‘Wij kunnen prikkelen, mogelijk maken, suggesties geven. Maar de mensen moeten het doen.’

- Colette Alberts, beleidsmedewerker P&O​​​​

Directeur in sportpak

  De Aeres Groep is een kennisinstelling in het groene domein. Als werkgever van ruim 1.100 medewerkers besteedt zij aandacht aan zingeving, duurzaamheid en kwaliteit, en respect voor mens en dier. Een van haar grootste instellingen is het Groenhorst. Begin 2015 startten zij in samenwerking met de Expert Gezond Ondernemen op het Groenhorst Almere een pilot voor actieve gezondheidsbevordering.

  Een fysieke en mentale aanpak van werkdruk

  Hoge werkdruk. Een bekend fenomeen in het onderwijs. Ook bij Groenhorst bleek het te spelen. Maar wat doe je eraan? HR-medewerkers Colette Alberts en Jeannette Verweij kozen voor een gecombineerde aanpak. ‘We wilden kijken of mensen beter in hun vel konden komen, en zo wellicht werkdruk beter aankunnen. Onze focus lag op fysieke gezondheid, uiteraard zonder het mentale aspect uit het oog te verliezen.

  Van nulmeting tot nieuwsbrief

  Het HR-team deed een nulmeting naar hoe collega’s bij Groenhorst Almere hun gezondheid beoordeelden. Daarnaast kreeg iedereen een healthcheck aangeboden, waaraan 80% deelnam. Het nagesprek bood tips en adviezen over passende gezondheidsoplossingen. Ook een actiekaart en een Goed Bezig-nieuwsbrief hielpen om het aanbod bij iedereen op het netvlies te krijgen. De bedrijfsarts, fysiotherapeut en werkcoach houden spreekuur op locatie. Ook is het mogelijk om leefstijl workshops of coaching te volgen.

  Mirjam Oosterbroek

  ‘Je kunt ook werken met het olievlek principe: één pilot neerzetten met
  een goed programma.’

  - Mirjam Oosterbroek, Adviseur Gezond
  Ondernemen Zilveren Kruis

  De sporttas mee naar school

  ‘Omdat we zelf op het hoofdkantoor werken, hielden we via collega’s een vinger aan de pols. De bootcamp was meteen een hit.’ De directeur was een goede aanjager en deed zelf ook actief mee. Sport en beweging zijn een stuk zichtbaarder geworden. ‘Mensen nemen hun sportkleding mee naar school. Maar een werkcoach, daar wordt minder over gepraat. Dat is niet erg, als mensen de ondersteuning maar weten te vinden.’

  Minder aanjagen, meer aanjagers

  Uiteindelijk is het doel vanuit HR dat mensen zelf regie nemen over hun gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Dat bijvoorbeeld de bootcamp een vervolg krijgt in een hardloopwedstrijd. En mensen die met mindfulness en yoga bezig zijn de zomervakantie kunnen gebruiken voor bezinning, bijvoorbeeld over hun loopbaan. ‘We hopen natuurlijk dat we steeds minder hoeven aan te jagen. Dat mensen zelf met initiatieven komen en zeggen: “We hebben er zin in!”’

   

  Zilveren Kruis kan helpen met

  • Vinden van passende zorgpartners en oplossingen om mentale en fysieke gezondheid te versterken
  • Strategische (her)inrichting van uw gezondheidsmanagement
  • Maken van een optimale mix van diensten en verzekeringen
  • Het selecteren van de beste arbeidsgerelateerde zorgpartners
  • Kiezen van het juiste Present!-pakket
   
  Zilveren Kruis is onderdeel van Achmea