De meerwaarde van collectiviteiten

  Afgelopen jaar werden er kritische vragen gesteld over de meerwaarde van collectiviteiten. Het idee was dat een groep verzekerden krachten kan bundelen. Dit moest leiden tot meer gerichte zorginkoop en zorgverlening, minder schadelast en minder administratieve lasten.

  Wat is de situatie nu?

  Op 24 januari heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een werkconferentie georganiseerd. Naast Zilveren Kruis, waren hier verschillende werkgevers, tussenpersonen, zorgverzekeraars, bonden en gemeenten aanwezig. Samen hebben wij onze gezamenlijke successen en best-practices van collectieve afspraken besproken. De belangrijkste conclusie was dat er meer zorginhoudelijke afspraken gemaakt kunnen worden. Dat zijn afspraken die moeten leiden tot gezondheidswinst van verzekerden, bijvoorbeeld via activiteiten op het gebied van preventie. Minister Schippers heeft de NZa daarom gevraagd om in kaart te brengen of en hoe zorginhoudelijke afspraken meer onderdeel kunnen gaan uitmaken van de collectiviteiten. Op 1 september 2017 verwacht de minister hier de Tweede Kamer weer over te informeren.
   

  Collectiviteiten moeten bijdragen aan betere zorg en gezondheid van verzekerden

  Collectiviteiten, zoals werkgevers, hebben een belangrijke rol als gespreks- en onderhandelingspartner namens en voor hun verzekerde medewerkers. Ze leveren waardevolle inzichten over wensen en behoeften van verzekerden. En ze helpen Zilveren Kruis om het zorginkoopbeleid en maatwerkregelingen op de verzekerden af te stemmen. Zodat deze bijdragen aan betere zorg en gezondheid. Bovendien kunnen we samen met collectiviteiten programma’s en innovaties op het gebied van preventie, vitaliteit, inzetbaarheid en zelfredzaamheid ontwikkelen. Die Nederland gezonder maken.
   
  We zien een directe koppeling tussen het verlenen van collectiviteitskorting en zorginhoudelijke afspraken. Dit doen wij bijvoorbeeld met Gezond Ondernemen, waarbij wij ons samen met de werkgever richten op ondersteuning bij het gezond houden van medewerkers. De samenwerking met collectiviteiten, die alleen is gericht op het verkrijgen van kortingen, levert in onze visie geen meerwaarde voor betere zorg. Deze collectiviteiten zorgen juist voor een minder overzichtelijke zorgverzekeringsmarkt voor consumenten. Met zogeheten gelegenheidscollectiviteiten, waarin we met partners geen zorginhoudelijke afspraken kunnen maken, stoppen we dan ook.

  Gerelateerd Nieuws

  GezondheidsbeleidWGA eigenrisicodrager of niet?

  WGA eigenrisicodrager of niet?

  Eén van uw medewerkers wordt ziek of gaat na een vast of tijdelijk contract ziek uit dienst. Wat gebeurt er dan?

  GezondheidsbeleidNederlandse organisatiecultuur onvoldoende ingericht op de gezondheid en vitaliteit van medewerkers

  Nederlandse organisatiecultuur onvoldoende ingericht op de gezondheid en vitaliteit van medewerkers

  Uit een recent onderzoek blijkt dat ruim de helft van de medewerkers zich niet gestimuleerd voelt door de werkgever om gezond en fit te blijven.

  GezondheidsbeleidNominatie Achmea: Kroon op het Werk prijs

  Nominatie Achmea: Kroon op het Werk prijs

  ‘Gezond Werken’ van Achmea, een initiatief van Zilveren Kruis, is genomineerd voor de ‘Kroon op het werk prijs 2017'

  Zilveren Kruis is onderdeel van Achmea