Verzuimbegeleiding wat is gedekt en wat niet

04-06-2018
2 minuten leestijd
Steeds vaker komt het voor dat een medewerker niet lekker in zijn vel zit en zich ziek meldt, vanwege stress op het werk of thuis. Wanneer dit gebeurt, kijkt de leidinggevende eerst samen met de medewerker of de ziekte ook tot verzuim moet leiden. Als dit het geval is, is het van belang dat de leidinggevende het gesprek aangaat en de medewerker op een vertrouwelijke manier begeleid.
Header Verzuimbegeleiding

Gedeelde verantwoordelijkheid

De financiële impact van een zieke medewerker is voor kleine organisaties vaak extra groot. Ziekteverzuim in een klein team drukt immers zwaar op de bedrijfsvoering. Daar komt bij dat kleine organisaties weinig kennis in huis hebben over de Wet Poortwachter. Deze wet is ingesteld om het aantal langdurige zieke medewerkers terug te dringen. Hoe? Door organisaties en medewerkers te verplichten om samen met de Arbodienst ervoor te zorgen dat de medewerker zo snel mogelijk en verantwoord weer aan het werk kan. Een verzuimverzekering is daarom juist voor deze organisaties van groot belang. Maar hoe zit het met de medewerkers die zich hebben ziek gemeld voordat de polis is ingegaan? Wat is gedekt en wat niet?

Wat is verzekerd en wat niet?

De loonkosten van medewerkers die ziek zijn geworden voordat de polis ingaat, vallen buiten de dekking van de loondoorbetalingsverzekering. Dit noemt men inlooprisico en is niet meeverzekerd – een ‘brandend huis’ kan men immers niet verzekeren. Toch laat Zilveren Kruis werkgevers die hiermee te maken krijgen niet in de kou staan. Daarmee komt Zilveren Kruis kleine werkgevers tegemoet. Voor medewerkers die zich vóór de ingangsdatum van het combiproduct (verzuimverzekering gecombineerd met verzuimmanagement) hebben ziekgemeld wordt de verzuimbegeleiding wel verzorgd. Deze bestaat onder meer uit het volledig vergoeden van de kosten voor de zeswekelijkse spreekuren bij de arbodienst. Maar ook het coachen en adviseren van de organisatie en het maken van een plan van aanpak, gericht op succesvolle en duurzame re-integratie van de zieke medewerker, horen erbij.

Vertrouwen

Dat Zilveren Kruis wel verzuimbegeleiding biedt bij het inlooprisico wordt door (kleine) organisaties zeer gewaardeerd. Bert de Wilde, adviseur Inkomen: “Op deze manier heb ik onlangs een transportbedrijf gesproken, een kleine onderneming met vier medewerkers, waarvan een medewerker zich ziekgemeld had. De klant had nog geen verzuimverzekering en/of arbodienstverlener. Omdat de klant de ziekmelding niet helemaal vertrouwde, had hij de wens dat de medewerker direct door een Arboarts op een spreekuur opgeroepen zou worden.

Door het de snelle schakelen met de klant, was de verzekeringsaanvraag snel geaccepteerd, waardoor de zieke medewerker direct op het spreekuur van de Arboarts moest verschijnen. Conclusie van de Arboarts was dat de zieke medewerker niet op de vrachtwagen kon werken, maar wel vervangende werkzaamheden kon verrichten op kantoor. Hierdoor werd de medewerker voor 50% beter gemeld. De klant was opgelucht dat hierdoor de medewerker niet weken ziek thuis zou blijven. Door het snelle handelen van de arbodienstverlening kon de medewerker snel weer aan de slag. De spreekuren bij de arbodienst werden door ons vergoed, ondanks dat zijn medewerker al ziek was voordat hij de verzuimverzekering bij ons afsloot.”

Gezamenlijk werken aan de vitaliteit van uw medewerkers om zo verzuim te voorkomen. Zilveren Kruis biedt oplossingen om hieraan bij te dragen. Wilt u in gesprek gaan over hoe u dit vorm kan geven? Neem dan contact met ons op. Wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze auteur

schrijvende hand

Gastblogger

Volg ons op:

  • LinkedIn
  • e-mail

Volg ons op LinkedIn

Laat je inspireren en praat mee over actuele onderwerpen.

Naar LinkedIn