Bedrijfsmaatschappelijk werk

Bedrijfsmaatschappelijk werk wordt ingezet als er sprake is van verminderd functioneren. Dat kan komen door relatieproblemen, in de privé of werksfeer. Maar ook mentale klachten of financiële problemen. Door inzet van deze dienst neemt de inzetbaarheid toe.

""
  • Praktisch begeleidingstraject 
  • Vergroot de inzetbaarheid 
  • Ondersteuning bij mentale overbelasting 

De oorzaak van verminderd functioneren kan heel divers zijn. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Ziekteverzuim en re-integratie
  • Stress, overspannenheid en burn-out
  • Conflicten en samenwerkingsproblemen

Procedure

Eerst is er een intakegesprek om te beoordelen of de problematiek past binnen het kader van het bedrijfsmaatschappelijke werk. Is dit niet het geval, dan wordt dit teruggekoppeld aan de werkgever. Het intakegesprek met de medewerker wordt wel in rekening gebracht. Indien wordt vastgesteld dat de medewerker baat heeft bij een maatschappelijk werker, dan wordt een aantal individuele gesprekken ingepland. Deze vinden plaats bij de arbodienst of bij zorgaanbieder GIMD.

Doel gezondheidsoplossing

  • Verzuim voorkomen
  • Meer werkplezier
  • Herstel functioneren
  • Vergroot de inzetbaarheid