Preventieve budgetcoaching

Door verschillende omstandigheden kunnen medewerkers te maken krijgen met financiële problemen. Het is mogelijk dat dit werkprestaties negatief beïnvloed.

""

Budgetcoaching helpt uw medewerkers inzicht te krijgen in hun financiën

Uw medewerkers krijgen meer inzicht door bewustwording en kennis. Budgetcoaching heeft tot doel schuldsanering te voorkomen. Het helpt bij het op orde krijgen en houden van de financiële huishouding. Dit geeft uw medewerkers rust en overzicht. De budgetcoaches werken met handige instrumenten, zoals de Budgetbox De Budgetbox is een opbergsysteem voor een overzichtelijke thuisadministratie. Een veilig online kasboek voor een transparante maand- en jaarplanning. Uiteraard is privacy gewaarborgd. De budgetcoaches beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Spreekuur op locatie door heel Nederland

Is het door omstandigheden niet mogelijk een cliënt aan huis te bezoeken, dan kan ook een afspraak worden gemaakt op een van onze locaties.