Minder managen, meer eigen regie

19-07-2017
3,5 minuten leestijd
Met de organisatie van ontbijtsessies ondersteunt Zilveren Kruis werkgevers met meerdere thema’s rond duurzame inzetbaarheid. Afgelopen voorjaar werd specifiek aandacht gevestigd op eigen regie en mentale veerkracht. De ontbijtsessie werd, als onderdeel van het lerend netwerk, georganiseerd voor de sector ICT en Telecom & Advies.
Minder managen, meer eigen regie

Tinka van Vuuren, bijzonder hoogleraar vitaliteitsmanagement aan de Open Universiteit en Frank Oeben, voormalig HR projectmanager bij Ordina, verzorgden presentaties.

Vitaliteit: een drie-eenheid

‘Mensen moeten in staat zijn om gezond, productief en met passie werk te kunnen, willen en mogen doen’, vertelt Tinka. ‘Dat geldt voor nu, maar ook over tien jaar. Als je tegen die tijd niet versleten wilt zijn, gedemotiveerd of opgebrand, moet je nu al de juiste keuzes maken. Dat betekent dus niet achteroverleunen, maar initiatief nemen, je eigen regie pakken.’ In haar presentatie stelt ze dat vitaliteitsmanagement draait om drie dingen: werkvermogen, employability en de eigen wil.

Modern leiderschap

‘De impact op de organisatie van iemand die zich niet wil ontwikkelen, is heel negatief. Het moet medewerkers duidelijk zijn dat ze die verantwoordelijkheid zelf dragen voor hun eigen employability’, reageert Henk Zeilstra van CGI.

De moderne manager moet geen controlerend baasje zijn
19-07-2017
3,5 minuten leestijd

‘Managers moeten medewerkers de ruimte en middelen bieden om zich te kunnen ontplooien. Dat valt overigens niet mee als je bedenkt dat in onze branche 80% bij de klant actief is. Zie dan maar eens de gewenste interactie te bereiken om medewerkers meer zelfsturend en zelflerend te maken.’

Henk Zeilstra, HR directeur CGI

Henk Zeilstra, HR directeur CGI

‘Eigen regie’ is ook een verantwoordelijkheid van de werkgever

Nisha Alberts, adviseur Gezond Ondernemen, vult aan dat het mooie van het Eigen Regie- model is dat het zichtbaar maakt dat de verantwoordelijkheid voor eigen regie niet alleen bij de medewerker ligt. ‘Juist ook voor de werkgever liggen er verantwoordelijkheden en kansen’,  vindt zij. ‘De context van het werk is bepalend, zowel voor het wel of niet nemen van eigen regie, als voor de betrokkenheid en het ervaren van werkplezier!’

Nisha noemt hierbij onder meer stimulerende factoren, zoals ondersteunend leiderschap en een positieve, inspirerende werkomgeving. Of er een cultuur bestaat waarin medewerkers ervaren en voelen dat het nemen van eigen regie daadwerkelijk wordt toegestaan en gewaardeerd. ‘Dit heeft veel te maken met voorbeeldgedrag van zowel directie als leidinggevenden, net als het ervaren van ‘peer-to-peer’-commitment en -ondersteuning.’

Businesscase: zorgverzekeraar Southern Cross

Johan Fransen, directeur Verkoop Zilveren Kruis, vertelt over Southern Cross, een zorgverzekeraar in Nieuw Zeeland. Zij ontwikkelden een eigen vitaliteitsprogramma in samenwerking met de medewerkers zelf. ‘Het programma, ‘Switch2Wellbeing’, beloont gezond gedrag met een puntensysteem.

94% van de medewerkers doet mee, maar liefst 50% loopt per dag minstens 10.000 stappen per dag
19-07-2017
3,5 minuten leestijd

Deze punten kunnen worden ingewisseld voor geld, donaties aan goede doelen of verlof uren. ‘27 medewerkers stopten met roken, 71 medewerkers verloren 355 kg gewicht. Southern Cross is er echt in geslaagd om blijvend commitment te realiseren bij de medewerkers. Een prachtig voorbeeld van eigen regie in de praktijk.’

Eigen regie: vraag en aanbod

Tinka merkt op dat vitaliteit en duurzame inzetbaarheid gebaat zijn bij sturing op eigen regie. ‘Dat klinkt paradoxaal, maar het is nu eenmaal niet elke medewerker gegeven zijn of haar eigen talenten te mobiliseren en te stimuleren. Belangrijk is wat de medewerker wil en kan en wat de werkgever vraagt en biedt.’ Aan de hand van het samen met Zilveren Kruis ontwikkelde Eigen Regie-model stelt zij de vragen: kunnen ze het, willen ze het en hoe duwen we medewerkers in de juiste richting?

Diversiteit in beleid

Jack ter Haar toont zich verrast over Tinka’s uitspraak dat employability ook afhangt van externe omstandigheden, zoals een dalende of stijgende economie. ‘Dat pleit er wat mij betreft voor om employability meetbaar te maken.’ Caroline Varvil van HPE vindt dat er een andere manier van loopbaanbeleid nodig is. ‘Als je je medewerkers duurzaam inzetbaar wilt maken, moet je ook blijven investeren in opleiding. Je kunt niet je hele carrière blijven teren op één opleiding, terwijl dit vak zo snel verandert. Hierin ligt een gedeeld belang van medewerker en werkgever.’

Jack ter Haar, HR directeur Sogeti

Jack ter Haar, HR directeur Sogeti

Vrijheid als stimulans

‘Wij hanteren geen strakke protocollen waarin alles is vastgelegd’, vertelt Frank Oeben. ‘Wij stellen medewerkers de vraag: als je iets leuk vindt, waarom doe je het dan niet? Bij Ordina kan bijna alles, maar je moet wel zelf in beweging komen, wij zorgen voor ondersteuning, training en begeleiding. Zo ontstaat ook een goede balans tussen werk en privé, onder meer in de dialoog tussen medewerker en leidinggevende.’

Frank wijst er tegelijk op dat ‘alle ruimte’ ook verlammend kan werken. ‘Dat geldt zowel voor oud als jong. Toch zullen medewerkers zich wel moeten blijven ontwikkelen, want als je op je 57e al tien jaar specialist bent in bepaalde software en je moet nog eens tien jaar en je verandert niets, dan gaat je inzetbaarheid er niet bepaald op vooruit. Voor jezelf kiezen, levert meer op voor je omgeving.’

Eerdere ontbijtsessies behandelden onder andere de thema’s Vitaliteit bij de oudere medewerker, Streven naar duurzame aantrekkelijkheid en Talentontwikkeling.

Wilt u meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze auteur

Woordvoerder Jeppe Delver

Jeppe Delver

+31 (0) 6 13 33 59 19

Volg ons op:

  • LinkedIn
  • Twitter
  • e-mail

Volg ons op LinkedIn

Laat je inspireren en praat mee over actuele onderwerpen.

Naar LinkedIn