Prikkelterreur en keuzestress

07-02-2017
3 minuten leestijd
Op de werkvloer staan we constant in verbinding met de wereld om ons heen. Het hebben van teveel keuzes, of het ervaren van een beperking hierin, schept daarbij een complex klimaat.
Header Prikkelterreur

Hoewel er sprake is van een stijgende lijn in verzuim door stress en burn-out, zijn er ook manieren om hier op een gezonde manier mee om te gaan. Nisha Alberts, gezondheidsexpert Zilveren Kruis ging in gesprek met neuroprofessor Erik Scherder.

Nieuwe wereld, nieuwe uitdagingen

In een veranderlijke werkomgeving wordt mentale veerkracht steeds belangrijker. Alberts: ‘De term ‘VUCA World’ wordt steeds vaker gebruikt om de wereld van mensen en organisaties te omschrijven. Het acroniem staat voor veranderlijk, onzeker, complex en verwarrend. Je moet in staat zijn om terug te veren in lastige omstandigheden en van daaruit leren en groeien. Binnen Gezond Ondernemen noemen wij deze staat Mentaal Sterk.’ Scherder voegt toe: ‘We staan constant in contact met alles en iedereen. We moeten de vraag gaan stellen of het wel gunstig is om in deze mate beschikking te hebben tot informatie.

Neuroprofessor Erik Scherder: ‘Het kunnen controleren van wat er op ons afkomt is een constant proces.’

Neuroprofessor Erik Scherder: ‘Het kunnen controleren van wat er op ons afkomt is een constant proces.’

Bewust omgaan met afleiding

Afsluiten voor externe prikkels lijkt het devies, makkelijker gezegd dan gedaan. ‘Hoewel doorlopende bereikbaarheid ons ontzettend stoort ervaren we ook beloning vanuit deze afleiding’, legt Scherder uit. ‘We zien het als interesse in onszelf, een bevestiging dat we ertoe doen. Het is dus lastig om deze prikkels te beheersen, maar elke keer dat we eraan toegeven betalen we daar zelf de prijs voor. Het kan wel 10 minuten duren voordat we weer echt gefocust zijn.’ Alberts: ‘Daarom is het is noodzaak je af te kunnen sluiten voor deze prikkels. De afhankelijkheid die we tegenwoordig hebben van onze telefoons werkt daarbij niet bevorderend.’

Keuzevrijheid geeft (ont)spanning

Naast het constante blootstaan aan prikkels werkt ook keuzevrijheid stress in de hand. ‘Dit heeft alles te maken met angst en vertrouwen. Veel jonge medewerkers raken gestrest door een overdaad aan mogelijkheden’, vertelt Alberts. ‘Zij bevinden zich in het spanningsveld van verwachtingen waarmaken, en daarnaast het durven handelen vanuit een innerlijk kompas.’ Scherder reageert: ‘Het gevoel dat je de perfecte keus moet maken in je loopbaan, want anders…. Met name op jonge leeftijd uit dit gevoel van controleverlies zich in stress.’ Alberts: ‘Het is een belangrijke oorzaak voor de toename van het aantal burn-outs en verzuim.’

Nisha Alberts, gezondheidsexpert Zilveren Kruis

Nisha Alberts, gezondheidsexpert Zilveren Kruis

Minder opties, meer verzuim

Medewerkers met te weinig keus hebben echter óók een verhoogde kans op uitvallen. Scherder: ‘Dit zie je in het bijzonder bij de oudere populatie, op het moment dat hun keuzevrijheid wordt ingeperkt leidt dit alleen maar tot meer stress.’ Als medewerkers geen grip meer hebben op het aanbrengen van variatie in hun werkzaamheden werkt dit negatief uit op hun welzijnsgevoel. ‘Hier ligt dus ook een hele belangrijke taak voor leidinggevenden. Oudere medewerkers moeten worden uitgenodigd om mee te doen!’

Vind de balans

Hoe blijven medewerkers mentaal sterk en vitaal in deze veranderende omgeving? Uitdaging, variatie en verandering zijn ideale factoren om goed te blijven functioneren. Scherder: ‘Werkzaamheden zijn idealiter een mooie combinatie van fysieke activiteiten en intellectuele inspanning. Laat je daarbij niet te snel afleiden en probeer je minstens een uur lang te focussen.’

‘Vitaliteit gaat over lef en energie hebben om te doen wat je wilt doen en kunt doen. Dit vraagt om verantwoordelijkheid nemen en keuzes maken’, besluit Alberts. ‘Laat je niet alleen leiden door prikkels, vragen en verwachtingen die op je afkomen. Wie zorgt voor ‘mijmertijd’ en tijd maakt om de dingen te doen die hij zelf wil doen, hoeft geen jachtig leven te leiden om veel te presteren èn plezier te hebben.’

Zilveren Kruis biedt met Present! een ruime keuze aan gezondheidsoplossingen voor mentaal sterke medewerkers.

Wilt u meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze auteur

Woordvoerder Jeppe Delver

Jeppe Delver

+31 (0) 6 13 33 59 19

Volg ons op:

  • LinkedIn
  • Twitter
  • e-mail

Volg ons op LinkedIn

Laat je inspireren en praat mee over actuele onderwerpen.

Naar LinkedIn