Focus op stresspreventie

  Stresspreventie is belangrijker dan ooit tevoren, zeker nu er voor het eerst meer mensen arbeidsongeschikt zijn door stress en andere psychische aandoeningen dan door lichamelijke klachten. Gelukkig kunnen werkgevers heel veel doen.

  Als stress niet tijdig wordt onderkend en niet adequaat wordt behandeld kan dit verzuim en uitval tot gevolg hebben. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarschuwde al eens voor stress als belangrijkste oorzaak voor langdurig ziekteverzuim.
   

  20% meer psychisch verzuim

  Ons land telt op dit moment ruim 415.000 mensen die arbeidsongeschikt zijn vanwege een psychische aandoening. Dat is meer dan de helft van de in totaal 800.000 arbeidsongeschikten. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek onlangs publiceerde. Het aandeel van mensen dat wegens psychische klachten uit het arbeidsproces verdwijnt, is de laatste vijftien jaar maar liefst 20% gestegen.
   

  Stijging vooral onder jongeren

  Deze stijging wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een toename van arbeidsongeschiktheid onder tieners en twintigers. Van de ruim 72.000 arbeidsongeschikte jongeren onder 25 jaar zit 85% thuis vanwege stress, depressiviteit of een ontwikkelingsstoornis.
   

  Verplicht loon doorbetalen

  Nu is het verzuim onder medewerkers in Nederland niet hoog, zo’n 4%. Bovendien is verzuim nog geen arbeidsongeschiktheid. Maar hier is wel sprake van een glijdende schaal die ernstige gevolgen kan hebben. Niet alleen voor de medewerkers om wie het gaat, maar ook voor hun werkgevers. De werkgevers zijn immers verplicht bij langdurige ziekte gedurende twee jaar minimaal 70% van het loon door te betalen.
   

  Een groeiende verantwoordelijkheid

  Er is steeds meer inzicht in de manier waarop stress werkt en hoe klachten te voorkomen zijn. Werkgevers zijn zich in toenemende mate bewust van de verantwoordelijkheid die ze op dit gebied hebben voor hun medewerkers. Dit is deels bepaald door de hedendaagse werkcultuur, maar het is ook een vorm van leiderschap. Lees meer hierover in het blog strijdvaardig werkgeverschap.
   
  Wat kunnen werkgevers nog meer doen? Door ook te focussen op het versterken van de medewerkers en door producten en diensten aan te bieden die mensen gezond houden, kunnen ze de gemiddelde productiviteit van medewerkers verhogen en ondersteunen ze ook hun vitaliteit.

  Gerelateerde artikelen

  VerzuimSamen werken aan verzuim

  Samen werken aan verzuim

  Natuurlijk wil een organisatie het beste voor haar medewerkers, toch lopen de kosten door uitval snel hoog op. Zeker kleinere organisaties worstelen met de gevolgen van langdurig verzuim.

  Lees meer
  VerzuimZiek door sport of hobby’s, wat nu?

  Ziek door sport of hobby’s, wat nu?

  Er is de laatste weken veel te doen geweest over ziekteverzuim, waarvan de oorzaak te vinden is buiten werktijd. Zoals bijvoorbeeld bij sportblessures. Niet alle ondernemers zijn langer bereid om de kosten voor zieke medewerkers te betalen.

  Lees meer
  VerzuimCroon Elektrotechniek: regisseur van verzuim

  Croon Elektrotechniek: regisseur van verzuim

  Bij Croon Elektrotechniek spreken ze liever van ziekteverlof aanvragen in plaats van ziek melden. Een verzuim- en re-integratiedesk hadden ze al, maar eigenlijk dekte dat de lading niet. Daarom werd de Vitaliteitsdesk geïntroduceerd.

  Lees meer
  Zilveren Kruis is onderdeel van Achmea