‘De meesten eten hun krentenbol op het verkeerde moment’

- Henri Hendrickx – Sr. Manager Medical Care bij SABIC

Duurzame inzetbaarheid is meer dan fitness

  Wat is er nodig om medewerkers op een goede manier naar hun pensioen te begeleiden? Die vraag houdt Henri Hendrickx bezig als senior manager medical care bij SABIC in Bergen op Zoom.

  Langer doorwerken

  In de pioniersjaren werd Henri Hendrickx aangenomen om taken te doen: ‘Verbandkamerwerk. Keuringen, spreekuren en mensen opknappen.’ Het verzuim was 11%. ‘We hebben toen de noodklok geluid.’ Het verzuim liep in drie jaar terug naar 3%, onder andere doordat leidinggevenden een rol gingen spelen bij re-integratie. Een tweede probleem diende zich aan tijdens de economische crisis en de verhoging van de pensioensleeftijd. Medewerkers werden gemiddeld een stukje ouder en er werd niemand meer aangenomen. Wat niet per se erg is, want langer doorwerken heeft positieve effecten op de gezondheid. ‘Maar dat betekent wel dat we ons meer op duurzaam inzetbaarheid moesten focussen.’
   

  Stop met het behandelen van ongezondheid

  Ouderen hebben meer moeite met sjouwen en ploegendiensten. Wat deed SABIC? ‘Flexibiliseren naarmate mensen ouder worden.’ Het tweede inzicht was even simpel als revolutionair: ‘Stoppen met het behandelen van ongezondheid; meer focussen op het bevorderen van de gezondheid!’ Leidinggevenden worden getraind om te zien of het goed gaat met mensen. Hun rol is cruciaal. Zij moeten in staat zijn om oprecht de dialoog aan te gaan. ‘Maar ook: hoe zit ik zelf in de wedstrijd? Drink ik mijn koffie in mijn eentje achter mijn bureau of ga ik bij de rest zitten? Met voorbeeldgedrag stimuleer je hetzelfde bij medewerkers.’

  Matti Paulissen 

  ‘Wat heb jij nodig om gezond en
  vitaal de 67 te halen?’

  Matti Paulissen, Adviseur Gezond
  Ondernemen Zilveren Kruis

  Meer dan fitness

  Duurzame inzetbaarheid is meer dan fitness. Daarom veranderde SABIC ook het fitnesscentrum en gaf het een andere naam, The Well, wat staat voor WE Love Life. ‘Nu vinden er activiteiten plaats die te maken hebben met het leven.’ Fitness, maar ook fysiotherapie, mindfulness, weerstandstraining, omgaan met agressie, een voedingsdiëtiste en managementtrainingen over voeding en stress. ‘Het onderstreept het duurzame inzetbaar houden van medewerkers.’ Ook organiseert SABIC workshops, bijvoorbeeld over slapen en voedingsgedrag. Vervolgens kunnen medewerkers maandenlang begeleid worden via een coach en een innovatieve nieuwe app, die in samenwerking met Zilveren Kruis is ontwikkeld. ‘In de nachtdienst eten de meesten hun krentenbol op het verkeerde moment.’ Dat levert dan geen energie op, het kost juist energie. ‘Door werknemers hierin te begeleiden – wat ze het beste kunnen eten op het juiste tijdstip – verbeter je niet alleen het voedingsgedrag maar ook de slaap. Door zo’n interventie is een slaapwinst van een uur niet ongebruikelijk.’
   
  Henri Hendrickx – Sr. Manager Medical Care bij SABIC

  Goed format doet goed volgen

  De medewerkers zijn enthousiast. ‘Andere vestigingen hebben dit allemaal niet’, zegt Henri. ‘Ook daar worden mensen ouder. Duurzame inzetbaarheid wordt belangrijker. Wat is er nodig om onze mensen op een goede manier naar hun pensioen te begeleiden?’ De vestiging in Bergen op Zoom loopt voor. ‘Dat moet het nieuwe format worden. Mijn wens is dat op alle vestigingen hetzelfde beleid gaat komen. Als leidinggevenden gezond leven belangrijker gaan vinden, dan komen de ideeën los. Dan krijg je meer energie. Het moet net zo belangrijk worden als kosten of veiligheid. Mensen die fit zijn, zijn op veel punten beter en energieker.’
   

  Tips van Henri

  • Wees als leidinggevende de aanjager: het is besmettelijk. Eet zelf gezond, zorg dat je in balans bent, rook niet, beweeg regelmatig en doe veel aan sociale contacten;
  • In kleine stapjes kom je ook vooruit: hou het simpel. Als medewerkers met een goed idee komen en u bent het eens, doe het dan. Goede programma’s hoeven ook niet duur en ingewikkeld te zijn;
  • Heb geduld: duurzame inzetbaarheid is een ontwikkeling die men samen doormaakt. Zorg dat eerst basisthema’s op orde zijn: een laag verzuim, goede re-integratie, veiligheid op de werkplek, goede arbeidsomstandigheden. Het heeft weinig zin om aan vitaliteit te werken als het verzuim nog hoog is of als er veel ongevallen gebeuren;
  • En tot slot: doe het samen!
   
  Zilveren Kruis is onderdeel van Achmea