Topmanagers positief over flexibel werken

  De juiste balans vinden tussen werk en privé blijkt nogal eens een uitdaging. Het is iets wat je veel hoort op de werkvloer en wat een onderzoek van Motivaction eerder dit jaar ook al uitwees. Een manier om die balans te vinden, is door flexibele werktijden in te voeren. Werknemers zien dat als een belangrijke voorwaarde, maar zij staan daar niet alleen in.

  Werkgevers voorop

  Het proefschrift van Wike Been, promovendus aan de Universiteit van Utrecht, toont aan dat Europese werkgevers flexibele werktijden en de mogelijkheid tot thuiswerken ook zien als iets wat een positief effect kan hebben. Been schrijft namelijk dat topmanagers zich ervan bewust zijn dat flexibiliteit de arbeidsinzet van hun werknemers niet aantast: ze werken immers nog steeds evenveel uren als voorheen, alleen is de indeling anders. Werkgevers willen het doorvoeren van zulke maatregelen daarom best overwegen, zolang het hun organisatie maar niet schaadt.

  Voordelen van flexibiliteit

  En die kans is niet heel aanwezig: uit het onderzoek van Been blijkt dat het invoeren van flexibele werktijden eerder wordt gezien als een wijziging die de deur opent voor positieve veranderingen. Wanneer de werkgever zich flexibel opstelt, is de kans groot dat de werknemer dat ook doet; het creëert goodwill, een ‘voor wat, hoort wat’-mentaliteit die de samenwerking alleen maar kan versoepelen. Daarnaast kan de wisselende bezetting nog een rol spelen met betrekking tot overheadkosten of bijvoorbeeld openingstijden; wanneer er werknemers zijn die later of vroeger willen beginnen, kan dat betekenen dat er van traditionele kantoortijden afgeweken kan worden.

  Meer motivatie

  Naast flexibele werktijden is het thuiswerken ook populair onder werknemers. En ook hier geldt dat dat de productiviteit en motivatie van werknemers blijkt te bevorderen. Ongeacht het soort flexibel werken zien de topmanagers uit Beens onderzoek het waarborgen van een goede werk- en privébalans als een van hun verantwoordelijkheden. Gezien het feit dat de werkgever de centrale rol heeft als het aankomt op het invoeren van een beleid op dit gebied, is dat alleen maar gunstig te noemen.

  Het Nieuwe Werken

  ‘Meer motivatie door flexibiliteit is de toekomst,’ vertelt Mirjam Oosterbroek, adviseur gezond ondernemen bij Zilveren Kruis. ‘Wat Wike Been in haar onderzoek stelt, zien we duidelijk terug in de praktijk. Steeds meer werkgevers zien de voordelen van het flexibele werken, zelfs als het aankomt op de vakanties van hun medewerkers.’ En dat is gunstig voor de werkgever en werknemer: ‘Het creëert een werkomgeving waarin sprake is van wederzijds vertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel. Meer productiviteit en minder stress zijn het resultaat.’

  Sturen op output

  ‘Je ziet dat de relatie werknemer-werkgever in rap tempo aan het veranderen is,’ vult haar collega Erik van der Ploeg aan. ‘Werknemers zijn steeds beter in staat zelf aan te geven waar zij goed in zijn en waar de werkgever ze voor kan inzetten. Het is steeds gebruikelijker afspraken op output te maken, in plaats van op aanwezigheid.’ Dit zorgt er niet alleen voor dat de werknemer werk, zorg en ontspanning gemakkelijker kan combineren; meer aandacht voor de talenten, passies en kennis van medewerkers is een ander resultaat. ‘Leveren wat je belooft en samen wat neerzetten, daar ligt de nadruk op.’
  Zilveren Kruis is onderdeel van Achmea