‘Uitgevallen medewerkers beter ondersteunen en sneller laten re-integreren. Dat is waar we het voor doen.’

- Yvon Roelofs, adviseur Verzuim & Re-integratie Hanzehogeschool

Structureel aanpakken, effectieve re-integratie

  Omdat Hanzehogeschool langdurig verzuim wilde terugdringen, was het tijd voor een nieuwe stap in de samenwerking met Zilveren Kruis en zorgpartner Wibbens. De 1-2-3-aanpak werd geïntroduceerd om sneller grip te krijgen op de problematiek.

  ‘Onze leidinggevenden vonden het lastig om langdurig verzuim aan te pakken,’ vertelt Yvon Roelofs, Adviseur Verzuim & Re-integratie bij Hanzehogeschool. Arjan Dokter, directeur van arbeidsdeskundig adviesbureau s, bevestigt dit. ‘Onze arbeidsdeskundigen werden eigenlijk te laat bij het verzuimproces betrokken,’ vertelt hij.

  Een oplossing in stapjes

  Daarom ging Hanzehogeschool aan de slag met 1-2-3-aanpak, ontwikkeld door Zilveren Kruis-gezondheidsexpert Mirjam Oosterbroek. ‘Het is eigenlijk een feedbackinstrument voor leidinggevenden,’ vertelt Yvon. ‘De eerste stap is een screening na 13 weken verzuim, waarin het dossier van een werknemer wordt doorgenomen en er advies aan medewerker en leidinggevende wordt gegeven. Stap 2 – in de 26e week – is onderzoek: je gaat kijken of terugkeer in eigen werk mogelijk is, of dat iemand bijvoorbeeld tijdelijk iets anders kan gaan doen – eventueel aangevuld met een opleiding.’
   
  ‘De laatste stap, vervolgt Yvon, ‘is in de 39e week: een laatste screening en check om te kijken of de leidinggevende de adviezen goed heeft opgevolgd. En natuurlijk evalueren we de voortgang van de medewerker ook.’ Waar de aanpak voor zorgt is dat je bovenop verzuim zit. ‘Je bent steeds samen op zoek naar oplossingen,’ legt Yvon uit. ‘En het zorgt ervoor dat alles vastgelegd wordt; zo zijn dossiers altijd op orde, wat echt helpt bij een goede re-integratie.’
  Mirjam Oosterbroek 

  ‘Onze aanpak is het antwoord op klantvragen en helpt klanten bij het terugdringen van langdurig verzuim. We hebben nu goede best
  practices.’

  Mirjam Oosterbroek, Adviseur Gezond Ondernemen Zilveren Kruis
   

  Altijd bezig met verbetering

  ‘Wanneer wij betrokken raken duurt verzuim al 13 weken,’ merkt Arjan op. ‘Voor die tijd verplicht Wet verbetering poortwachter een bedrijfsarts een probleemanalyse te maken, namelijk voor de zesde verzuimweek. Voor de achtste week van verzuim moeten de werkgever en de medewerker een plan van aanpak hebben gemaakt. In de 13e week – dus bij voortdurend verzuim – doen wij een screening op het dossier en beoordelen we dit plan van aanpak. Daarmee voegen we echt waarde toe.’

  Bij de resultaatmetingen bespeuren Yvon en Arjan kansen voor verbetering. ‘We hebben het verschillende keren gehad over het borgen van resultaat,’ vertelt Yvon. ‘Voor resultaatmetingen moeten onze dossiers niet alleen goed op orde zijn, maar moeten we ook medewerkers en leidinggevenden interviewen over hun ervaringen. Verzuimcijfers alleen zeggen niet zo veel.’

  Weten waarvoor je het doet

  ‘De gezondheid van medewerkers staat voorop,’ licht Yvon toe. ‘Daarom is het terugdringen van langdurig verzuim waar we vooral op sturen. Maar verder willen we het re-integratieproces bespoedigen, zodat medewerkers niet onnodig lang thuiszitten.’


  Yvon Roelofs, Adviseur Verzuim & Re-integratie bij Hanzehogeschool en Arjan Dokter, directeur van arbeidsdeskundig adviesbureau Wibb

  ens


  Tips van Yvon en Arjan

  • Onderzoek vooraf of je aanpak haalbaar is en vraag jezelf goed af wat je ermee wilt bereiken.
  • Zorg dat je verzuimsysteem toegankelijk is, met inachtneming van de privacy regels. Zo kun je experts die je aanhaakt – zoals Wibbens Arbeidskundig Advies – makkelijk voorzien van alle relevante informatie die je hebt.
  • Communiceer goed over het bestaan en het verloop van je aanpak, en borg afspraken. Zo weet iedereen binnen een organisatie wat er gebeurt.

  Zo gingen we met andere klanten aan de slag

  VerzuimMeebewegen als organisatie: Florius doet het elke dag

  'Het is prachtig dat je als organisatie kunt helpen medewerkers tot volle wasdom te laten komen'

  - Ghita Joeglal, People enabler en Deliane Schimmel, Manager Advies & Service

  VerzuimEen gezonde health check kent vervolgstappen

  'Als medewerkers duurzaam inzetbaar zijn, dan word je ook als organisatie wendbaarder'

  - Erwin Visser, Informens - Willy Zwager, TBI Vitaal/Croonwolter&dros - Eugene Koeman TIGRA Amsterdam

  Zilveren Kruis is onderdeel van Achmea