‘Met name hoe mensen hun werk ervaren: daarin kunnen we echt verschil maken.’

- Els Schakenbos, Projectmanager Vitaliteit Rabobank ​​​​

Hoofdwerk vraagt om mindfulness

  Bijna 30.000 mensen werken bij Rabobank. Verdeeld over lokale Rabobanken en de centrale organisatie. Geen gemakkelijke klus om hier een eenduidig gezondheidsbeleid voor te ontwikkelen. Els Schakenbos, binnen de interne Arbodienst verantwoordelijk voor het thema Vitaliteit, voorziet in aanbod en advies voor medewerkers. Via het Rabo Web heeft bovendien iedereen toegang tot het hele pakket aan gezondheidsoplossingen.

  ​Hoofdwerk en werkdruk

  Sinds een aantal jaar kijken Els en haar collega’s niet alleen naar curatie en preventie. ’We gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers en kijken daarbij hoe we vanuit het werk en de werkomgeving gezond gedrag kunnen bevorderen. Je hoeft immers helemaal niet ziek te zijn of risico te lopen om toch niet optimaal te presteren.’ Werken bij een bank kan hectisch zijn. ’Het is vooral veel hoofdwerk wat onze collega’s verrichten en er men ervaart nogal eens flink wat werkdruk.’

  Eigen verantwoordelijkheid en initiatief

  De Arbodienst formuleerde een aantal uitgangspunten voor het bevorderen van de vitaliteit van medewerkers. Zo is eigen verantwoordelijkheid en initiatief van de medewerkers belangrijk, samen met dat wat de organisatie kan doen: faciliteren van gezond gedrag en het creëren van een cultuur waarin gezond gedrag ‘mag’, of liever nog, moet. Een ander uitgangspunt is werken in partnership, onder meer met Zilveren Kruis.

  ‘Door samen te werken met elkaar
  en ieders belang daarin serieus te
  nemen, hebben we een prachtig resultaat bereikt’

  - Liesbeth Hooghoudt, Adviseur Gezond Ondernemen Zilveren Kruis

  Van pilot naar succes

  Samen met de expert gezondheidsmanagement van Zilveren Kruis kwam Els een paar jaar geleden bij Mindfulness online uit. ’We zijn gestart met een pilot, waarbij de deelnemers de helft van de cursus zelf moesten betalen, met de mogelijkheid om in gesprek te gaan met hun leidinggevende over vergoeding van de kosten. De pilot was binnen 1,5 dag vol. Wel een succes dus!’ Na de pilot is de cursus opgenomen in het reguliere aanbod. Nog steeds melden medewerkers zich aan voor de training. ’We hebben geleerd dat het belangrijk is om het aanbod met enige regelmaat onder de aandacht te brengen bij medewerkers en bij leidinggevenden.’ Sinds kort kunnen medewerkers hun persoonlijk ontwikkelbudget gebruiken voor deze training. Daarover kunnen ze zelf besluiten, zonder afstemming met hun manager. Ook de bedrijfsartsen spelen een rol bij het informeren en adviseren van medewerkers. ’Dat is ook echt een positief effect: dat bedrijfsartsen in de spreekkamer vitaliteit en leefstijl bespreekbaar maken. Terwijl zij eerder vooral focusten op re-integratie.’

  Blijven investeren in ontwikkelingen

  Vitaliteit blijft hoog op de HR-agenda staan, samen met vakmanschap en verandervermogen. Het goede en open gesprek tussen leidinggevende en medewerker is daarbij van groot belang. En blijven investeren in het ontwikkelen en selecteren van passende interventies. ’We zien veel enthousiasme voor nieuwe initiatieven. Onder de vlag van RaboVitality gaan we volgende stappen zetten om medewerkers te stimuleren regie te nemen over hun vitaliteit.’

   

  Tips van Rabobank

  • Zoek een passende zorgpartner met oplossingen die aansluiten bij het doel van je vitaliteitsbeleid.
  • Breng het aanbod regelmatig onder de aandacht.
  • Blijf continue verbeteren, in samenwerking met de aanbieder.
  Zilveren Kruis is onderdeel van Achmea