpen die mogelijk aan de orde komen in een nieuw regeerakkoord.

1. Meer samenwerking in het zorgstelsel

VVD, CDA, D66 en GroenLinks willen doorgaan met het huidige zorgstelsel. Wel vinden de partijen dat er binnen het stelsel een verschuiving plaats moet vinden onder het motto: minder marktwerking, meer samenwerking.
 

2. Vermindering van het aantal polissen

CDA en GroenLinks vinden dat het aantal polissen op de zorgverzekeringsmarkt moet worden teruggebracht. GroenLinks wil het aanbod beperken tot 1 naturapolis en 1 restitutiepolis per verzekeraar. Het CDA wil de zorgverzekeraars verplichten om in ieder geval één overzichtelijke standaardpolis aan te bieden. Met gelijke voorwaarden als de andere verzekeraars. Ook zijn de meningen van de 4 partijen verdeeld over het soort polissen, zoals een budgetpolis die gebaseerd is op selectieve zorginkoop.
 

Overzichtelijkheid én keuzevrijheid is belangrijk

Onze verzekerden vinden een overzichtelijk polis aanbod belangrijk. Daarom verminderen wij het aantal merken en polissen. Dit deden wij bijvoorbeeld bij Agis, TakeCareNow en een aantal polissen gericht op één bepaalde doelgroep. En we blijven kritisch kijken naar het aanbod van onze polissen. Tegelijkertijd willen wij passende zorgverzekeringen bieden voor álle verzekerden. Daarom willen we ook dat onze klanten kunnen kiezen uit inhoudelijk verschillende polissen. We helpen onze verzekerden bij het weloverwogen maken van hun keuze, bijvoorbeeld door onze Keuzehulp.
 

Wij bieden onze verzekerden duidelijke informatie en heldere communicatie

Als onze verzekerden goed geïnformeerd zijn kunnen zij de juiste keuzes maken. Daarom dragen wij zorg voor extra informatie over bijvoorbeeld de budgetpolis. We doen dit o.a. door zorgpassen aan te bieden die duidelijk aangeven dat het om een budgetpolis gaat. En we sturen onze verzekerden extra informatie bij het afsluiten van de budgetpolis. Onze verzekerden krijgen informatie om tot een bewuste keuze komen. Van het VWS kregen wij dan ook waardering over de informatie die wij verstuurden bij het afsluiten van een verzekering.
 

4. De toekomst van collectiviteiten

GroenLinks ziet meerwaarde in collectiviteiten via werkgevers of maatschappelijke organisaties. Maar alleen als die aantoonbaar gericht zijn op gezondheidswinst of betere kwaliteit van zorg. D66 wil werkgevers stimuleren om meer bij te dragen aan de gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers. Ook CDA en VVD vinden het belangrijk dat collectiviteiten een zorginhoudelijke meerwaarde hebben. Zilveren Kruis deelt deze mening. Meer informatie leest u in het artikel De meerwaarde van collectiviteiten
 

5. De hoogte van het eigen risico

Een belangrijk onderwerp in de verkiezingscampagne was de hoogte van het eigen risico. In 2017 is dit € 385,-. VVD en D66 willen het verplicht eigen risico behouden. CDA wil een verlaging van € 105,-. GroenLinks wil het verplicht eigen risico volledig afschaffen.
 

De politiek beslist de hoogte van het verplichte eigen risico

Maar de maximale hoogte is wat Zilveren Kruis betreft wel bereikt. Vanuit onze rol als zorgverzekeraar zijn we uiteraard wel bereid om mee te denken over oplossingen. Bijvoorbeeld als het gaat om gespreide betaling van het eigen risico om betalingsproblemen te voorkomen. Meer dan 200.000 verzekerden maken al gebruik van de mogelijkheid tot gespreid betalen.
 

6. Preventie: het stimuleren van een gezonde leefstijl heeft meer belang

De 4 partijen zijn het wel eens over het belang van preventie. Ze verwachten dat investeringen in het stimuleren van een gezonde leefstijl bijdragen aan de gezondheid van mensen. En aan lagere zorgkosten in de toekomst. Mogelijke maatregelen die de partijen zien:

  • meer preventie in de basisverzekering;
  • het oprichten van een fonds om preventieve programma’s te financieren;
  • het meer stimuleren van een gezonde leefstijl (o.a. voldoende beweging, gezonde eet- en drinkgewoontes en stoppen met roken).
 

Wij helpen onze verzekerden ook op het gebied van preventie

We helpen onze verzekerden niet alleen als het gaat om het regelen en betalen van zorg. Maar ook bij het bevorderen van hun vitaliteit en gezondheid. Zo bieden wij met Gezond Ondernemen inzicht en maatregelen om het gezondheidsbeleid van organisaties te ondersteunen. Onder meer gericht op het voorkomen van ziekteverzuim. En met Actify streeft Zilveren Kruis er naar om mensen op een gemakkelijke, leuke en toegankelijke manier te motiveren gezonder te leven op het gebied van eten, bewegen en ontspanning.

Gerelateerd Nieuws

GezondheidsbeleidZilveren Kruis wint onderzoek Online Oriëntatie Zorgverzekering

Zilveren Kruis wint onderzoek Online Oriëntatie Zorgverzekering

Zilveren Kruis laat de hoogste score zien op online oriëntatie voor een zorgverzekering. Dit blijkt uit een onafhankelijke studie van onderzoeksbureau WUA!.

Lees meer
GezondheidsbeleidNominatie Achmea: Kroon op het Werk prijs

Nominatie Achmea: Kroon op het Werk prijs

‘Gezond Werken’ van Achmea, een initiatief van Zilveren Kruis, is genomineerd voor de ‘Kroon op het werk prijs 2017'

GezondheidsbeleidNieuwe Mijn Intermediair omgeving

Nieuwe Mijn Intermediair omgeving

Begin mei starten we met de bouw van Mijn Intermediair. We willen voor 1 oktober de eerste fase van het nieuwe Mijn Intermediair aan u presenteren.

Zilveren Kruis is onderdeel van Achmea