‘Als je goed gezond in je vel zit, dan merkt de klant dat.’

- Yvonne van Wilpe, HR-manager Syntus​​​​

Elke medewerker vitaal

  Syntus verzorgt openbaar vervoer op de Veluwe, in Gelderland, in Midden-Overijssel en in Twente. Sinds 2012 is Syntus met haar 1300 werknemers onderdeel van het Franse Keolis. Syntus wil haar gasten een veilige reis bieden, up-to-date reisinformatie en een chauffeur die optreedt als perfecte gastheer of gastvrouw.

  Betrokken medewerkers maken het verschil

  ‘We zagen dat ons verzuim, met name bij onze buschauffeurs, vrij hoog was. Gemiddeld 7%. Dat kan lager. Dan waren er ook nog maanden met uitschieters. We wilden maatregelen nemen om onze mensen te helpen om het verzuim te verminderen. We geloven dat betrokken medewerkers het verschil maken. Als je goed gezond in je vel zit, dan merkt de klant dat. We hadden de verzuimoorzaken al in kaart. Daarnaast zijn meer dan 200 werknemers van de 1300 60+. We willen dat zij in ieder geval tot hun 67e vitaal blijven, en liefst ook nog ná hun pensioen.‘

  De beste zorgpartner bij onze ambitie

  ‘Vanaf dit jaar willen we meer preventief gaan werken. Samen met Zilveren Kruis hebben we gekozen om een pilot te gaan draaien, in Deventer. Voor 61 chauffeurs gaan we na een healthcheck of een PMO, een persoonlijk actieplan maken. Zilveren Kruis heeft ons geholpen door de beste zorgpartners te vinden bij onze ambitie. We gaan in zee met TIGRA. Als er aanleiding toe is, kunnen de medewerkers een lifestyle-programma doen bij bijvoorbeeld MyDailyLifeStyle.’

  ‘De kunst is om de juiste zorgpartners te koppelen aan de klant, en samen
  de ambities van de klant te
  realiseren’

  - Saskia Nurmohamed, Adviseur Gezond Ondernemen Zilveren Kruis

  Verder uitrollen

  ‘We gaan ook een kernteam Vitaal en In Beweging starten, dat is een werkgroep waar ook chauffeurs en medezeggenschapsleden aan deelnemen, naast leidinggevenden en HR. Met als doel om het onderwerp vitaal en bewegen levend te krijgen in deze organisatie. Ook proberen we een challenge te krijgen tussen vestigingen. Na drie maanden zijn de resultaten bekend. Als 80% gebruik zou maken van de adviezen en als de mensen zelf het belang ervan inzien, zou ik heel blij zijn. Hopelijk kunnen we dit dan verder uitrollen.’
   

  Zilveren Kruis kan helpen met

  • Vinden van passende zorgpartners en oplossingen om mentale en fysieke gezondheid te versterken
  • Strategische (her)inrichting van uw gezondheidsmanagement
  • Maken van een optimale mix van diensten en verzekeringen
  • Het selecteren van de beste arbeidsgerelateerde zorgpartners
  • Kiezen van het juiste Present!-pakket
   
  Zilveren Kruis is onderdeel van Achmea